De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proces Specialistische Jeugdhulp Lokale teams 28 juni2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proces Specialistische Jeugdhulp Lokale teams 28 juni2016."— Transcript van de presentatie:

1 Proces Specialistische Jeugdhulp Lokale teams 28 juni2016

2 PROGRAMMA  Doel  Stand van Zaken  Kern - wat verandert er  Proces - verwijzen specialistische jeugdhulp  Rol toegang  Leer- en ontwikkelprogramma  Afsluiting

3 DOEL  Overzicht verwijsproces richting specialistische jeugdhulp.  Ontwikkeling en verandering: hoe zit dat?  Rol en verantwoordelijkheid toegang scherp krijgen.  Koppelen aan leer- en ontwikkeltraject / planning.

4 STAND VAN ZAKEN 8 juni 2016 besluit wethouders Jeugd regiogemeenten  1 juli 2016= aanbesteding  2017 = implementatie- en oefenjaar  2018 = formele start

5 KERN 1. Gezinsgericht & breed: werken met het perspectiefplan. 2. Ondersteuningsbehoefte van gezin centraal = ondersteuningsprofiel. En advies over intensiteit van de hulp 3. Regisseur naast gezin = opdrachtgever van de hoofdaannemer. 4. Gesprek over behalen resultaat.

6 Ondersteunings profielen & intensiteiten

7 ROL TOEGANG 1.Perspectiefplan met gezin opstellen 2.Bepalen ondersteuningsprofiel 3.Advies over intensiteit (indien haalbaar) 4.Gezin kiest hoofdaannemer. toegang kan objectief advies geven.

8 1 PERSPECTIEFPLAN Instrument Het perspectiefplan is de basis om in te schatten wat nodig is aan ondersteuning en hulp vanuit het maatschappelijk domein. Het is een verwijs instrument richting spec. Jeugdhulp. Het is een beoordelingsinstrument op doelrealisatie Inhoud Het perspectiefplan beschrijft wat een gezin nodig heeft om op een volwaardige manier deel uit te kunnen maken van de samenleving. Het beschrijft de ondersteuningsbehoefte aan specialistische jeugdhulp en de gewenste resultaten. Het perspectiefplan beschrijft ook het functioneren op alle leefgebieden die voor het gezin van belang zijn. Het perspectiefplan geeft de keuze van het passende ondersteuningsprofiel en gewenste intensiteit weer.

9

10 2 PROFIELEN Ondersteuningsprofielen zijn gemeenschappelijke taal over de behoefte van het gezin aan specialistische jeugdhulp. Oude producten verdwijnen. Profielen aan de voorkant – resultaat aan de achterkant. Helder en overzichtelijk voor gezin en jeugdhulpaanbieders. Voordelen: eenheid in taal – resultaten koppelen – handig voor tarieven. Let op: maatwerk binnen profiel!!

11 Profiel 5 Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch) Ondersteuningsbehoefte Behoefte aan het verminderen problematiek en verbeteren van het functioneren jeugdige door middel van zorg en behandeling. Resultaat  De kind factoren zijn dusdanig beïnvloed dat de jeugdige zich zo leeftijdsadequaat mogelijk ontwikkelt en functioneert, gebruik makend van zijn sterke kanten.  De lijdensdruk van de jeugdige is sterk verminderd, hij voelt zich prettig in zijn leefomgeving.  Ouders en andere betrokkenen hebben inzicht in de kind eigen factoren van de jeugdige, weten zijn gedrag te hanteren en zijn ontwikkeling optimaal te stimuleren (versterking eigen kracht ouders). Problematiek  Aandachttekort  Autisme / pervasieve ontwikkelingsstoornis  Angststoornissen  Bipolaire stoornis  Delirium  Depressie  Eetstoornis  Gedragsproblemen  Persoonlijkheidsstoornis  Schizofrenie  Trauma

12 3 INTENSITEIT – ADVIES 1. Gericht op ontwikkeling en herstel 2. Gericht op duurzame ondersteuning 3. Gericht op bezweren crisis Intensiteit = verfijning op inzet hulp binnen profiel Licht of zwaar “De afstand tot de oplossing” toegang kan advies geven. Hoofdaannemer bevestigt / stelt definitief vast, bij verschil van inzicht: contact!

13

14 4 HOOFDAANNEMER Het gezin kiest zelf de hoofdaannemer Hier is overzichtelijke informatie beschikbaar Welke partij biedt welk ondersteuningsprofiel / intensiteit toegang mag objectief advies geven aan gezin – aanwijzing bij kwetsbare gezinnen. Let op willekeur / voorkeur / herleidbaar advies! toegang wordt opdrachtgever van de hoofdaannemer. Financiële afweging (want er is nu overzicht!) wordt daarmee wezenlijk onderdeel.

