De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

2 Voorganger : br. D. van Harten Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. D. van Harten De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg.

4 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

5 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

6 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

7 Psalm 33: 1, 2 1Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied bij citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzingt, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer.

8 Psalm 33: 1, 2 2Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid.

9 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

10 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

11 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

12 Psalm 94: 1, 5 1 Verschijn in lichtglans, God der wrake! Verhef U, dat uw toorn ontwake over de trotsen en hun waan! Wraak over hen die U weerstaan! Gij Rechter, die de wereld richt, toon hun uw toornend aangezicht.

13 Psalm 94: 1, 5 5 Wie zal toch inzicht u verschaffen; God, die zijn wet gaf, zou niet straffen? God, die de mens zijn wegen leert, zou dulden dat men Hem niet eert? Hij kent het hart, Hij weet hoe klein en ijdel 's mensen plannen zijn.

14 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

15 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

16 Gezang 115, Gz37: 1 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

17 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

18 DENK LIEVER AAN ABEL! HEBREEËN 11:4 Zijn stem klinkt nog steeds

19 Terugdenken aan lang geleden

20 Dinosaurussen

21 Terugdenken aan lang geleden Dinosaurussen Mensen

22 DE BIJBEL BEGINT HEEL ANDERS

23 HET ECHTE BEGIN Het begon met de Stem En toen Abel… Nummer 1! Zijn stem is nog altijd te horen…?!

24 DENK LIEVER AAN ABEL! Hij offert Hij gelooft Hij leeft

25

26 Alleen maar een offer Een beter offer Zelfbedacht, niet verplicht Goed in Gods ogen

27 DENK LIEVER AAN ABEL! Hij offert Hij gelooft Hij leeft

28 Door geloof gedreven Geloof kijkt naar wat niet gezien wordt Geloof geeft hoop Wat is je eigen verwachting?

29 DENK LIEVER AAN ABEL! Hij offert Hij gelooft Hij leeft

30 Abels stem klinkt nog steeds! Bij het hemels altaar (Openbaring 6) Geloof luistert naar wat niet gehoord wordt De vergelding komt nog Het wachten is op óns!

31 Denk liever aan Abel! Onttrek je aan de tegenwoordige hersenspoeling Kijk naar wie vooroplopen in de stoet van alle heiligen Sluit ze in je HART!

32

33 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

34 LvdK 103: 1, 3 1De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

35 LvdK 103: 1, 3 3Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

36 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

37 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

38 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

39 Psalm 33: 8 8Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

40 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

41 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

42 LvdK 109: 1, 3, 4 1 Hoor een heilig koor van stemmen, staande aan de glazen zee, halleluja, God zij glorie, zingen zijn. Menigten die geen kan tellen, als de sterren in hun glans, psalmen zingend, palmen dragend, in de hemel is een dans.

43 LvdK 109: 1, 3, 4 3 Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als sneeuw in het bloed des Lams gewassen van het vuil van deze eeuw, in vervolgingen standvastig wachtende op U, hun Heer, overwonnen zij de satan en de wereld neemt een keer.

44 LvdK 109: 1, 3, 4 4 Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier, volgend U in uw verzoening, door de diepe doodsrivier. Met uw lijden medelijdend, medestervend in uw dood, vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot.

45 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

46 Gezang 182C

47 Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1, 3, 4 Gezang182C:Amen

48 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgie br. D. van Harten Collecte: Gevangenenzorg Psalm33:1,2 Genesis4:1- 12 Psalm94:1, 5 Hebreeën11:1- 7 Gezang115:1 LvdK103:1, 3 Psalm33:8 LvdK109:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google