De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan 2009-2012 Door systematisch opleiden, trainen en oefenen samen werken aan het structureel verbeteren van de grootschalige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan 2009-2012 Door systematisch opleiden, trainen en oefenen samen werken aan het structureel verbeteren van de grootschalige."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan 2009-2012 Door systematisch opleiden, trainen en oefenen samen werken aan het structureel verbeteren van de grootschalige opvang van patiënten bij een ramp

2 OTO-beleidsplan 2009-2012 Visie en strategie ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) Opgesteld in de regionale ZiROP-beleidscommissie: samenwerking tussen ziekenhuizen in de veiligheidsregio en het bureau GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Uitgewerkt in een OTO-jaarplan met concrete activiteiten

3 Visie op OTO Kwaliteitsverbetering voorbereiding op rampen (Leidraad OTO) Krachtige crisisorganisatie in ziekenhuizen is een voorwaarde Functie crisiscoördinator is ingevuld en geborgd in de organisatie Actueel ZiROP beschikbaar ZiROP-commissie is aangesteld, beheerder is benoemd Draagvlak RvB en Medische staf noodzakelijk Opleiden en trainen gaan in principe vooraf aan oefenen

4 Doelstelling Toewerken naar een geborgd meerjaren-OTO-beleid voor dit ziekenhuis Dit wordt bereikt door: – Versterken en onderhouden van kennis betrokken functionarissen – Toetsen van de mate van voorbereiding – Aansluiten op de keten – Systematisch evalueren, verbeteren en actualiseren van het ZiROP

5 Opleiden Competentiegericht opleiden van sleutelfunctionarissen Gedragskenmerken, organisatorische vaardigheden en vaktechnische vaardigheden Inventarisatie opleidingsmogelijkheden Koppeling aan competenties wenselijk voor toetsing en registratie (borging) van vaardigheden Competenties nog in ontwikkeling, toetsing van de werkbaarheid in de praktijk

6 Trainen Toetsen van vaardigheden in een gesimuleerde omgeving Twee vormen: – Table-top-training: strategie formuleren bij een fictieve ramp – Simulatietraining: oefening op basis van reële kengetallen (bijvoorbeeld Emergo Train System (ETS) Jaarlijks minimaal 1 table-top en 1 simulatietraining

7 Oefenen In de praktijk brengen van tijdens opleiding en training aangeleerde kennis Reële oefening met Lotusslachtoffers Jaarlijks minimaal 1 oefening

8 Risicoprofielen regio Gerichte OTO-activiteiten op mogelijke rampen in de regio Beschrijven van mogelijke ramptypen (leidraad Maatramp) Uitwerken van praktische en afgebakende scenario’s

9 Kwaliteitsborging OTO-cyclus: toetsen, evalueren, bijstellen, borgen Jaarplan > evaluaties> jaarverslag> jaarplan> etc Toetsing en registratie van individuele vaardigheden in een portfolio Aansluiting bij het totale scholingsaanbod

10 Externe verantwoording OTO-jaarverslagen in de regio geaggregeerd tot een regionaal verslag Aangeboden aan het bestuur van de veiligheidsregio

11 Risicoanalyse

12 Maatrampscenario’s

13 Vaktechnische competenties

14 ZiROP

15 Crisisorganisatie

16 Uitwerking OTO-jaarplan

17 Opleiden

18 Sleutelfunctionarissen < beschrijf per opleiding hoeveel sleutelfunctionarissen worden betrokken (meerjaren, per jaar)

19 Jaarkosten opleidingen

20 Trainen

21 Oefenen


Download ppt "Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan 2009-2012 Door systematisch opleiden, trainen en oefenen samen werken aan het structureel verbeteren van de grootschalige."

Verwante presentaties


Ads door Google