De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsbesparende technologie en de ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsbesparende technologie en de ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsbesparende technologie en de ouderenzorg
Luc de Witte

2 Deze presentatie De uitdaging voor de zorg
Het potentieel van technologie Arbeidsbesparing? Voorbeelden Wat is er nodig?

3 DE uitdaging voor de zorg
Meer zorg voor meer mensen met minder mensen en minder geld

4 Gevolgen voor de zorg Er is behoefte aan geheel nieuwe zorgmodellen en werkwijzen Dit vergt aanpassing van beleid, financiering, professionals, clienten, mantelzorgers, … Professionals komen noodzakelijk meer op afstand, zowel letterlijk als qua rol Clienten zullen meer zelf moeten organiseren en ‘regelen’

5 Het potentieel van technologie
Technologie kan, mits goed toegepast, een enorme rol vervullen in zorginnovatie Daarmee kan zowel arbeidsbesparing als kwaliteitswinst gerealiseerd worden Maar: dat gaat niet vanzelf  technologie heeft allerlei effecten en leidt niet zondermeer tot besparing

6 Relevante technologieën
Domotica: comfort, gemak, alarmering Sociale media: buurtzorg, onderlinge hulp Zorg op afstand: zorgTV, monitoring en diagnostiek, begeleiding/therapie op afstand Intelligente, autonome monitoring en alarmering Robotica: apparaten die dingen voor je doen, al dan niet met ‘remote control’

7 Als we niet oppassen…..

8 Maar dit kan ook….

9 Arbeidsbesparing? De patient/client helpen om dingen zelfstandig te doen  ondersteunende technologie: huisautomatisering, robotarm, adl-hulpmiddelen, …. De professional helpen om dingen handiger, sneller, efficienter te doen  aan- en uittrekken van steunkousen, wassen zonder water, zorgregistratie met smartphone, routeplanning, …. De organisatie helpen om zorg anders te organiseren  zorgTV, lifestylemonitoring, …. Nieuwe zorgmodellen mogelijk maken  thuisdialyse, pijnmedicatiemonitoring, ….

10 Arbeidsbesparing? Er is zeer veel technologie die mogelijk een rol kan spelen Hier wordt nauwelijks onderzoek naar gedaan We weten dus zeer weinig over de effecten en de mogelijke (arbeids)besparingen Het realiseren van besparingen hangt sterk af van niet-techniek gebonden factoren

11 Voorbeeld 1: ZorgTV

12 Wat kan ZorgTV? Alarm service 24/7 contact met zorginstelling
“Goedemorgen - goedenavond service” Begeleiding met inname medicatie Wegwijzer Familiecontact

13 Ervaringen met ZorgTV Gebruik van ZorgTV leidt bij ouderen tot een afname van het gevoel van eenzaamheid Gedeeltelijk ‘vervanging’ van sociaal netwerk Gevoelens van veiligheid Behoefte aan uitbreiding van applicaties (bijvoorbeeld consult met huisarts)

14 Voorbeeld 2: Tele-technologisch platform voor zorg en welzijn
Basis: Beeldcontact Services Info gemeente Buurt: Klusjesman Vervoer Activiteiten in de buurt Medisch: Afspraak zorgverlener Herinnering afspraken & medicatie

15 Voorbeeld 3: Monitoren van fysieke kwetsbaarheid
Fysieke indicatoren Gewichtsverlies Moeheid Lage loopsnelheid Weinig kracht Lage fysieke activiteit Lage balans Kwetsbaarheid heeft negatieve gevolgen voor ouderen, verzorgenden, en het zorgsysteem

16 Het monitoring systeem
Weegschaal meet gewicht en balans Knijpbal meet knijpkracht Mobiele telefoon meet activiteit en looppatroon

17 Feedback mechanisme Gebruiker ontvangt dagelijks feedback over eigen fysieke functioneren Data worden doorgestuurd naar een database waar zorgverlener toegang toe heeft

18 Voorbeeld 4: Quiet Care Monitoring van verandering in activiteiten in de thuissituatie

19 Monitoring van welke activiteiten?
(Nachtelijke) activiteit Verlaten van de woning in de nacht (Nachtelijk) badkamer gebruik Tijdstip van opstaan Temperatuur Maaltijd / medicijn gebruik

20 Wat moet er gebeuren? Onderzoek naar beschikbare technologie en ervaringen daarmee Onderzoek naar kosten en effecten bij grootschaliger implementaties In samenwerking tussen clienten, zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen van innovaties

21 Wat moet er gebeuren? Actieve verspreiding en ‘uitrol’ van kansrijke of bewezen effectieve oplossingen Kennis delen

22 Wat moet er gebeuren? Deze regio heeft perfecte ‘instrumenten’ hiervoor: Academische werkplaats ouderenzorg Centre for Care Technology Research (UM, TNO, UT en NIVEL) op de Health Campus Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (Zuyd met >20 partijen): een netwerk in Zuid-Oost Nederland Zorgacademie Parkstad ……


Download ppt "Arbeidsbesparende technologie en de ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google