De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Jan Douw een preek gelezen van Prof. J. van Bruggen Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Romeinen 1: Romeinen 15: De preek gaat over Romeinen 1: 8 – 17 Schaam je niet voor het geloof Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 1, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 89: 1, 3

3 het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER,
Psalm 89: 1, 3 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

4 Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Psalm 89: 1, 3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 89: 1, 3 Gebed Lezen: Romeinen 1: Romeinen 15: Zingen: Gezang 177: 2 (GK 6) Preek over: Romeinen 1: 8 – 17 Zingen: Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 89: 1, 3 Gebed Lezen: Romeinen 1: Romeinen 15: Zingen: Gezang 177: 2 (GK 6) Preek over: Romeinen 1: 8 – 17 Zingen: Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10

7 Drieënig God, genadig Vorst,
Gezang 177: 2 (GK 6) Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

8 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 89: 1, 3 Gebed Lezen: Romeinen 1: Romeinen 15: Zingen: Gezang 177: 2 (GK 6) Preek over: Romeinen 1: 8 – 17 Zingen: Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10

9 SCHAAM JE NIET VOOR HET GELOOF
Romeinen 1:8-17

10 SCHAAMTE VOOR HET EVANGELIE??
De MACHT van Rome De VEROORDEELDE Jezus De apostel TE VOET

11 PAULUS DURFT NAAR ROME TE GAAN MET HET EVANGELIE
1. Op Gods tijd 2. In Gods kracht 3. Voor Gods recht

12 PAULUS DURFT NAAR ROME TE GAAN MET HET EVANGELIE
1. Op Gods tijd 2. In Gods kracht 3. Voor Gods recht

13 OP WEG NAAR ROME (?) Dankbaar voor de gemeente (8-9; 11-12)
Nooit gekomen…. Altijd verhinderd … (13-15)

14 ALTIJD VERHINDERD 1. In Macedonië
ROME

15 ALTIJD VERHINDERD 2. In Korinte
ROME

16 ALTIJD VERHINDERD 3. In Efeze
ROME

17 PAULUS WIKT: GOD BESCHIKT
Er is meer in de wereld dan Rome (14-15) Het evangelie is voor cultuurvolk en barbaren God bepaalt de reddingstijden Ook ,,verhinderingen’’ accepteren

18 PAULUS DURFT NAAR ROME TE GAAN MET HET EVANGELIE
1. Op Gods tijd 2. In Gods kracht 3. Voor Gods recht

19 DE MACHT VAN HET EVANGELIE (16)
Tegenover de imponerende macht van Rome, de mensenwereld Macht VAN GOD Macht DIE REDT

20 PAULUS DURFT NAAR ROME TE GAAN MET HET EVANGELIE
1. Op Gods tijd 2. In Gods kracht 3. Voor Gods recht

21 HET RECHT VAN GOD (17) Rome en vrouwe Gerechtigheid (Justitia)
De gerechtigheid VAN GOD Het recht van het HEMELRIJK Niet MIJN recht, maar ONS geloof

22 Voor alle heilgen in de heerlijkheid
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Voor alle heilgen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

23 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja!

24 Maak al uw strijders in dit aards gevecht
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

25 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

26 Daar is de Koning als een jonge held! Hem komen allen tegemoet gesneld
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Daar is de Koning als een jonge held! Hem komen allen tegemoet gesneld van vreugde stralend, scharen ongeteld. Halleluja, halleluja!

27 Van alle einders, van de verste kust
Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden vrede, feest en rust, U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja, halleluja!

28 Zingen: Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Gebed Apostolische geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 6 Collecte Zingen: Psalm 89:7 Zegen

29 Zingen: Liedboek 299: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Gebed Apostolische geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 6 Collecte Zingen: Psalm 89:7 Zegen

30 houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond
Psalm 89: 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 89: 7

32 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Frances Vos Volgende week: Werner Vos Na de collecte zingen we: Psalm 89: 7

33 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Psalm 89: 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

34 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 27 maart om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google