De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4 Beyond the Matrix.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4 Beyond the Matrix."— Transcript van de presentatie:

1 https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4 Beyond the Matrix

2 https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4 After this, there is no turning back. You take the blue pill -- the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill -- you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes DSO: do you want to know what it is?

3 Joyce: Digitaal Stelsel Omgevingswet Allen: Write the Script Cees: VIVO

4 The digital world behind….

5 Kern Omgevingswet: Eenvoudiger wetgeving in vier stappen Het DSO 101 Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de introductie van de Grondwet van Thorbecke (1848). Kort gezegd worden 26 wetten geïntegreerd in één wet, waardoor het voor iedereen eenvoudiger wordt om te zien wat toegestaan is op een bepaalde locatie. Van 26 wetten naar 1 wet Van 5000 naar 350 wetsartikelen Van 240 naar 14 regelingen Van centraal naar lokaal bepaald

6 Werkatelier VIVO 20 januari 2016 Vergroten afwegingsruimte Inzicht in wat wel en niet kan Snellere besluitvorming Integrale benadering leefomgeving Omgevingswet: Vier doelen

7 2. Waar doen we het voor Het DSO 101

8 Beleid en regelopstellers en plannenmakers/beoordelaars: zij ontwerpen de kaders waarbinnen de ‘gebruikers’ moeten werken. Kunnen getrapt doorwerken naar andere BG’s Initiatiefnemer: burger, bedrijf of overheidsorganisatie die iets wil in de fysieke leefomgeving Belanghebbende: burger, bedrijf of overheidsorganisatie die invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van de overheid. Vergunningverleners, toezichthouders, handhavers: zij passen deze kaders toe, door aanvragen te beoordelen en te checken of de realisatie hieraan voldoet Een ieder: iedereen die wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, welke regels er gelden of gegevens beschikbaar zijn op een locatie. Omgevingswet: de Gebruikers

9 Omgevingswet: samenwerking in de Keten

10 Proces & systemen Omgevingswet: samenwerking in de Keten Plannen- makers Toezicht- houders Hand- havers Bestuur- ders Vergunning- verleners Belang- hebbenden Initiatief- nemers Een ieder

11 Kern Omgevingswet: Integraal kijken en werken Het DSO 101 Kerninstrumenten: omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluit, omgevings- vergunning en programma.

12 Plannen worden niet alleen integraal gemaakt… Maar moeten ook integraal inzichtelijk gemaakt worden Welke regels zijn Op deze locatie voor deze activiteit van toepassing? ‘Met een click op de kaart zien wat kan en wat mag’ Met een aanlegsteiger voor passanten? Mag ik hier een restaurantje starten?

13 Een ieder Standaardisatie is noodzakelijk Landelijke Wet- en Regelgeving Omgevingsverordening (bijv Provincie) Waterschapsverordening (bijv Waterschap) Omgevingsplan (bijv Gemeente) Vergunning (bijv Gemeente) Standaardisatie is noodzakelijk voor het ondersteunen van de ketensamenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij het nemen van besluiten en vooral bij de totstandkoming van omgevingsdocumenten. Het bevordert de rechtszekerheid omdat de inzichtelijkheid van wet- en regelgeving en daarmee de voorspelbaarheid toeneemt Een aanlegsteiger voor passanten?

14 Een ieder Standaardisatie is noodzakelijk…beleidsvrijheid? Afspraken maken omgevingsdocument en stapelbaar Vrijheid in Hoe je begrippen gebruikt En hoe je ze stapelt

15 Kern Omgevingswet: Unieke aanpak en interbestuurlijk experiment Het DSO 101 Uitvoering en digitalisering lopen direct op bij de totstandkoming van de wet. Zij adviseren of de wet uitvoerbaar en digitaliseerbaar is en hoe deze verbeterd kan worden om digitalisering en uitvoering te vereenvoudigen of verbeteren. Norm Wetgeving Digitalisering Omgevingswet Wetgeving Digitalisering digitaliseerbaar ? verbeteringen Bij de invoering van de Omgevingswet is digitale ondersteuning beschikbaar Het stelsel wordt onder architectuur ontworpen en gebouwd (werken onder architectuur) overdracht Uitvoering uitvoerbaar?verbeteringen

16 Proces ondersteunen versus proces uitvoeren Het DSO is het stelsel dat het proces bij het bevoegd gezag ondersteunt. Het interbestuurlijk maken van de visie en doelarchitectuur wordt ook gesproken over het uitbreiden van de basis. De uitbreidingen voeren processen van het bevoegd gezag uit. DSO Basis ( proces ondersteunen ) Bevoegd Gezagen DSO Uitbreidingen ( proces uitvoeren ) Initiëren proces resultaat proces Initiëren proces

17 Doelarchitectuur plaat Dynamisch: het DSO kan eenvoudig en snel aangepast en uitgebreid worden Robuust: de basis, die niet of nauwelijks aangepast hoeft te worden ondanks alle veranderingen Open: het DSO stelt (als dat kan en mag) functionaliteit, content en gegevens vrij beschikbaar

18 1. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT systeem Het DSO is een samenhangend geheel. Het is een geordend en verbonden geheel van afspraken, gebruikerstoepassingen, voorzieningen en registraties. Het gaat om het beschikbaar stellen of het raadplegen van informatie en functionaliteit die nodig is voor de processen van de Omgevingswet.

