De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono Zaakgericht werken toegepast.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono Zaakgericht werken toegepast."— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono Zaakgericht werken toegepast

2 Vanuit de theorie lijkt voor de vraagstukken rondom de decentralisatie het Zaakgericht Werken een voor de hand liggende oplossing. In VISD rapportage is juist gesproken over ‘adaptive casemanagement’. Maar denken gemeenten hier ook zo over? Wie werkt er al zaakgericht en ziet men dit ook als oplossing? Ondersteunt deze manier van werken ook daadwerkelijk de professional in een wijkteam of levert dit juist beperkingen op? Immers, een gezin is geen ‘zaak’, mogelijke onderdelen van dienstverlening daarbinnen juist weer wel. Waarom zou het niet kunnen en waar is behoefte aan vanuit gemeenten om in dit kader zaakgericht te gaan werken? Zaakgericht werken toegepast

3 •Onduidelijk is de hoe-vraag van zaakgericht werken (ZGW) •Integraal klantbeeld sociaal domein en integraal klantbeeld gemeente •Omlijning van processen in sociaal domein door ZGW •Gegevens inzien, dossier opbouwen; in processen zonder duidelijk begin-eind •Klant laat zich niet regiseren •ZGW is lastig en dan ook nog in het sociaal domein? Thema uitwerking ronde 1 (welke vragen/beelden hebben de deelnemers bij het thema) 0.05 – 0.10

4 •Kunnen de mensen het wel? •Het hoeft niet zo complex te zijn •Het gezin is ‘de zaak’? •Wie centraal; de mens of de zaak? •Wat is de definitie van ‘het gezin’? •Uitvoering decentralisatie is te complex •Te veel in korte tijd •Privacy-issues •Geld (te weinig) Rode hoed ronde 2 0.10 – 0.15

5 •2015 gereed, 25% besparing (VISD rapport) •32 leveranciers bieden Zaaksysteem aan (leveranciers informatie) •15 leveranciers bieden Zaaksysteem aan in sociaal domein (aanbestedingen) •70% van alle processen zijn standaard processen •5% multiprobleem, merendeel zelfstandig (VISD rapport) •5% multi-probleem = 80% van de kosten (VISD rapport) •50 – 100 gemeenten hebben een zaaksysteem (leveranciers informatie) •Huidige zaaksystemen zijn niet afdoende voor Multiproblemen (leveranciers Zaaksysteem) Witte hoed ronde 3 0.15 – 0.20

6 •Vele diensten, vele definities, onvermogen tot verbinden •Enorme kostenpost, geen verbindingen tussen afdelingen en organisaties •Gemeentelijke organisatie is er niet klaar voor •Kwaliteit is beperkt: Zelfs bij kleine gemeenten wordt langs elkaar heen gepraat •Veel (financiering, taken, klantgroepen, etc.)nog onduidelijk •Privacy (wetgeving) is niet gewaarborgd •De planning van de aanbesteding KING is niet haalbaar •Verschilllende gemeenten in SSC, verschillende diensten = lappendeken •Bestuurlijk onvermogen •Gemeenten nog niet klaar met beleid, er zijn geen eenduidige oplossingen voorhanden •Medewerkers willen niet mee in de ontwikkeling Zwarte hoed ronde 4 0.20 – 0.25

7 •Nieuwkomers (leveranciers) op de markt •Informatie bij elkaar over 1 gezin •Minder verspilling, administratieve lasten verminderen, kleinschaliger, •Burger beter helpen met minder financiele middelen •80% sneller helpen en efficiency in uitvoering •Ontkokering – los van systemen •Het wiel wordt al voor gemeenten uitgevonden •Ambtenaar in z’n kracht zetten Gele hoed ronde 5 0.25 – 0.30

