De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono"— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono
Samenwerken op regionale schaal

2 Samenwerken op regionale schaal
De vraagstukken die op gemeenten afkomen zijn complex. Kunnen gemeenten in de huidige setting dit zelfstandig oplossen? Is samenwerken de oplossing? Gaan we grotere regionale administratieve units vormen? Wat zien gemeenten als trigger voor samenwerken en wat moet er geregeld worden om het samen werken op de juiste wijze te bevorderen?

3 Thema uitwerking ronde 1
Verantwoording Gegevensuitwisseling zelfde taal (2) Afstemming over wat je aankunt (2) Wat ga je op welke schaal doen Tegengestelde belangen Van gemeenten Tussen organisaties Politiek en uitvoering (4) Werkprocessen Organisatievorm juridisch Privacy aspecten Wisselende samenstelling Lokale inslag bewaken Volgorde samenwerkingsproces Standaardisatie Aantekeningen verslaglegger 0.05 – 0.10

4 Rode hoed ronde 2 0.10 – 0.15 Vertrouwen Verborgen agenda’s
Te weinig oog voor de burgers Burgers centraal ontbreekt Verschillende organisatie graad Cultuur verschillen Definities Korte termijn Focus op verschillen Vertragende werking Belangen verschillen Geld Ontbrek aan lef Willen en kunnen samenwerken Aantekeningen verslaglegger 0.10 – 0.15

5 Witte hoed ronde 3 0.15 – 0.20 Gemeenten kunnen slecht samenwerken
Politiek maakt samenwerken lastig Gaat vaak over verschillen ipv overeenkomsten Lang discussie over wat nu te doen, daarna politieke context is weer veranderd Financiële druk Veel gemeenten zijn te klein om de vraagstukken aan te kunnen Uitvoering wordt afgerekend op resultaat Politiek uiteindelijk ook, vervanging wethouder Ambtelijk werkt goed samen, politiek trekt de stekker eruit Aantekeningen verslaglegger 0.15 – 0.20

6 Zwarte hoed ronde 4 0.20 – 0.25 Iedereen wil het zelf doen Ingewikkeld
Gegevensuitwisseling en beveiliging Verschil tussen organisatie Bestuurlijke cultuur niet op ingericht Geen visie (2) Te kleine gemeenten geen schaalvoordeel Andere belangen (2) Focus op verschillen Stroperig besluitvorming Autonomie Vertrek sleutelfiguren Arrogantie Wettelijke beperkingen Aantekeningen verslaglegger 0.20 – 0.25

7 Gele hoed ronde 5 0.25 – 0.30 Inzet van ambtenaren Minder meer kosten
Betere dienstverlening (2) Schaalvoordelen (5) Kennisdeling We moeten wel (2) Kwaliteit (2) Meerwaarde Leiderschap (centrumgemeenten) Gelijkwaardigheid/gunnen Wettelijke beperkingen Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

8 Discussie ronde 7 0.40 – 0.55 Goede visie
Buiten de structuur denken en doen (3) Risico’s noemen Initiatieven belonen Mogelijkheden en middelen geven Bestuurder voor je karretje spannen De burger centraal zetten Haalbare stappen Zoeken van GGD Doen (2) Goed wetenschappelijk verhaal over de regionale samenwerking Politieke stelsel veranderen Integraal benaderen Durven loslaten (2) Aantekeningen verslaglegger 0.40 – 0.55

9 Herijking ronde 8 0.55 – 0.65 Doen en durven loslaten:
GR sociale domein; inkoop, ICT. Gemeenten hebben laatste woord. Je legt een fundament en zoekt steeds meer mogelijkheden voor samenwerken. Gemeente heeft laatste woord is nog niet helemaal durven loslaten. Uitwijk bij gemeente en niet bij leverancier Burger centraal: Enige vertrekpunt. Burger houdt zich niet aan de gemeentegrenzen, dus gemeente moet dat ook niet doen. Moet wel duidelijk zijn voor burger waar deze moet zijn, maar maakt burger niet uit hoe dat georganiseerd is Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65

10 Herijking ronde 8 0.55 – 0.65 Zoeken naar creatieve oplossing/positief
Ieder probleem heeft een schaalgrootte nodig Wetgever moet aangeven hoe de regionale dienstverlening vormgeeft Maak één centrumgemeente verantwoordelijk Risico is groot voor de burger Landelijke standaard, sterren beoordeling GGD Elkaar opzoeken en kijken waar de overeenkomsten liggen Waar kunnen we dingen overnemen Proeftuinen Niet zelf het wiel uitvinden Veel samenwerkingsverbanden, 3 D in nog groter verband. Holland Rijnland: Informatiemanagement. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65

11 Rode hoed ronde 9 Doen en durven loslaten Burger centraal 0.65 – 0.75
Vaststellen van standaarden (kwaliteit, tekst, reële planning en fasering, gegevenssets, standaardiseer gegevensuitwisseling) Speelplaats/proeftuinen creëren. Burger centraal Burgerportaal, info voor burger over alle veranderingen die op de burger afkomen. Naar burger luisteren. Zelfredzaamheid. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75

12 Rode hoed ronde 9 Creatieve oplossingen 0.65 – 0.75 Best practices
Decentralisatienet (suwinet maar dan breder) Over de grenzen kijken om goede voorbeelden op te halen. De succesfactoren. Bijdrage leveren persoonlijke kant van de samenwerking Bestuurlijke lef bevorderen Bestuur heeft remmende factor Onderzoek doen of de burger wel centraal staat Masterclass realisatie 3D Richtlijnen voor dienstverlening Signalen opvangen van ombudsman, waakrol en stimulerende rol naar gemeenten Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75

13 Rode hoed ronde 9 GGD Functioneren van samenwerkingsprocessen Schaal van samenwerking voor GGD Hoe kunnen we samenwerken op backoffices Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono"

Verwante presentaties


Ads door Google