De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgplicht in passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgplicht in passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgplicht in passend onderwijs
Bijeenkomst Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe Dinsdag 2 december 2014

2 Even kennismaken de monitor die ons laat weten dat het nog steeds nodig is om met ouders en leraren te spreken over wat de invoering betekent voor de eigen school.

3 Passend onderwijs Van: geld geven aan problemen
Naar: investeren in oplossingen Niet: wat is er mis met dit kind? Maar: wat heeft dit kind nodig? En dus: wat heeft de school/leraar te bieden? En hoe kan thuis daarbij ondersteunen

4 Zorgplicht Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur
School is verantwoordelijk om een passende plek te bieden voor een leerling (op school of elders) Schoolbesturen werken samen om dekkend netwerk van zorg te realiseren Bij extra ondersteuning of plaatsing S(B)O: school vraagt TLV aan, niet de ouder Afstemming en liefst samen oplopen met ouders is daarbij wel essentieel

5 Wat betekent dit voor scholen
Basisondersteuning op orde Extra ondersteuningsmogelijkheden in beeld Routes bekend: o.a. rond TLV Kunnen werken met een ontwikkelings-perspectief Helder zijn over: wat mag en kan de ouder van de school verwachten (en wat niet) in een schoolondersteuningsprofiel Collegiaal netwerk goed benutten

6 SOP Een schoolondersteuningsprofiel beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Voor de school zelf: wat kunnen we al en wat willen we? Voor gesprek met ouders: wat kan de school voor uw kind betekenen? Voor het samenwerkingsverband: wat draagt de school bij aan het geheel?

7 SOP: ontwikkeldoelen Welke aspecten van ondersteuning kan de school ontwikkelen? Bijvoorbeeld: Deskundigheid op gedrag Invoeren van HGW Klassenmanagement Collegiaal netwerk versterken Input voor het schoolplan

8 Collegiaal netwerk Leerkracht: je hoeft het niet alleen te doen Onderwijsdeskundigheid heb je wel zelf Specialistische onderwijsexpertise via IB, andere school of SWV Expertise aan de gezins-/jeugdhulpkant kan je invliegen (meestal via IB)

9 Collegiaal netwerken heeft te maken met
Eigenaarschap, samenwerken met iedereen om het kind heen, een gemeenschappelijk doel stelen, interesse in de ander, stappen durven te maken, vertrouwen in elkaar, open communicatie, kwetsbaarheid. Wat heeft deze leerling (ouders, ikzelf als professional, wij als school) nodig en wat gaan we dus doen!

10 Ontwikkelingsperspectief
OPP is nodig als er méér dan de basis- ondersteuning wordt ingezet voor een leerling. Het is dus van belang dat de afspraken over (het niveau van) basisondersteuning duidelijk zijn.

11 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel
Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren Gerealiseerde leerontwikkeling Planningsdeel Uitstroombestemming + uitstroomniveau per vak Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en/of R&W Inhoudelijke tussendoelen: vakken + gedrag/SEO Aanbod (met afwijkingen regulier programma) Evaluatiedeel Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt? Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders

12 Voor welke leerling een OPP?
Tot (Inspectie): Voor leerlingen die op een of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn hebben. Vanaf : Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen verplicht. Voor anderen mag het ook. Richtpunt voor samenwerkingsverband: Wat wordt in het ondersteuningsplan benoemd als basisondersteuning en extra ondersteuning? Wanneer is er dan sprake van een verplicht OPP?

13 Wanneer stel je een OPP op?
Vuistregel Houd de leerling zo lang mogelijk bij de groep, door verlengde instructie, extra leertijd en extra oefening (zie groepsplan). Als dit onvoldoende resultaat heeft, leerling aanmelden voor leerlingenbespreking en/of ondersteuningsteam school. Als je extra ondersteuning vraagt en krijgt, dan verplicht OPP opstellen.

14 Voorbeeld Emma Emma heeft ernstige gedragsproblemen
haar lees-, spelling- en rekenontwikkeling is goed school krijgt extra ondersteuning vanuit SWV: AB school is daarom verplicht een OPP op te stellen School stelt beknopt OPP op

15 Meer informatie

16 En hoe gaat het bij jullie?
Stel vooral je vragen! Zorgplicht Schoolondersteuningsprofiel Basisondersteuning Extra ondersteuning Collegiaal netwerk organiseren Ontwikkelingsperspectief Toelaatbaarheidsverklaring


Download ppt "Zorgplicht in passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google