De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. B.J.P. de Bruin Welkom in deze dienst Schriftlezing:Hosea 1 : 1 – 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. B.J.P. de Bruin Welkom in deze dienst Schriftlezing:Hosea 1 : 1 – 12."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. B.J.P. de Bruin Welkom in deze dienst Schriftlezing:Hosea 1 : 1 – 12

2

3

4 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige! Vers 1 Gezang 231 (LvdK): 1 en 3

5 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde biên of om ontferming smeken. Vers 3 Gezang 231 (LvdK) : 1 en 3

6 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. Vers 4 Psalm 43 : 4 en 5

7 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer. Vers 5 Psalm 43 : 4 en 5

8 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard. Vers 3 Psalm 146 : 3

9 God staat in 't midden van de goden, Hij heeft hen tot gericht ontboden: Gij machten die het onrecht stijft, bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, hoort: gij moest wezen en geringen beschermen in hun rechtsgedingen, gij moest wat arm is en veracht vrijmaken uit der bozen macht. Vers 1 Psalm 82 : 1 en 3

10 Sta op, o God, en richt de aarde, Gij geeft aan alles recht en waarde; wat zich verheft als god en heer, bestraf het en breng vrede weer. Van U zijn immers alle volken, breek met uw lichtglans door de wolken en straal voor ons in majesteit, Gij Zon van de Gerechtigheid! Vers 3 Psalm 82 : 1 en 3

11 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan. Vers 1 Gezang 440 (LvdK) : 1, 2 en 3

12 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft. Vers 2 Gezang 440 (LvdK) : 1, 2 en 3

13 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan! O diep geheim van Christus' wonden, - het oordeel is te niet gedaan! O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid! Vers 3 Gezang 440 (LvdK) : 1, 2 en 3

14

15

16 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij. Vers 1 Gezang 390 (LvdK) : 1

17 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger: ds. B.J.P. de Bruin Welkom in deze dienst Schriftlezing:Hosea 1 : 1 – 12."

Verwante presentaties


Ads door Google