De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey."— Transcript van de presentatie:

1 Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey

2 André Plat 1975 entree ministerie/gemeenten 1995 Consultant
1997 Orga-Info lid ROA 2000 Hermes-am Redacteur OD Advies IZ/Faza/ICT/WOZ Interimmanager, project-leider, adviseur, docent

3 7 S-en Strategy Structure Systems Style Staff Skills
Superordinate goals Strategie Structuur Systemen Stijl van leidinggeven Staf/Bemensing Vaardigheden Cultuur

4 Veranderen DI Alle 7 S-en in één richting
Strategie Systemen Structuur Cultuur Stijl van Lg Staf / bemensing Vaardigheden

5 Strategie Vragen: wat moet, wat kan, wat wil je?
Ondernemings doelen, dienstverlenings-concept, trends? Sturing: wettelijk minimum of meer? Klanten: bestuur, mgt, medewerkers, burgers Nadruk op archief, document of informatie? Integraal mgt: kwaliteit, accountancy.

6 Strategie (2) Wat wil je? Omgevingsanalyse: Actoren DI waarin:
5 machten: wetgevende, rechtsprekende, uitvoerende, ambtenarij en burger Wakkere participanten, initiatiefnemers? De middelen en de concurrenten (vriendschappen): mikken op baten

7 Strategie (3) Wat wil je? T A C I E K Sterktes en zwaktes (intern)
Kansen en bedreigingen (extern) Praktische eisen aan de strategie: Uitvoerbaarheid Effectiviteit Flexibiliteit Acceptatie

8 Een missie voor DI De papieren en elektronische
(documentaire) informatie Gemakkelijker, mogelijk, beter en goedkoper maken.

9 Structuur Wie doet wat? Structuur volgt strategie
De structuur is de ‘hark’ van de organisatie en wie heeft bevoegdheden over wie met welke taken en verantwoordelijkheden. Hoe zijn de horizontale en verticale verhoudingen (binnen en buitenwereld) Zit je in de lijn of in de ondersteunende staf? En zit het daar goed?

10 Systemen Werkt het! Postregistratie, DMS/RMA in relatie met Primaire systemen(gegevens) en Office-suite gericht op (eind)gebruikers Het hoofdproces van DI (postzak tot vernietiging) o.k.? Kwaliteitsystemen/procedures kantoor – huisregels en vergadercircuits Maar ook: het loonhuis, fuwa/beo/pop

11 Stijl van leidinggeven Doe je de goede dingen?
Laissez fair Aapjes schuiven/verdeel en heers Aan-en afwezigheid Management by objectives Integraal management Zelfsturende teams Situationeel leidinggeven Imiteer de Succesvolle Leidinggevenden Binnen je eigen organisatie of uit het vakgebied

12 Staff Wie helpt en doet mee?
De totale bemensing en tvb-verdeling binnen de ‘unit’: maar ook in relatie tot medewerkers uit het primair proces en de totale administratieve-en bestuurlijke ondersteuning Vragen: is er ‘aansluiting’ bij elkaar? Is gelijkwaardigheid mogelijk?

13 Cultuur Is het nu O.K.? De bedrijfscultuur De bestuurscultuur
A C T I De bedrijfscultuur De bestuurscultuur De Vak-cultuur De Afdelingscultuur Individuele normen en waarden, helden, symbolen en ‘taal’? Wat is en wat nemen de mensen mee?

14 Vaardigheden Kan ik het? Kunnen wij het?
De competenties (proces / inhoud) De mate waarin mensen hun taak vervullen De veranderkwaliteit daarin? Adaptief vermogen Extroverter / accountmanager /ambassadeur Mobiliteit Batenbewust

15 7 ssssn voor mij? Wat wil ik? Wie doet wat? Werkt het?
Doe ik de goede dingen? Wie helpt mij en wie doet mee? Is mijn gedrag o.k.? Kan ik het?

16 Bijvoorbeeld De zes stellingen uit het congres:
Verander de DIV en begin bij je zelf DIV is een productiefactor Door DIV een slagvaardiger overheid Div doe je met je hart Zonder lef geen voorruitgang Informatie moet digitaal beschikbaar gesteld worden

17 Verdien ik er geld mee (voor mijn overheid/bedrijf) of ga ik er aan failliet


Download ppt "Power DIV A.W. Plat 7 S-en Mc Kinsey."

Verwante presentaties


Ads door Google