De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono"— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono
Zaakgericht werken toegepast

2 Zaakgericht werken toegepast
Vanuit de theorie lijkt voor de vraagstukken rondom de decentralisatie het Zaakgericht Werken een voor de hand liggende oplossing. In VISD rapportage is juist gesproken over ‘adaptive casemanagement’. Maar denken gemeenten hier ook zo over? Wie werkt er al zaakgericht en ziet men dit ook als oplossing? Ondersteunt deze manier van werken ook daadwerkelijk de professional in een wijkteam of levert dit juist beperkingen op? Immers, een gezin is geen ‘zaak’, mogelijke onderdelen van dienstverlening daarbinnen juist weer wel. Waarom zou het niet kunnen en waar is behoefte aan vanuit gemeenten om in dit kader zaakgericht te gaan werken?

3 Thema uitwerking ronde 1
Kun je als gemeente überhaupt Zaakgericht werken in het sociaal domein? Aantekeningen verslaglegger 0.05 – 0.10

4 Rode hoed ronde 2 0.10 – 0.15 Gebrek aan uniformiteit
Gebrek aan standaarden Diversiteit aan medewerkers, met verschillende werkwijzen Hoe gaan we medewerkers zgw laten denken Cultuurverschil tussen business en i-kant (niet met elkaar praten en al helemaal niet in sociaal domein) Weinig kennis van het sociaal domein in organisatie aanwezig Weet ik als I-manager wel genoeg van het sociaal domein om te kunnen adviseren? De business moet leidend zijn bij de i-kant Spanningsveld tussen zgw en adaptive casemanagement Om werk goed te kunnen doen moet je toegang hebben tot informatie Aan de juiste mensen informatie ontsluiten zonder versnippering Aantekeningen verslaglegger 0.10 – 0.15

5 Witte hoed ronde 3 Uitvoering (jeugdzorg, wijkteams) blijft zijn werk gewoon doen (professional wijkteam) Sociale wijkteams gaan minder zaakgericht te werk (uitvoeringsmandaat gemeente) Financiele en kwaliteitsverantwoording nog niet ingeregeld (Commissie Geluk) Competenties professionals (opgesteld vanuit BZK) zijn meer gericht op ‘zachte kant’ (Ministerie BZK) Zonder gegevens geen integraal klantbeeld en geen verantwoording (VISD rapport) Aantallen dossiers en klanten nu nog onbekend (Gemeente) Aantekeningen verslaglegger 0.15 – 0.20

6 Zwarte hoed ronde 4 Hoe ga ik het aan elkaar vastknopen c.q. onderbrengen in een architectuur? Hoe zorgen we ervoor dat alle relevante gegevens worden gedeeld? Tijdig en ‘het mogen’ delen Toegankelijk delen met feitelijke data Oude wijn in een zak; feestje van leveranciers Vraag van de beroepsgroep nog steeds onduidelijk en diffus Gebrek aan standaarden Hoe krijg je de business/professional enthousiast om zaakgericht te gaan werken? Handen aan het bed houden en niet aan het toetsenbord! Te veel gegevens uitvragen en vastleggen (gegevens hebzucht) Processen zijn nog niet in kaart, welke criteria zijn leidend? Ik wil als burger geen keukentafel gesprek met signalering en data. Ik wil hulp! Aantekeningen verslaglegger 0.20 – 0.25

7 Gele hoed ronde 5 Voor de burger wordt het makkelijker en transparanter Klant heeft een probleem en gaat naar de gemeente Integrale klantbeeld waardoor proactieve dienstverlening mogelijk is Gemeentelijke medewerker is onafhankelijk: objectieve beoordeling Delen en hergebruiken van gegevens = effectief en efficient burger bedienen 80% van de gevallen kunnen Zaakgericht worden afgehandeld, zo meer tijd voor 20% gevallen Eindelijk de kans niet meerdere keren mijn verhaal te hoeven doen (eenmalige verstrekking = meervoudig gebruik) Goed vastleggen van gegevens, data, procesverloop Snellere besluitvorming Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

8 Groene hoed ronde 6 0.25 – 0.30 Gebruik van Open en Big data
Integratie met kennissysteem Sturen met procesdata Niet alles hoeft zaakgericht; stapgewijs en verstandig groeien Prijsbewust maken van medewerkers Professionals als proceseigenaar (verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die hoort) Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

9 Discussie ronde 7 0.40 – 0.55 Groep 1
Gebruik van Open en Big data, integratie met kennissysteem, sturen met procesdata Informatie kunnen uitwisselen met andere partijen\ Gestructureerder werken en processen Data ontstaat die verrijkend is voor systemen en proces maar nog per definitie zaakgericht Noem het geen zaakgericht werken maar dossier werken of mensgericht werken Aantekeningen verslaglegger 0.40 – 0.55

10 Discussie ronde 7 0.40 – 0.55 Groep 2
Professionals als proceseigenaar (verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die hoort) Integraal klantbeeld vraagt ook uitspraken over bewaartermijnen. Sommige zaken kunnen niet zaakgericht afgehandeld worden Een andere manier van zaakgericht werken is zaakinformatie uitwisseling waardoor een zaakdossier ontstaat. Aantekeningen verslaglegger 0.40 – 0.55

11 Herijking ronde 7 Er heeft geen herijking van het thema plaatsgevonden. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65

12 Rode hoed ronde 8 0.65 – 0.75 Proceseigenaren Open data
Goed gevoel: ‘dit is goed te doen’ Noodzakelijk Gewoon gaan doen Pragmatisch omgaan met de i-kant Kloppelvlak en geen koppelvlak Open data Voor de toekomst Marktpartijen moeten ermee aan de slag Veel ontsluiting maar weinig toepassingen – hieraan kunnen wij richting geven geschikt voor preventie Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.65 – 0.75

13 Samenvatting De huidige professional in het 3D domein doet gewoon zijn werk. En dat is nu niet zaakgericht ingeregeld. ZGW kan toegepast worden (in 80% van de processen) waarbij de professionals in de ‘lead’ is. De focus ligt op het delen van zaakinformatie zodat er een zaakdossier ontstaat. In de toekomst eventueel aangevuld met Open Data. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.75 – 0.85


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono"

Verwante presentaties


Ads door Google