19 Het programma is opgedeeld in projecten in 5 domeinen. Projecten & DSO basis architectuur

20 Personen en systemen ervaren het stelsel in alle aspecten als één geheel Het stelsel bestaat uit verschillende voorzieningen en registraties die door verschillende organisaties worden ontwikkeld en beheerd. De gebruiker heeft één afneempunt en aanleverpunt bij het gebruiken en één aanspreekpunt bij het aansluiten op het stelsel en bij vragen en problemen. DSO Servicedesk Omgevingsloket (gebruikers- en beheerfunctionaliteit) Knooppunt Afnemend systeem Toeleverend systeem Vraagsturing Voorzieningen en Registraties

21 Huidige dienstenniveau versus vraaggestuurd Geen greenfield ontwikkeling: het huidige dienstenniveau van OLO, AIM, RP is leidend. Het DSO vervangt de huidige voorzieningen OLO, AIM en RP. Dit wordt ook wel aangeduid als de basis. Deze basis wordt vraaggestuurd uitgebreid. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Omgevingsloket Online (OLO) Ruimtelijke Plannen (RP)

22 Van plan denken naar verordening denken Er wordt nu gedacht vanuit de kaart met regels. De stap wordt gemaakt naar regels met werkingsgebieden. Geo is de verbinder van de regels Artikel X: De kustlijn Lid 1: De kustlijn is beschermd en er mag zonder vergunning niet gebouwd worden in aangegeven gebied A. A Betekenis Regel Werkings- gebied Waarde

23 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande e-overheid bouwstenen Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten op generieke e-overheid bouwstenen, zoals bijvoorbeeld de onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). 4. Zestien belangrijke aspecten

24 The connection to reality….

25 Keten van het omgevingsdomein

26 Omgevingswet: centraal en decentraal vormen een geheel 2. Aanpak: gezamenlijk Centraal DSO Decentraal: BG NORA PETRA GEMMA WILMA De VIVO projecten zijn gestart om vroegtijdig aandacht te hebben voor en inzicht te verkrijgen in de aansluiting van het DSO op de lokale processen, informatie en dienstverlening en vice versa.

27 Verandering voor gemeenten Door decentralisatie krijgen gemeenten meer mogelijkheden in de fysieke leefomgeving Initiatiefnemer staat centraal Digitalisering Integrale benadering Uitgaan van intensieve, complementaire samenwerking Meer bestuurlijke afwegingsruimte

28 Veranderstrategieën Veranderen Aanpassen Interne focusExterne focus

29 VIVO onderzoekt de impact van de Omgevingswet op de (keten) Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief WERKPAKKETTEN Dienstverlening Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur Wet- en regelgeving en regelbeheer Informatiebeveiliging Stakeholdermanagement KENMERKEN VIVO Gemeentelijke vraagkant aan het woord (>140 betrokkenen, KING faciliterend) Integrale benadering Initiatiefnemer/dienstverlening radicaal centraal Context onzeker en onvolledig: AMvB’s, DSO, scope, … De Verkenning

30 Aanbevelingen Voor DSO -Veranker vraagsturing in programma -Ontwikkel een roadmap (met gemeenten) -Bevorder ketensamenwerking Voor VNG (gemeenten collectief) -Collectieve aanpak (standaardisatie) -Zaakgericht werken in de keten -Gemeentelijk knooppunt

31 Vervolgtraject Gemeenten collectief Digitaal stelsel Omgevingswet Invoerings- Ondersteuning

32 Let’s write the….

33 Hoe gaan we de toekomst tegemoet? Wat vinden jullie van het perspectief? Hoe kun je je als gemeente voorbereiden? Hoe kun je als gemeenten samenwerken aan gemeenschappelijke oplossingen?

34 joyce.de.jong@rws.nl cees.vanwestrenen@kinggemeenten.nl

35 https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4


Download ppt "Https://www.youtube.com/watch?v=NhoaoTZJSX4 Beyond the Matrix."

Verwante presentaties


Ads door Google