De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dalfsen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Jan Roorda: directiesecretaris Addy Kok: beleidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dalfsen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Jan Roorda: directiesecretaris Addy Kok: beleidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Dalfsen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Jan Roorda: directiesecretaris Addy Kok: beleidsadviseur

2 Inhoud Oorsprong Uitdagingen 21 e eeuw Onze werkterreinen Rol bij ramp of crisis GGD in Dalfsen Financiering Uw accounthouder

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4 Publieke gezondheidszorg: uitdagingen 21 e eeuw Leefstijl: obesitasMaatschappelijke zorgInfectieziekten

5  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

6 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk

7 In vogelvlucht

8 MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 0- 19 jarigen, ook door deelname in CJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg Informatie en advies

9 Monitoren, signaleren en advies Onze taken Toezicht houden Technische hygiënezorg Inspecties Kinderopvang Uitvoerende taken Voorkomen en bestrijden infectieziekten Basispakket JGZ: gezonde ontwikkeling 0-19 jaar Vangnet Kwetsbaren Forensische geneeskunde. Monitoren, signaleren en advies Bewaken Publieke gezondheid bij rampen en crises Milieu & Gezondheid Infectieziekten Psycho-sociale hulpverlening Gezondheids- onderzoek. Monitoring en onderzoek Advies bevorderen gezondheid Milieu & gezondheid

10 Directeur Publieke Gezondheid GHOR GGD Directeur PG bij ramp of crisis GHOR Leiding over ‘witte’ kolom Adviseur voorbereiding rampen Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding GGD Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid Bij ramp verantwoordelijk voor: Psycho-sociale hulpverlening, gezondheidsonderzoek na afloop ramp Psycho-sociale hulp bij incidenten

11 Uitdagingen voor de komende jaren Meer maatwerk voor gemeenten Meer maatwerk voor burgers Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

12 Wat doet de GGD in Dalfsen? Jeugd in beeld 0-4 jaar: 99,5% Jeugd in beeld 4-19 jaar: 99,1% Vaste contactmomenten 0-4: 14 | 4-19: 3 Extra contacten: 585 Jeugdgezondheidszorg Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders: 55 Alle basisscholen: eens per vier jaar Technische Hygiëne Zorg Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen, een doorMeldingen Q-koorts besmet bedrijf en diarree: 17 diarree: 16 Infectieziektenbestrijding

13 Advies aan gemeente over intensieve veehouderij Stankhinder in een woning Milieu en Gezondheid Onderzoek, signalering, beleidsadvisering en projectleiding Onderzoek en Beleid 12 meldingen (Bemoeizorg 6, Vervuilde huishoudens 3, Bemoeizorg Jeugd 0, Zwerfjongeren 3) Maatschappelijke Zorg 2 patiënten: 1 zieke en 1 geïnfecteerde Tuberculose 19 lijkschouwingen Forensische geneeskunde 2 meldingen (van de 366 in de regio) Centrale Toegang

14 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen Bestuur stelt vast: gemeenteraden invloed door middel van zienswijzen

15 Uw accounthouder Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD. Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u samenwerken. Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de burger/cliënt.  Rol accounthouder: kennis delen en verbinden Angèl Hylkema Beleidsadviseur Kennis- en Expertisecentrum T 038 428 1669 a.hylkema@ggdijsselland.nl

16 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Dalfsen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Jan Roorda: directiesecretaris Addy Kok: beleidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google