De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOD congres 9 oktober 2003 1 Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOD congres 9 oktober 2003 1 Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey."— Transcript van de presentatie:

1 SOD congres 9 oktober 2003 1 Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey

2 SOD congres 9 oktober 2003 2 André Plat 1975 entree ministerie/gemeenten 1995 Consultant 1997 Orga-Info lid ROA 2000 Hermes-am Redacteur OD Advies IZ/Faza/ICT/WOZ Interimmanager, project- leider, adviseur, docent

3 SOD congres 9 oktober 2003 3 7 S-en 1.Strategy 2.Structure 3.Systems 4.Style 5.Staff 6.Skills 7.Superordinate goals Strategie Structuur Systemen Stijl van leidinggeven Staf/Bemensing Vaardigheden Cultuur

4 SOD congres 9 oktober 2003 4 Veranderen DI Alle 7 S-en in één richting Strategie Cultuur Systemen Vaardigheden Stijl van Lg Staf / bemensing Structuur

5 SOD congres 9 oktober 2003 5 Strategie Vragen: wat moet, wat kan, wat wil je? Ondernemings doelen, dienstverlenings- concept, trends? Sturing: wettelijk minimum of meer? Klanten: bestuur, mgt, medewerkers, burgers Nadruk op archief, document of informatie? Integraal mgt: kwaliteit, accountancy.

6 SOD congres 9 oktober 2003 6 Strategie (2) Wat wil je? Omgevingsanalyse: Actoren DI waarin: –5 machten: wetgevende, rechtsprekende, uitvoerende, ambtenarij en burger –Wakkere participanten, initiatiefnemers? De middelen en de concurrenten (vriendschappen): mikken op baten

7 SOD congres 9 oktober 2003 7 Strategie (3) Wat wil je? Sterktes en zwaktes (intern) Kansen en bedreigingen (extern) Praktische eisen aan de strategie: 1.Uitvoerbaarheid 2.Effectiviteit 3.Flexibiliteit 4.Acceptatie TACTIEKTACTIEK

8 SOD congres 9 oktober 2003 8 Een missie voor DI De papieren en elektronische (documentaire) informatie Gemakkelijker, mogelijk, beter en goedkoper maken.

9 SOD congres 9 oktober 2003 9 Structuur Wie doet wat? Structuur volgt strategie De structuur is de ‘hark’ van de organisatie en wie heeft bevoegdheden over wie met welke taken en verantwoordelijkheden. Hoe zijn de horizontale en verticale verhoudingen (binnen en buitenwereld) Zit je in de lijn of in de ondersteunende staf? En zit het daar goed?

10 SOD congres 9 oktober 2003 10 Systemen Werkt het! Postregistratie, DMS/RMA in relatie met Primaire systemen(gegevens) en Office- suite gericht op (eind)gebruikers Het hoofdproces van DI (postzak tot vernietiging) o.k.? Kwaliteitsystemen/procedures kantoor – huisregels en vergadercircuits Maar ook: het loonhuis, fuwa/beo/pop

11 SOD congres 9 oktober 2003 11 Stijl van leidinggeven Doe je de goede dingen? Laissez fair Aapjes schuiven/verdeel en heers Aan-en afwezigheid Management by objectives Integraal management Zelfsturende teams Situationeel leidinggeven Imiteer de Succesvolle Leidinggeven den Binnen je eigen organisatie of uit het vakgebied

12 SOD congres 9 oktober 2003 12 Staff Wie helpt en doet mee? De totale bemensing en tvb-verdeling binnen de ‘unit’: maar ook in relatie tot medewerkers uit het primair proces en de totale administratieve-en bestuurlijke ondersteuning Vragen: is er ‘aansluiting’ bij elkaar? Is gelijkwaardigheid mogelijk?

13 SOD congres 9 oktober 2003 13 Cultuur Is het nu O.K.? De bedrijfscultuur De bestuurscultuur De Vak-cultuur De Afdelingscultuur BUREAUCRATIEBUREAUCRATIE Individuele normen en waarden, helden, symbolen en ‘taal’? Wat is en wat nemen de mensen mee?

14 SOD congres 9 oktober 2003 14 Vaardigheden Kan ik het? Kunnen wij het? De competenties (proces / inhoud) De mate waarin mensen hun taak vervullen De veranderkwaliteit daarin? 1.Adaptief vermogen 2.Extroverter / accountmanager /ambassadeur 3.Mobiliteit 4.Batenbewust

15 SOD congres 9 oktober 2003 15 7 ssssn voor mij? 1.Wat wil ik? 2.Wie doet wat? 3.Werkt het? 4.Doe ik de goede dingen? 5.Wie helpt mij en wie doet mee? 6.Is mijn gedrag o.k.? 7.Kan ik het?

16 SOD congres 9 oktober 2003 16 Bijvoorbeeld De zes stellingen uit het congres: 1.Verander de DIV en begin bij je zelf 2.DIV is een productiefactor 3.Door DIV een slagvaardiger overheid 4.Div doe je met je hart 5.Zonder lef geen voorruitgang 6.Informatie moet digitaal beschikbaar gesteld worden

17 SOD congres 9 oktober 2003 17 Verdien ik er geld mee (voor mijn overheid/bedrijf) of ga ik er aan failliet


Download ppt "SOD congres 9 oktober 2003 1 Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey."

Verwante presentaties


Ads door Google