De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en."— Transcript van de presentatie:

1 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en

2 Project GGD Voorbereid Startbijeenkomst GGD Contactpersonen 30 oktober 2008 Joek Boomsma en Therese Claassen

3 Doel vandaag 1: Kennismaking met het project: Inzicht in doel en werkwijze 2: Kennismaking met elkaar en eerste stappen naar productontwikkeling: GROP, OTO en de toolkit Inventarisatie taken en verantwoordelijkheden Samenstellen schrijfgroepen Vaststellen eindtermen

4 Deel 1: Het project Achtergrond Doel van het project en doelgroep Werkwijze en planning Compensatieregeling Communicatie Doel van vanmiddag Werkvorm

5 Achtergrond 2007-2008: Quick scan Nivel + GGD’en kennen duidelijke taak bij grieppandemieën - Onvoldoende oefening - Eigene van de GGD in opgeschaalde zorg is nauwelijks zichtbaar (en ontbreekt op de GGD begroting) -> Behoefte aan duidelijk profiel VWS: GGD’en zijn v.w.b. OGZ en PSH onvoldoende voorbereid

6 Veranderd? - Wettelijk kader: - wet op de veiligheidsregio’s - wet publieke gezondheidszorg - OTO-stimuleringsgelden via ROAZ

7 Wettelijk kader Wet op de Veiligheidsregio’s: - Schaalvergroting en 25 regio’s - Beleidsplan (incl OTO) en regionaal crisisplan - Directeur GHOR in directie GGD en lid ROAZ - Inzet en voorbereiding zorginstellingen in jaardocument maatschappelijke verantwoording - Financiële injectie voor OTO, incl. ontwikkeling leidraad

8 Wet Publieke Gezondheidszorg - Nieuwe internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding - Burgemeester meer bevoegdheden: Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie, c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventie- programma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering, e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg, f. het bevorderen van technische hygiënezorg, g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. - De wet PG regelt ook de digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg en sanitaire certificaten -> Informatie bij RIVM

9 ROAZ Convenant inzake OTO ter voorbereiding op rampen en crises: - Structureel € 10 miljoen OTO zorgsector Nivel - Per regio: Gezamenlijke risicoanalyse, meerjarenbeleidsplan en OTO-jaarplannen - Alle zorginstellingen kunnen meedoen - Voorwaarde: Iedere zorginstelling actueel rampenopvangplan

10 Veranderd? - Wettelijk kader: - wet op de veiligheidsregio’s - wet publieke gezondheidszorg - OTO-stimuleringsgelden via ROAZ -> Veranderende taakstelling GGD’en -> Alleen GHOR is onvoldoende

11 Doel van het project Ontwikkel een OTO-infrastructuur voor GGD’en Producten: - Format GROP - Modelplan OTO - Toolkit draagvlak - Implementatietraject

12 Werkwijze en planning

13 Werkwijze Wat verwachten we van GGD’en: - Contactpersoon - Actieve participatie in het project - Implementatie, terugkoppeling en draagvlak eigen GGD Wat bieden we GGD’en: - Ondersteuning

14 Compensatieregeling - 25 veiligheidsregio’s; 30 GGD’en - € 24.000 per regio Criteria: - Deelname aan het project - Implementatieplan eigen GGD - Intentieverklaring GGD-directie Doel: Iedere GGD een GROP en een OTO-infrastructuur

15 Implementatie en borging - Implementatie van de producten in de GGD - format implementatieplan december - model intentieverklaring - Borging van de producten

16 Samengevat: Gezamenlijk ontwikkeling van: - Format GROP - Modelpan OTO - Toolkit t.b.v. Draagvlak Zodat deze producten eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in de eigen GGD. Doel: GGD goed voor te bereiden op de taken in rampen- en crisissituaties

17 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en

18 Deel 2: De producten 1. Format GROP 2. Modelplan OTO 3. Toolkit ten behoeve van het draagvlak 4. Implementatieplan

19 Het GROP: GGD Rampenopvangplan Beschrijft de rampenstructuur voor GGD’en Streven: - zoveel mogelijk generiek - aansluiten bij reguliere processen Inzicht in taken en verantwoordelijkheden in de deelprocessen: - PSHOR - Nazorg (psychosociaal en gezondheidsonderzoek) - Infectieziektebestrijding - MMK

20 Inhoud GROP 1: Preparatiefase 2: Rampfase: Alarmering Opschaling (en inrichten organisatie) Uitvoering/repressie Afschaling 3: Taakkaarten 4: Communicatie

21 Opschaling voorbeeld ter illustratie

22

23 Vervolgproducten - Modelplan OTO - Toolkit draagvlak - Implementatieplan en intentieverklaring

24 Werkwijze In groepen een casus (PSH/MMK/IZB): 1.Kennismaken 2.Uitwisselen huidige werkwijze 3.Gewenste werkwijze op flip in beeld 4.Faseren taken en activiteiten Presentatie plenair Samenbrengen taken en activiteiten voor het GROP Doel: input voor schrijfgroep

25 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en

26 Deel 3: Hoe nu verder Terugblik: 1. Oriëntatie project 2. Eerste oriëntatie GROP - Doel GROP - Taken en verantwoordelijkheden - Opbouw GROP - Relatie OTO

27 Inhoud GROP 1: Preparatiefase 2: Rampfase: Alarmering Opschaling (en inrichten organisatie) Uitvoering/repressie Afschaling 3: Taakkaarten 4: Communicatie

28 Opschaling voorbeeld ter illustratie

29 Werkwijze en planning

30 Deel 3: hoe nu verder - Schrijfgroep GROP - Voorbereidingen OTO en toolkit - Kennisnet, via: -- startpaginas -- GGD-thema’s/GHOR -- GGD-thema’s/Projecten· - Datum 2 e bijeenkomst di 11 of do 16 dec?

31 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en


Download ppt "GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en."

Verwante presentaties


Ads door Google