De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijk de crisis door Rotterdam, 30 maart 2012 Bart Drewes, Clusterhoofd Informatiebeleid VNG Presentatie Themadag VIAG 30 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijk de crisis door Rotterdam, 30 maart 2012 Bart Drewes, Clusterhoofd Informatiebeleid VNG Presentatie Themadag VIAG 30 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijk de crisis door Rotterdam, 30 maart 2012 Bart Drewes, Clusterhoofd Informatiebeleid VNG Presentatie Themadag VIAG 30 maart 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Wat is er aan de hand? 415 gemeenten, autonoom op ict Veel vormen van ICT-samenwerking, ad-hoc, divers ICT kosten 800-1000 mln. per jaar (precieze bedrag onduidelijk) Georganiseerd in processen, verkokerd binnen de gemeente, gemeenten in ketens gekoppeld: complex! Leveranciers: afhankelijk, opdrachtgeverschap te zwak georganiseerd Afhankelijk van veel standaarden en koppelvlakken: lappendeken  Kernvraag: gaat dit wel werken?

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Uitdagingen en nieuwe taken Dienstverlening Decentralisaties: jeugd, wmo, werken naar vermogen Informatiebeveiliging (lektober, diginotar, privacy) Bezuinigingen Innovatie / inzet nieuwe media / HNW …  Ga er maar aanstaan!

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Wat is er nodig? 1.Focus en ordening: @genda 2015 & iNUP 2.Gezamenlijke aanpak, samenwerking: –Bijvoorbeeld: Operatie NUP, Operatie BRP, aanpak beveiliging, basisgemeente, de decentralisatie transitiebureaus 3.Versterken opdrachtgeverschap gemeenten: –Bijvoorbeeld: de gezamenlijke verwerving mGBA, convenant KING/leveranciers/gv-en

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.1 Focus en ordening @genda informatiebeleid 2015 1.Bestuurlijke sturing op nieuwe ontwikkelingen - realisme –uitvoeringstoetsen (decentralisaties) –baten en kosten 2.Basis op orde (iNUP, mGBA) 3.Samenwerken en innovatie

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.1 Focus en ordening Wat biedt de @genda:  bestuurlijke visie, focus en draagvlak: kaders waarin uitvoerders ruimte hebben om zaken slim te organiseren  een gezamenlijke koers voor de komende jaren Dat kan alleen samen!

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.1. Focus en ordening iNUP betere service meer gemak 1.20 bouwstenen 2.Implementatieafspraken 3.Kasschuif in gemeentefonds 4.VNG opdrachtgever voor Operatie NUP (uitvoering door KING) Standaardisatie: Frontoffice, mid-office, backoffice

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Operatie NUP Impactanalyses implementeerbaarheid en bruikbaarheid en kwaliteit (IBK), gaat het werken? Standaarden Koppelvlakken en processtandaarden Leveranciersmanagement Samen met GV-en en leveranciers Monitoring voortgang

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.2 Gezamenlijke aanpak en samenwerking Decentralisaties Grote uitdaging, omvangrijk takenpakket Hoge tijdsdruk Overlap tussen doelgroepen Noodzaak om vanuit informatie / ict de decentralisaties te bezien waar samenwerking gewenst is en dit te bevorderen VNG ondersteunt dit, samen met de transitiebureaus (ism VWS, VenJ, SZW) en via programma Slim Samenwerken

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Decentralisaties: spin in het web 1.Werken naar vermogen –Wie werkt waar, welke uitkering, inkomen, zelfredzaamheid? 2.Jeugdzorg –Wat is jeugdgezondheid, probleemgezinnen, schoolarts, signaleringsystemen? 3.AWBZ/WMO –ondersteuning, behoefte aan gegevensdeling, een standaard gegevensuitwisseling?

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.2 Gezamenlijke aanpak en samenwerking Informatiebeveiliging Diginotar en Lektober: wake-up call Problematiek: binnen gemeente, gemeente leverancier, ketens! Waardering voor rol VNG en KING, maar niet houdbaar zo Spies: beveiligingseisen DigiD, uitvoerbaar? VNG en KING gaan gemeenten ondersteunen (gateway uitgevoerd)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.2 Gezamenlijke aanpak samenwerking De basisgemeente niet elke keer zelf het wiel hoeven uitvinden samen met de gemeenten ontwikkelen

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.3 Versterken opdrachtgeverschap Gezamenlijke verwerving burgerzakenmodules Besparen op aanbestedingskosten gemeenten Opdrachtgeverschap versterken Samen één keer goede specificaties maken

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4 Tips, wat kunt u gaan regelen: Zoek de samenwerking, met buurgemeenten, in de regio, landelijk Basis op orde: volg het nup en mgba, gebruik de diensten van operatie nup en operatie brp (en draag er ook aan bij) Hou uw leveranciers scherp, zoek de gezamenlijke aanbesteding Beredeneer zakelijke rechtvaardiging Realiseer baten, stuur daarop!

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenvattend 1.Focus en ordening: @genda 2015 2.Samenwerking en versterking opdrachtgeverschap is nodig 3.Samen verder inkleuren: gemeenten, koepels, VIAG, gebruikersverenigingen, leveranciers, KING en VNG

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen, antwoorden, … ? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Gezamenlijk de crisis door Rotterdam, 30 maart 2012 Bart Drewes, Clusterhoofd Informatiebeleid VNG Presentatie Themadag VIAG 30 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google