De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden."— Transcript van de presentatie:

1 Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

2 De verbinding tussen gemeentelijke uitdagingen en informatievoorziening Drs. Kees van den Tempel, MBA Raadslid gemeente Geldermalsen / Native Consulting donderdag 11 juni 2012

3 Als de stelling op het scherm staat is de stemming geopend en kunt u direct uw keuze op het stemkastje maken. Zodra u de teller rechtsonder in beeld ziet heeft u nog maximaal 10 seconden om te stemmen. Daarna is de sessie gesloten! Als u een foute keuze heeft gemaakt voordat de teller op 0 staat, kunt u gewoon nog een keer drukken. De laatste keuze is definitief. U heeft 4 mogelijkheden. Toets “1” “2” “3” en “4” Let goed op dat het lampje op uw stemkastje (boven toets 1) “GROEN” knippert tijdens het invoeren van uw keuze. Alleen dan is uw stem ontvangen. Bij twijfel kunt u gewoon nogmaals drukken! Uw Mening !

4 ICT zal in de toekomst alleen maar meer gaan kosten; nieuwe mogelijkheden creeren automatisch een behoefte 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

5 Door de introductie van een extra managementlaag, levert een ICT samenwerking meestal niets op 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

6 Een gemeente moet niet te veel innoveren, want ze is een monopolist 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

7 Het Nieuwe Werken is dé mogelijkheid om echt besparingen te realiseren 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

8 Digitaal werken levert een besparing op 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

9 Zaakgericht werken is juist een kostenpost 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

10 Gemeenten onder de 50000 inwoners kunnen niet zelfstandig hun ICT blijven doen 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

11 Bezuinigen op ICT is niet relevant. Het is belangrijker om te innoveren met behulp van de mogelijkheden die ICT biedt, om zo kostenbesparing te realiseren. 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

12 De mogelijke besparing voor mijn organisatie door samenwerking met andere overheidsorganisaties op ICT-terrein schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

13 Mijn organisatie onderkent het besparingspotentieel op het gebied van samenwerking voldoende 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

14 Kostenbesparing is mogelijk door te kiezen voor één standaard informatiesysteem voor standaardprocessen dat bij alle lokale overheden wordt gebruikt 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

15 In het kader van kostenbesparing zou een landelijke verplichte standaard desktop voor ambtenaren gehanteerd moeten worden 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

16 Het aanstellen van een ICT-minister die verantwoordelijk is voor de realisatie van een overheidsbrede ICT-visie, is belangrijk om te komen tot efficiënte inzet van ICT 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

17 De rijksoverheid dient meer sturing op het gebied van ICT te geven, om zo onnodige of dubbele uitgaven te voorkomen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

18 Binnen overheidsinstanties is een CIO wenselijk om ICT op directieniveau bespreekbaar te krijgen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

19 ICT medewerkers zijn veelal intern gericht 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

20 Bestuurders kijken alleen naar de kosten van ICT, en niet naar de opbrengsten 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

21 Bestuurders regeren op de korte termijn 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

22 Het management heeft over het algemeen geen visie op ICT 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

23 Samenwerken moet je leren, begin met eenvoudige, haalbare projecten, niet direct met een SSC 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

24 Bedrijfsvoering en ICT is de verantwoordelijkheid van de ambtelijke organisatie, niet voor bestuurders 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

25 De meeste ambtenaren zouden efficiënter kunnen werken wanneer ze meer worden getraind in het gebruik van informatiesystemen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

26 Mijn organisatie investeert voldoende in het opleiden van het interne ICT-personeel 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

27 Door het nieuwe werken (werken waar en wanneer je wilt) is een aanzienlijke besparing mogelijk 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

28 Overheden worden voldoende gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan op het gebied van ICT 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

29 Mijn organisatie deelt te weinig op ICT-terrein - bij het aanschaffen of ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen wordt te vaak het wiel opnieuw uitgevonden 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

30 Procesoptimalisatie vereist bestuurlijk lef 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

31 De verwachtingen van Het Nieuwe Werken zijn veel te hoog gespannen 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

32 Cloudcomputing geeft mogelijkheden om te besparen 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

33 De mogelijke besparing voor mijn organisatie door te bezuinigen is het grootst op 1.Intern ICT personeel 2.Extern ICT personeel 3.Projecten 4.Informatiesystemen

34 De mogelijke besparing voor mijn organisatie door het slimmer inzetten van ICT is het grootst mbv 1.Samenwerking 2.Centralisatie 3.Efficientere processen

35 De mogelijke besparing voor mijn organisatie door het efficiënter inrichten van processen met behulp van ICT-toepassingen schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

36 De mogelijke besparing op intern en extern ingehuurd ICT-personeel binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

37 Ik verwacht dat het bezuinigen op ICT- personeel binnen mijn organisatie leidt tot een slechter serviceniveau 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

