De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ Gemeentelijke aanpak. College Zorg en Welzijn (CZW) Bestuurlijk overlegplatform Zeeuwse gemeenten (13) en Provincie (sinds 2005)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ Gemeentelijke aanpak. College Zorg en Welzijn (CZW) Bestuurlijk overlegplatform Zeeuwse gemeenten (13) en Provincie (sinds 2005)"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ Gemeentelijke aanpak

2 College Zorg en Welzijn (CZW) Bestuurlijk overlegplatform Zeeuwse gemeenten (13) en Provincie (sinds 2005) Toegespitst op bovenlokale- gemeenschappelijke taken (regionaal, provinciaal) Vastgelegd in convenant 2

3 Doel CZW Informeren – Verwerving, bundeling kennis – Uitwisseling kennis en best practice Afstemmen en adviseren – afstemming beleid en uitvoering – adviseert over gemeenschappelijke Wmo Efficiëntie – Inspelen nieuwe of gewijzigde wetgeving Regie (uitvoerend CZW Bureau) – Beleidsontwikkeling en -uitvoering 3

4 Voorbereiding CZW 4 CZW werkgroep Wmo begeleiding (GGD, Gemeenten, Provincie, Zorgkantoor, Scoop) – Organiseren (info)bijeenkomsten – Inventarisatie en analyse gegevens – Gezamenlijke visie, uitgangspunten – Deelname landelijke VNG groepen – Plan van Aanpak vervolg

5 Uitgangspunt Wmo gemeenten bieden randvoorwaarden nodig voor een zorgzame samenleving waarin mensen zoveel mogelijk op eigen kracht participeren Ambities vergroten (maatschappelijke) participatie verbeteren ondersteuning mantelzorgers verhogen kwaliteit en duurzaamheid ondersteuning Benutten/ verbinden begeleidings-infrastructuur AWBZ begeleiding onderdeel integrale ondersteuning verhogen doelmatigheid / ‘ont’ bureaucratiseren verminderen groei doelgroep 5

6 Wmo Begeleiding gericht op: 6 Burgers – Zelfredzaamheid en participatie – Eigen kracht – Inclusiviteit – Sociale netwerken – De burger centraal – Er-op-af – Integraal werken, lokaal en bovenlokaal

7 Wmo Begeleiding gericht op: Aanbieders – Geleidelijke overgang – Bestuurlijke aanbesteding – Vaststaande financiële kaders – Kwaliteitskaders – Ontwikkelingsgericht – Gezamenlijk doelperspectief 7

8 Praktische uitwerking 8 Inzet = Per regio projectleider Provinciaal transitie team Ondersteund door CZW bureau In overleg met aanbieders Lokaal, regionaal en provinciaal Stappenplan en uitvoeringsplan

9 Stappenplan Startdatum EinddatumBeslispunten en resultaat 15 okt. 201115 jan. 2012Kaders voor (lokale) visie  Colleges standpunt ingenomen 1 januari1 okt. 2012Vervoer  vervoersstromen en vormgeving 1 februari1 juni 2012Financiële kaders 1 februari1 juli 2012Communicatie plan. 1 april1 okt. 2012Afstemming Jeugdzorg en WWnV  werkafspraken tot 18 jaar (Jeugd-ggz).  overleg drie decentralisaties geborgd 1 april1 dec. 2012Indicatie / vraagverheldering / klantproces  afspraken gemaakt over de toegang 1 april1 okt. 2012Verordening / wetstraject  Wmo verordening, beleidsregels -besluit aangepast  December 2012 verordening vastgesteld. 1 februari 1 mei 2012 1 Dec. 2012 nieuwe cliënten 1 dec. 2013 bestaande cliënten Contracten  Contracten/ afspraken aanbieders over levering ondersteuning. 1 sept. 20121 jan. 2013Scholing en deskundigheidsbevordering 9

10 Tot slot Succes met de implementatie 10


Download ppt "Decentralisatie AWBZ Gemeentelijke aanpak. College Zorg en Welzijn (CZW) Bestuurlijk overlegplatform Zeeuwse gemeenten (13) en Provincie (sinds 2005)"

Verwante presentaties


Ads door Google