De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono"— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono
Samenwerken op regionale schaal

2 Negatief Risico’s Positief Uitdagingen Creatief Oplossingen Emotie
Gevoel Onderbuik Ratio Objectief Feiten Cijfers Informatie Negatief Risico’s Belemmeringen Onmogelijkheden Positief Uitdagingen Kansen Mogelijkheden Creatief Oplossingen Out of the box Alternatieven Regisseur Ratio Proces Verdiepingsvragen Samenvatting

3 0.00 – 0.05 Inleiding 0.05 – 0.10 Thema 0.10 – 0.15 RODE HOED onderbuik gevoel over het vastgestelde onderwerp 0.15 – 0.20 WITTE HOED feiten rondom thema 0.20 – 0.25 ZWARTE HOED bezwaar/negatief iets over het thema 0.25 – 0.30 GELE HOED voordeel/positief iets over het thema 0.30 – 0.35 GROENE HOED oplossing/alternatief voor het thema 0.40 – 0.55 DISCUSSIE binnen en buiten ring 0.55 – 0.65 ieder groepje geeft bevestiging van een oplossing of een alternatief 0.65 – 0.75 RODE HOED mening over de oplossingen 0.75 – 0.85 Samenvatting

4 Samenwerken op regionale schaal
De vraagstukken die op gemeenten afkomen zijn complex. Kunnen gemeenten in de huidige setting dit zelfstandig oplossen? Is samenwerken de oplossing? Gaan we grotere regionale administratieve units vormen? Wat zien gemeenten als trigger voor samenwerken en wat moet er geregeld worden om het samen werken op de juiste wijze te bevorderen?

5 Thema uitwerking ronde 1
Samen sterk Herindelen Schaalgrootte (2) Wederzijds begrip Geloof Zoeken overeenkomsten Verdeel de taken Maak bewuste keuze voor de partners Keuze voor middelen Slim gebruik maken van keuzen voor talenten Samenwerken is ook complex De belangen bij samenwerken Aantekeningen verslaglegger 0.05 – 0.10

6 Rode hoed ronde 2 Belangen van samenwerking 0.10 – 0.15
Niet kijken naar verschillen maar naar overeenkomsten Kijk naar het geheel Verantwoordelijkheden Nut en noodzaak Openheid Hoe ver wil je gaan? Schaken op verschillende borden Hebben we wel tijd voor samenwerken Verschillende doelen Hou de politiek er buiten Eens met visie bij uitwerking problemen Politiek is toch belangrijk Lijkt doel ipv een middel Aantekeningen verslaglegger 0.10 – 0.15

7 Witte hoed ronde 3 Intensief proces, 2 jaar nodig ambt fusie 3 gem Motivatie is voornamelijk financieel Samenwerken met niet natuurlijke partners is lastig, je moet van nul opbouwen Businesscase is niet altijd sluitend, wordt vaak naar toegerekend Verschil in snelheid zit in de bestuurlijke niveau’s Verschillende tempo van diverse niveau’s en thema’s Kennisverschil, competitie, de grote hebben het voor het zeggen Vertrouwen geeft energie Politiek nemen te weinig de betekenis voor de werkvloer in overweging Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap moet beter Governance lastig te regelen Verschillende samenwerkingsvormen in de regio maakt het lastig Aantekeningen verslaglegger 0.15 – 0.20

8 Zwarte hoed ronde 4 0.20 – 0.25 Wie heeft de langste (2)
Ambtenaren hebben niet de competenties om samen te werken Iedere gemeente is uniek Er worden geen keuzes gemaakt De burger zorgt dat de overheid overbodig wordt Belangen Wat jij kan, kan ik beter, competitie Systemen werken niet Afhankelijkheid van de ketenpartners Herindeling Tonnen investeren om een euro te besparen Aantekeningen verslaglegger 0.20 – 0.25

9 Gele hoed ronde 5 0.25 – 0.30 Je kan meer hooi op je vork nemen
Je kan van elkaar leren Verdelen van de lasten Waar een wil is is een weg Minder kosten, minder kwetsbaarheid en meer kwaliteit Betere dienstverlening Inzet van mensen Goede samenwerking kan met minder mensen Geld Leuk Meer bestuurskracht Onafhankelijker van individuen Vreemde ogen dwingen, eigen patronen doorbreken Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

10 Groene hoed ronde 6 0.25 – 0.30 Systemen goed op elkaar afstemmen
Goed in beeld brengen wat je hebt Samenwerkingsmodel afspreken, waar werk je samen en waar doe je het zelf Positieve grondhouding creeren Beginnen met geld en middelen Uitruilen niet afpakken Out of the box denken, denk buiten de kaders van de organisatie. Doorbreken van institionele belangen Helder blijven communiceren Het moet iets van jezelf worden Betrek iedereen in je organisatie Persoonlijke relaties opbouwen Goede teams samenstellen Kunst van het loslaten Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

11 Discussie ronde 7 Spanning tussen politieke autonomie en voordelen van samenwerken. Politiek is niet één geheel. Zie je samenwerking als herindeling van het proces. Bestaande organisatie blijven intact. Eigenlijk moet je de organisatie opheffen. Bestaande organisaties werken belemmerend. Gemeenschappelijke doelen, communiceren, persoonlijke relaties opbouwen, veilige omgeving creëren, evenwichtige teams. Hou samenwerken van de politieke agenda. GR maken en geld. Resultaten wel verantwoorden. Samen werken kost tijd. Geef het een kans. Concurrentie van niveau’s van samenwerken. Gun elkaar wat. Aantekeningen verslaglegger 0.40 – 0.55

12 Herijking ronde 8 0.55 – 0.65 Veilige omgeving is heel belangrijk
Goed bij elkaar in de keuken kijken. Leer van elkaar en feeling krijgen. Begin van onderaf deze personen kunnen goed beoordelen wat de voordelen zijn. Samenwerking met ketenpartners bijv zorgaanbieders. (2) Ketenpartners hebben te maken met diverse gemeenten en deze proberen met elkaar af te stemmen. 6 gemeenten, 6 verschillende systemen bijvoorbeeld. Zorg dat je met zorgverleners praat en met clienten. Zorg dat de zorgverleners niet hun deuren sluiten. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65

13 Rode hoed ronde 9 Standaarden en uitwisselen Privacy beperkingen
KING moet helder aangeven dat ze van de standaardisatie zijn. Stel randvoorwaarden: standaarden, zaakgericht werken, GEMMA, interoperabiliteit Je moet interoperabiliteit hebben anders mag je niet meedoen. Zoek elkaar op en wissel uit. Meer opleggen. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75

14 Samenvatting Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.75 – 0.85

15


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono"

Verwante presentaties


Ads door Google