De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Domotica beleid en inzet VWS Peter Kruithof / Pieter Roelfsema / Sita Kishna Ministerie van VWS Directie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Domotica beleid en inzet VWS Peter Kruithof / Pieter Roelfsema / Sita Kishna Ministerie van VWS Directie."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Domotica beleid en inzet VWS Peter Kruithof / Pieter Roelfsema / Sita Kishna Ministerie van VWS Directie MEVA / Langdurige Zorg 14 mei 2008

2 Inleiding Waarom inzetten op domotica? Arbeidsmarktknelpunten Beleid gericht op domotica Inzet VWS Conclusies Discussie

3 Domotica Voor wonen en zorg: hoogtechnologische toepassingen (electronica) in een woning ter ondersteuning van het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en andere zorgdoelgroepen

4 Waarom inzet op domotica? Kwaliteit De zorgverlening staat onder druk: –Meer patiënten door een vergrijzende samenleving –Meer patiënten met een complexe aandoening –Meer chronische patiënten –Toenemende verwachtingen van cliënten en patiënten –Toenemende behoefte aan zelfredzaamheid Domotica draagt bij aan –Zelfredzaamheid –Kwaliteit van leven patiënt vergroten –Zorg wordt minder belastend voor de patiënt –Maatwerk

5 Waarom inzet op domotica? Betaalbaarheid Toenemende kosten: –Kosten van zorgverlening. –Verdeling van de kosten in de samenleving, solidariteit? Domotica draagt bij aan: –Betaalbaar houden van de zorg? –Bestendigen solidariteit (bereidheid tot betalen hangt samen met prestaties zorg) –Kosteneffectiviteit

6 Waarom inzet op domotica? Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt zorg –Mogelijke (toekomstige) knelpunten op de arbeidsmarkt –Loonkosten –Te weinig goed geschoold personeel Domotica draagt bij aan: –‘Arbeidsproductiviteit’ omhoog –Processen slimmer inrichten / zorgverlening ‘s nachts –Arbeidssatisfactie personeel –Verlagen werkdruk

7 Arbeidsmarktknelpunten lange termijn (2020) Bron: CPB bewerkt door VWS

8 Arbeidsmarktknelpunten korte termijn (V&V personeel) Bron: Prismant

9 Beleid gericht op domotica Arbeidsmarktbrief VWS: –Innovatie / arbeidsbesparende technologie –Wervingskracht –Behoud Onderdeel kwaliteitsbeleid Beleid gericht op kleinschalige zorg Innovatiebeleid Integratie van onderwerpen in “Zorg Innovatie Platform”

10 Inzet VWS Nieuwe ideeën Genereren Ideeën omvormen naar producten Nieuwe producten (breed) invoeren Het verbindend element: Zorg Innovatie Platform

11 Inzet VWS: nieuwe ideeën Zeer veel nieuwe ideeën aanwezig Kennis van buiten de zorg naar de zorg halen (ZIP) Subsidiëren onderzoeken Kennisinstituten Hogescholen / Universiteiten Congressen Nieuwe ideeën Genereren

12 Inzet VWS: van ideeën naar producten Deelname aan Europees ‘AAL-programma’ Onderzoeksprogramma’s: ZonMW, TNO, onderzoeksinstituten. Onderzoeken bv. Leo Polakhuis, Hogescholen. ‘Zorg voor Beter’ en ‘Sneller Beter’ Transitieprogramma Langdurige Zorg. Experimenteerruimte Goede voorbeelden breed uitdragen. Naar concrete producten

13 Inzet VWS: nieuwe producten breed invoeren Wegnemen ‘belemmeringen’ / transitiearena’s Tijdelijke subsidies Structurele vergoeding Standaardisatie? (vergelijk EPD) Vergroten van de transparantie Actief verspreiden bewezen innovaties / netwerk ontwikkelen. Nieuwe producten Breed invoeren

14 Conclusies Inzet domotica: kwaliteit, betaalbaarheid en arbeidsmarkt. Veel initiatieven / onderzoek, nog weinig opschaling. Inzet VWS op drie terreinen maar vooral op implementatie en brede uitrol. Hoe verder? Advies aan ZIP

15 Discussie Vragen van uw zijde? Wat doen we goed? Waar liggen de kansen voor VWS? Wat moet er anders? Wat is de rol van VWS? Welke rol moeten andere partijen oppakken? Huidige beleid geschetst, welk advies kan worden meegegeven aan het ZIP?

16 Stelling “Inzet op domotica / arbeidsbesparende technologie is de belangrijkste maatregel om tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen.”

17 Stelling “Als VWS initiatieven op het terrein van domotica van het veld blijft afwachten zal de brede implementatie niet plaatsvinden.”

18 Stelling “Belangrijkste blokkade voor de inzet van domotica in de zorgsector is de zorgcultuur van de professionals.”

19 Stelling “De stand der techniek van domotica is onvoldoende toegesneden op de oudere patiënt.”

20 Stelling “Arbeidsbesparende technologie leidt tot minder persoonlijke aandacht voor de cliënt en dus tot verschraling van de zorgverlening.”


Download ppt "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Domotica beleid en inzet VWS Peter Kruithof / Pieter Roelfsema / Sita Kishna Ministerie van VWS Directie."

Verwante presentaties


Ads door Google