De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan 2009-2012
Door systematisch opleiden, trainen en oefenen samen werken aan het structureel verbeteren van de grootschalige opvang van patiënten bij een ramp <Ziekenhuis / logo invoegen>

2 OTO-beleidsplan Visie en strategie ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) Opgesteld in de regionale ZiROP-beleidscommissie: samenwerking tussen ziekenhuizen in de veiligheidsregio en het bureau GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Uitgewerkt in een OTO-jaarplan met concrete activiteiten

3 Visie op OTO Kwaliteitsverbetering voorbereiding op rampen (Leidraad OTO) Krachtige crisisorganisatie in ziekenhuizen is een voorwaarde Functie crisiscoördinator is ingevuld en geborgd in de organisatie Actueel ZiROP beschikbaar ZiROP-commissie is aangesteld, beheerder is benoemd Draagvlak RvB en Medische staf noodzakelijk Opleiden en trainen gaan in principe vooraf aan oefenen

4 Toewerken naar een geborgd meerjaren-OTO-beleid voor dit ziekenhuis
Doelstelling Toewerken naar een geborgd meerjaren-OTO-beleid voor dit ziekenhuis Dit wordt bereikt door: Versterken en onderhouden van kennis betrokken functionarissen Toetsen van de mate van voorbereiding Aansluiten op de keten Systematisch evalueren, verbeteren en actualiseren van het ZiROP

5 Opleiden Competentiegericht opleiden van sleutelfunctionarissen Gedragskenmerken, organisatorische vaardigheden en vaktechnische vaardigheden Inventarisatie opleidingsmogelijkheden Koppeling aan competenties wenselijk voor toetsing en registratie (borging) van vaardigheden Competenties nog in ontwikkeling, toetsing van de werkbaarheid in de praktijk

6 Toetsen van vaardigheden in een gesimuleerde omgeving Twee vormen:
Trainen Toetsen van vaardigheden in een gesimuleerde omgeving Twee vormen: Table-top-training: strategie formuleren bij een fictieve ramp Simulatietraining: oefening op basis van reële kengetallen (bijvoorbeeld Emergo Train System (ETS) Jaarlijks minimaal 1 table-top en 1 simulatietraining

7 Oefenen In de praktijk brengen van tijdens opleiding en training aangeleerde kennis Reële oefening met Lotusslachtoffers Jaarlijks minimaal 1 oefening

8 Risicoprofielen regio
Gerichte OTO-activiteiten op mogelijke rampen in de regio Beschrijven van mogelijke ramptypen (leidraad Maatramp) Uitwerken van praktische en afgebakende scenario’s

9 Kwaliteitsborging OTO-cyclus: toetsen, evalueren, bijstellen, borgen Jaarplan > evaluaties> jaarverslag> jaarplan> etc Toetsing en registratie van individuele vaardigheden in een portfolio Aansluiting bij het totale scholingsaanbod

10 Externe verantwoording
OTO-jaarverslagen in de regio geaggregeerd tot een regionaal verslag Aangeboden aan het bestuur van de veiligheidsregio

11 Risicoanalyse <beschrijf de inhoud van de regionale risicoanalyse>

12 Maatrampscenario’s <benoem op basis van de risicoanalyse relevante maatrampscenario’s voor dit ziekenhuis>

13 Vaktechnische competenties
<beschrijf de vaktechnische competenties die op basis van de scenario’s moeten worden ontwikkeld>

14 ZiROP <beschrijf de actualiteit van het ZiROP, getoetst aan leidraad?>

15 Crisisorganisatie <beschrijf uw aandachtpunten ten aanzien van de crisisorganisatie op basis van het OTO-beleidsplan / de Leidraad OTO>

16 Uitwerking OTO-jaarplan
<beschrijf aandachtspunten uit vorige oefeningen en betrokkenheid bij rampen> <beschrijf de aandachtspunten uit een eventueel beschikbaar OTO-jaarverslag>

17 Opleiden <beschrijf de beschikbare opleidingen>

18 Sleutelfunctionarissen
< beschrijf per opleiding hoeveel sleutelfunctionarissen worden betrokken (meerjaren, per jaar) <beschrijf hoe nieuwe medewerkers worden opgeleid>

19 Jaarkosten opleidingen
<beschrijf de opleidingskosten, waaruit bestaan deze>

20 Trainen <beschrijf de trainingsactiviteiten> <beschrijf welke functionarissen zijn betrokken> <beschrijf de kosten, waaruit bestaan deze>

21 Oefenen <beschrijf de oefenactiviteiten> <beschrijf welke functionarissen zijn betrokken> <beschrijf de kosten, waaruit bestaan deze>


Download ppt "Presentatie meerjaren-OTO-beleidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google