15 WELKE REGIE

16 Werkproces

17 DEEL 1: OPSTELLEN PERSPECTIEFPLAN Een perspectiefplan wordt door ouders en jeugdige zelf opgesteld. Hoe zien jullie dat voor je? Keuze ondersteuningsprofiel / intensiteit. Hoe zien jullie dit? To do: Doorontwikkelen Mens centraal voor perspectiefplan en ondersteuningsprofiel / intensiteit. Leren werken met deze instrumenten. Wordt vervolgd. Toekomst: Digitaal perspectiefplan in de cloud – gezin eigenaar?

18 DEEL 2: PROCES HOOFDAANNEMER Inschrijven = waarmaken dat resultaat kan worden behaald. Transformatieplan = organisatie herinrichten. 1. Intake met gezin op basis van perspectiefplan en ondersteuningsprofiel. Intensiteit vastleggen. 2. Behandelplan maken met resultaten benoemd. 3. Hoofd- en onderaannemer.

19 Segment B en C Amsterdam

20 Segment B en C in Zaanstad

21 STAP 1: INTAKE Intake = intensiteit + behandelplan opstellen. Daarna: hoofdaannemer stuurt VOT voor bevestiging. Segment B = na go VOT, start binnen drie weken Segment C = na go VOT, start binnen zes weken Verantwoordelijkheid nemen in segment C voor moeilijke gezinnen. Mag wisselen van hoofdaannemer na overleg met toegang / Gezin. Lukt niet? Acceptatieplicht.

22 STAP 2: BEHANDELPLAN EN RESULTAAT Aanbieders verzamelen resultaat informatie. Doel is inzicht om gesprek goed te kunnen voeren. Vergelijkbaarheid. Management informatie. Alle partijen leveren op basis van dezelfde outcome criteria. De aanbieder wordt op kwaliteit beoordeeld en daarover gesprek = reflectief vermogen.

23 STAP 3: HOOFD- EN ONDERAANNEMER Eén aanbieder neemt verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat: de hoofdaannemer. De hoofdaannemer zet zo nodig andere specialisten in: de onderaannemer. De gemeente koopt bij de aanbieder het resultaat in. We sturen op dit resultaat: zowel als gemeente als door toegang (regie – opdrachtgeverschap)

24 STAP 4: AFRONDING EN WIJZIGING 1. Bepalen van het resultaat. 2. Het gesprek tussen gezin, toegang (opdrachtgever) en hoofdaannemer. 3. Wijziging van profiel- en intensiteit.

25 INGEZOOMD: BEPALEN RESULTAAT Welk resultaat? Rol toegang versus rol aanbieder en gezin Bepalen van de norm is complex. Daarom is gesprek cruciaal. Controle op behalen doelen Segment B = contractmanagement gemeente Segment C = contractmanagement + toegang (en indien mogelijk óók het gezin)

26 INGEZOOMD: HET GESPREK Alle keuzes zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat gezin – toegang – hoofdaannemer met elkaar in gesprek raken over de inzet en het resultaat. Lukt het niet? Gesprek. Waarom lukt het niet? Gesprek. Geslaagd en effectief? Gesprek, want interessant. Daarmee een afronding van de inzet van specialistische jeugdhulp Einde opdrachtgever – opdrachtnemer relatie.

27 INGEZOOMD: WIJZIGEN Wijzigen van ondersteuningsprofiel altijd na overleg met toegang (= opdrachtgever) Wijzigen van intensiteit: Segment B: eenzijdig, maar VOT moet geaccordeerd Segment C: altijd overleg met toegang, maar VOT moet geaccordeerd Doel is dat hoofdaannemer verantwoordelijkheid neemt – op inhoud en op geld. Veranderende omstandigheden kunnen altijd worden uitgelegd én daarna geaccordeerd.

28 WAT STAAT ER VAST? Profielen en intensiteiten Hoofdaannemerschap Tarieven Regie Rol toegang Gebruik perspectiefplan

29 WAT STAAT ER NIET VAST? Werkwijze in de toegang Vorm perspectiefplan Vorm van toegang Berichtenverkeer (administratie) Invulling van ondersteuning door toegang

30 LEERTRAJECT Welke stappen zijn volgend jullie nodig in het leertraject in 2016/2017? Hoe kunnen we dat realiseren? Reminder: 2017 is oefenjaar, 2018 is formele start

31 PLANNING: RICHTING START 2018 Werken met perspectiefplan / profiel / intensiteit. Leren omgaan met dit proces (inclusief wijzigingen). September – december 2016 Vanaf januari bij elke verwijzing in staat zijn om ‘schaduw te draaien’ Werken als opdrachtgever – wat komt erbij kijken. Januari – juni 2017 Specifieke rollenspelen richting hoofdaannemer, leren gesprek te voeren als opdrachtgever Doel: vanaf september 2017 volledig gereed

32 AFSLUITING Welke adviezen wil je ons meegeven? Vergeten we dingen, waar kan het beter? Heb je vertrouwen in dit proces? Dank voor jullie aandacht.


Download ppt "Proces Specialistische Jeugdhulp Lokale teams 28 juni2016."

Verwante presentaties


Ads door Google