De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept beleidsvisie Informatie Management Gemeente Delft 2012 – 2016 SLIM SAMEN WERKEN, SAMEN SLIMME KEUZES MAKEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept beleidsvisie Informatie Management Gemeente Delft 2012 – 2016 SLIM SAMEN WERKEN, SAMEN SLIMME KEUZES MAKEN."— Transcript van de presentatie:

1 concept beleidsvisie Informatie Management Gemeente Delft 2012 – 2016 SLIM SAMEN WERKEN, SAMEN SLIMME KEUZES MAKEN

2 Inhoud presentatie Inhoudelijk: Wat is Informatiemanagement? Vragen op het gebied van IM aan de hand van het gebruik van een tablet DRK-rapport – IM-beleidsvisie Hoe de beleidsvisie invulling geeft aan de aanbevelingen in het rapport 2

3 Inhoudelijk: Wat is Informatiemanagement? Informatiemanagement gaat over beheersing van de vraag naar en het aanbod van ‘informatievoorzieningen’ 3

4 Ik wil een tablet (gebruiken) Ik wil draadloos internet Ik wil snel antwoord op vragen als wat kost een tablet hoe bedien ik een tablet Ik wil papierloos kunnen vergaderen Ik wil op mijn tablet gegevens kunnen raadplegen over Vergunningen en Vergunninghouders Dossiers en Clienten Ik weet nog niet wat ik wil maar het moet mij helpen bij het activeren van burgers om zelf gezamenlijk de stad schoon, heel en veilig te houden Ik wil dat mijn tablet altijd werkt en de garantie dat de documenten of gegevens waarvan ik uit hoofde van mijn functie gebruik maak goed beveiligd zijn Informatievoorzieningen 4

5 5 Bevindingen DRK-rapport Constateringen Koploper digitale dienstverlening Beheersbaarheid IV / ICT projecten goed Verbeteren Centrale sturing Samenhangend Informatiebeleid Aansluiting bij ontwikkelingen beleidsvelden Integraal sturen op de informatiehuishouding

6 Aansluiten op ontwikkelingen Centrale sturing Integraal sturen op de informatiehuishouding Informatie plan Informatie beleid Samenhangend informatiebeleid 6

7 -De gemeente Delft hoort bij de ‘early adopters’, maar gebruikt alleen ‘proven technology’ -De gemeente Delft definieert organisatie brede standaard oplossingen voor de bedrijfsvoering ondersteuning en een standaard basis werkset. -De gemeente Delft conformeert zich aan de informatiekundige beleidskaders zoals deze landelijk (wettelijk) worden opgelegd en gehanteerd (NORA/GEMMA/i-NUP) -De gemeente Delft conformeert zich aan de landelijke geldende ‘open source standaards’ en past deze toe of legt uit waar ze dit niet doet. -De gemeente Delft gebruikt applicaties met de functionaliteit zoals deze door de leverancier / producent is ontwikkeld en nut de geïmplementeerde applicaties volledig uit. 1. Sturing – structuur en principes Beleidskaders Besturing en Organisatie 7

8 Aansluiten op ontwikkelingen binnen de inhoudelijke beleidsvelden Aansluiten organisatie / bedrijfsvoering ontwikkelingen Verbinden: vraag - aanbod en strategisch – operationeel Perspectief: toekomst, vakinhoudelijk, interne organisatie, externe taken gemeente 2. Samenhang - de pijlers van de beleidsvisie 8

9 Duurzame infrastructuur -Draadloos Internet -Virtualisatie werkplekken -Standaardisering randapparatuur Degelijke Bedrijfsvoering ondersteuning -Platform voor interne dienstverlening -Platform veilig mobiel werken -Digitaliseren DIV en Standaardiseren Management IV 9 3. Aansluiten op ontwikkelingen - informatieplan Innovatieve werkomgeving -Social media -i-lab Hoogwaardige procesondersteuning -Ontwikkelingen regie-gemeente -Platform digitale dienstverlening -Bouwstenen e-overheid: i-NUP INTERNE EFFICIENCY EXTERNE EFFECTIVITEIT Informatie plan

10 Thema’s uitwerken in Projecten Platform voor interne dienstverlening (Self service) Ontwikkelingen (regie-) gemeente 10 Platform veilig mobiel werken (Papierloos vergaderen) Platform digitale dienstverlening FIS Intranet Workforce RIS BIS Extranet RBG ODH Innovaties Sociaal domein Frontline Multifunctioneel onbemand loket Delft.nl Ruim 50 projecten en advies aanvragen (vooronderzoeken)

11 11 Informatie beveiliging Momenteel vindt herijking van het Informatiebeveiligingsbeleid plaats Heeft betrekking op: -Continuïteit van de bedrijfsvoering -Voldoen aan wetgeving (WBP)

12 Vragen? 12


Download ppt "Concept beleidsvisie Informatie Management Gemeente Delft 2012 – 2016 SLIM SAMEN WERKEN, SAMEN SLIMME KEUZES MAKEN."

Verwante presentaties


Ads door Google