38 Het kennisniveau van het interne ICT-personeel binnen organisatie is voldoende waardoor minder inhuur van externen nodig is 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

39 Risico’s binnen ICT-projecten worden binnen mijn organisatie over het algemeen tijdig onderkend 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

40 Op dit moment vindt voldoende onafhankelijke bewaking van de projectrisico’s plaats om onnodige kosten en uitloop of kwaliteitsproblemen te voorkomen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

41 Binnen mijn organisatie is voldoende kennis aanwezig om leveranciers adequaat te kunnen aansturen en onnodig meerwerk te voorkomen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

42 Mijn organisatie besteedt onnodig veel mensen en middelen aan het in de lucht houden van verouderde systemen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

43 De mogelijke besparing voor mijn organisatie door landelijke centralisatie van informatiesystemen (denk aan HR-systemen of financiële systemen) schat ik in als 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

44 De ICT van soortgelijke processen binnen lokale overheden moet centraal worden georganiseerd 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

45 Lokale overheden kunnen meer kosten besparen met regionale samenwerking dan met landelijke samenwerking 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

46 Mijn organisatie maakt voldoende gebruik van standaarden op ICT-gebied 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

47 De mogelijkheden voor procesinnovatie (herontwerp) met behulp van ICT worden voldoende benut door mijn organisatie 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

48 Bestuurders binnen mijn organisatie zijn te weinig bezig met kostenbesparingen door het slimmer inzetten van ICT 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

49 Het slimmer inzetten van ICT voor procesverbetering staat te weinig op de politieke agenda binnen mijn organisatie 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

50 Mijn organisatie onderkent de baten van innovatie met ICT voldoende 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

51 Thuis werken levert geld op voor de gemeente 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

52 Er is geen ruimte om te investeren in ICT, verbeteringen moeten budgetneutraal 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

53 Besparen op ICT levert enkele procenten op, besparen met ICT het tienvoudige 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

54 Geef aan wat u op dit moment de belangrijkste gemeentelijke taak vindt 1.dienstverlening 2.financiele continuiteit

55 Waar verwacht u dat de grootste besparing mogelijk is 1.Gezamenlijke projecten 2.Gezamenlijke automatisering 3.één organisatie

56 De mogelijke besparing op projecten met een grote ICT-component binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

57 Te vaak leiden ICT-projecten niet tot de beoogde besparingen doordat de geplande reducties in de bezetting niet worden doorgevoerd 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

58 Tijdens ICT-projecten binnen mijn organisatie wordt voldoende aandacht besteed aan het bewaken van de beoogde doelstellingen 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

59 Er valt veel te besparen op hard- en software 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

60 De mogelijke besparing door de inzet van virtualisatie software binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

61 De mogelijke besparing door de inzet van cloud computing binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

62 De mogelijke besparing door de inzet van open source software binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

63 Het digitaliseren van contacten met burgers en ondernemers (digitale dienstverlening) levert mijn organisatie een aanzienlijke kostenbesparing op 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

64 Vroegtijdige vernieuwing van ICT hardware levert een besparing op 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

65 Best-of-breed is beter dan één-leveranciers beleid 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

66 BYOD levert geld op 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

67 Informatisering heeft meer aandacht dan automatisering 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

68 Het informatie- en applicatielandschap van een gemeente is veel te complex 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

69 Leveranciers beperken de innovatie bij gemeenten 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

70 KING levert de juiste gereedschappen aan gemeenten en leveranciers 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

71 Informatiebeleid is breed binnen de gemeentelijke organisatie bekend 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

72 De mogelijke besparing door de invoering van de NUP bouwstenen en door het gebruik van de NORA binnen mijn organisatie schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

73 De mogelijke besparing door de gemeenschappelijke ontsluiting van basisregistraties binnen de overheid schat ik in als 1.Zeer hoog 2.Hoog 3.Beperkt 4.Nihil

74 Mijn organisatie maakt voldoende gebruik van de laatste ontwikkelingen en trends op ICT-gebied om kostenbesparing te realiseren 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

75 Mijn organisatie zou meer gebruik moeten maken van diverse digitale communicatiekanalen om efficiënt de kennis van de burger te kunnen inzetten 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

76 Overheidsinstanties maken voldoende gebruik van de mogelijkheden van eFactureren en andere vormen van papierloos werken 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

77 Business cases zijn binnen mijn organisatie meestal van voldoende kwaliteit, projecten worden niet onterecht gestart 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

78 Veel onnodige kosten worden voorkomen doordat de business case binnen mijn organisatie gedurende de looptijd van projecten wordt bewaakt 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

79 Het onafhankelijk laten reviewen van de business case kan voorkomen dat kosten en/of baten onjuist worden ingeschat 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

80 Het nieuwe Werken schiet door naar 1.Helemaal mee oneens 2.Oneens 3.Eens 4.Helemaal mee eens

81 Vragen en discussie


Download ppt "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden."

Verwante presentaties


Ads door Google