De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hebreeën 6 : 18 t/m 20 Hebreeën 4 : 14 t/m 16 Hebreeën 10 : 19 t/m 23

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hebreeën 6 : 18 t/m 20 Hebreeën 4 : 14 t/m 16 Hebreeën 10 : 19 t/m 23"— Transcript van de presentatie:

1 Hebreeën 6 : 18 t/m 20 Hebreeën 4 : 14 t/m 16 Hebreeën 10 : 19 t/m 23
Gerrit Beking – 2 oktober 2011

2 Binnen gaan in Jezus’ Naam!
Gerrit Beking – 2 oktober 2011

3 Opwekking 44: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Opwekking 44: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

4 1 Petrus 1:3-4 (HSV) Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

5 1 Korinten 2:9 (HSV) Maar het is zoals geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

6 Johannes de Heer 641:1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht, de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard' en hemel ondergaan.

7 Opwekking 542 God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

8 1 Korinthe 2:12 (HSV) En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

9 Hebreeën 7:25 (NBV) Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.

10 Binnen gaan in Jezus’ Naam!

11 1 Petrus 2:21 (HSV) Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

12 1 Korinthe 1:9 (HSV) God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

13 Binnen gaan in Jezus’ Naam = Aan gaan in Jezus’ Naam!


Download ppt "Hebreeën 6 : 18 t/m 20 Hebreeën 4 : 14 t/m 16 Hebreeën 10 : 19 t/m 23"

Verwante presentaties


Ads door Google