De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met interventieniveaus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met interventieniveaus"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met interventieniveaus

2 Ontstaansgeschiedenis
Einde voorjaar 2014: SWOT analyse ontwikkeling en inrichting lokale toegang leidt tot diverse producten Een van de te ontwikkelen producten is een afwegingskader op basis waarvan lokale teams kunnen bepalen of niet-vrij toegankelijke jeugdhulp ingezet wordt bij jeugdigen/gezinnen met opvoed- en opgroeiproblematiek Juli 2014: afwegingskader vastgesteld in gemeenten FoodValley

3 Zorginnovatie opgave: hoe gaan we van vraag naar aanbod?

4 De uitkomst: Werken met interventieniveaus
Waarom? Vraaggericht stapsgewijs tot de juiste zorgzwaarte komen en daar dan het juiste aanbod bij zoeken Om tot een gewogen besluit te komen verdient het aanbeveling dat dit op een eenduidige wijze plaats vindt en gericht op overeenstemming met de opvoeders en/of de jeugdige Inspiratie: model Drenthe N.B. Ouders/opvoeders en jeugdigen kunnen indien mogelijk en haalbaar hun eigen plan maken. De Jeugdwet biedt hen de mogelijkheid om dit op te stellen voordat professionals dit voor hen/met hen doen

5 De landkaart

6 1. De vraag in de toegang 1. Vraagstelling
Stappen professional chronologisch Omschrijving 1. Vraagstelling Waar ligt de ondersteuningsbehoefte van ouder/opvoeder/jeugdige? 2. Vraagverheldering In kaart brengen draaglast/draagkracht ouder/opvoeder 3. Vraagduiding/vraaganalyse De inschatting of het gewenste aanbod (opvoeding versterkend) voldoende toereikend is (gebleken) en of een andere inzet tot een (voor het gezinssysteem) gewenst resultaat zal leiden 4. Vraagbemiddeling/beantwoording Interventies zijn er in eerste instantie op gericht om ‘opvoeding versterkend’ vanuit het eigen probleemoplossend vermogen te werken en zijn aanvullend op de eigen zorgstructuur. Deze activiteiten kunnen zowel in het voorveld als door de jeugdhulp voorzieningen worden aangeboden

7 2. Ordenen van de vraag (schema Kousemaker en Hermanns)
Type probleem Wat? 1. Opvoedvragen Er is behoefte aan informatie/algemene voorlichting vanuit interesse. 2. Opvoedspanning Er is behoefte aan een lichte vorm van hulp, bijvoorbeeld persoonlijk advies. 3. Verhoogde opvoedspanning Er is behoefte aan zwaardere hulp, welke varieert van persoonlijk advies tot vormen van begeleiding. 4. Opvoednood De ouders/opvoeders lopen vast in de opvoeding. Het netwerk rond het gezin/opvoedsysteem functioneert niet meer. Zonder hulp kan de ouder/opvoeder niet meer. 5. Opvoedcrisis De ouders/opvoeders zijn noch samen, noch apart in staat om op dit moment het kind op te voeden. Het eigen netwerk kan nu niet bijspringen. Er moet direct ingegrepen worden.

8 Kwadrant met opvoedingsassen

9 De inzet in FoodValley

10

11 Toewijzing na keuze interventieniveau

12

13 2015: Ontwikkeltraject Eerste inventarisatie: ambulant aanbod J en O
Beeld: identieke producten -> verschillende zorgzwaarte(n) Monitoren: hoe vaak inzet bepaalde producten? Doel op termijn: uniforme producten in uniforme interventieniveaus

14 Interventieniveaus: gemeenten en zorgaanbieders


Download ppt "Werken met interventieniveaus"

Verwante presentaties


Ads door Google