8 •Kijken naar huidige systemen en witte vlekken dichten •In wijkteams aan de slag (samenwerken, ervaren wat nodig is) •Geen ict maar organisatie •Eerst organiseren dan automatiseren •Samenbrengen van huidige elementen (gegevens, systemen, processen) •Sturen op kennis – aanleveren van gegevens zodanig dat gemeenten het kunnen verwerken/gebruiken •Digitaal werken: regie en daardoor gegevens delen •Collaboratie: gebruik maken van de keten en haar partners •Elkaar inspireren •Kijk naar andere ontwikkelingen in andere domeinen en daarvan hergebruiken (veiligheidsketen) Groene hoed ronde 6 8

9 Kijken naar huidige systemen en gaten dichten, in wijkteams aan de slag (samenwerken, ervaren wat nodig is), Geen ict maar organisatie, eerst organiseren dan automatiseren Eerst view maken (landschap in kaart brengen): 1) waar hebben we het over, 2) wat betekent het nu echt 3) wat doe ik nu, 4) wat is de invloed van wetgeving, 5) ketenpartners in beeld brengen, 6) wat is hun verhaal 7) wat betekent dit alles voor de organisatie? Eerst deze analyse, dan organiseren vanuit burger perspectief! Ga maar eens vragen aan de burger waar hij/zij mee is geholpen. Discussie ronde 7 (Groep 1) 0.40 – 0.55

10 Sturen op kennis – aanleveren van gegevens zodanig dat gemeenten het kunnen verwerken/gebruiken Starten met heel eenvouding delen! Via een Dropbox-achtige werkomgeving documenten (gespreksverslagen, sjablonen, plannen, etc.) delen met ketenpartners. (dit vraagt voor de discussie om over de gevoeligheden heen te stappen). In later stadium pas realiseren (wanneer duidelijk is wat nodig is) Suwinet koppelingen leggen, signalen van landelijk schakelpunten, infrastructuur, systemen, apps, etc. Discussie ronde 7 (Groep 2) 0.40 – 0.55

11 Digitaal werken: regie en daardoor gegevens delen, collaboratie: gebruik maken van de keten en haar partners •Suwinet kan een bijdrage leveren •De verschillende domeinen met haar verschillende definities laten voor wat het is. Wel vertaling maken om elkaar te begrijpen. •De burger het keukentafelgesprek laten ranken Discussie ronde 7 (Groep 3) 0.40 – 0.55

12 •Er heeft geen herijking van het thema plaatsgevonden. Herijking ronde 8 0.55 – 0.65

13 •Eerst analyseren van opgave vanuit burgerperspectief –Eerste slag is nodig –Niet lang blijven hangen, snel doorpakken –Heb er een ‘hard hoofd’ in en ‘ik weet niet wat ik ervan moet vinden’? –Aan de slag in de praktijk – starten met pilots –Vol enthousiasme (‘dolle pret’) •Dropbox-achtige omgeving –Gelijk doen, praktische en pragmatische oplossingen zijn nu vereist –Geeft ruimte voor aandacht voor de klant –De wereld heeft allang oplossingen –Is MijnOverheid hiervoor ook geschikt? –Alles is goed als het maar simpel is voor de professional en klant •Digitaal werken = Kennisdelen –Zorg-agenda –Ranking is van deze tijd –Met elkaar aan tafel gaan zitten (ict, professional, ketenpartner) Rode hoed ronde 8 0.65 – 0.75

14 De 3D’s zijn een lastige opgave voor gemeenten. Maar bieden ook weer kansen. De deelnemers stellen voor eerst een analyse te maken van deze opgave vanuit verschillende perspectieven en daarna de ICT en het Zaakgericht Werken te organiseren. De oplossingen moeten praktisch en pragmatisch zijn (denk aan Dropbox-achtige omgevingen voor het delen van documenten). En vooral voordelen opleveren voor professional en klant. Samenvatting 0.75 – 0.85


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono Zaakgericht werken toegepast."

Verwante presentaties


Ads door Google