De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL
DCI Brown Bag 17 juni 2014 1 1

2 Ambitie digitalisering Omgevingswet
Streefbeeld Initiatiefnemer Krijgt informatie die past bij het soort activiteit en de plaats en de tijd van realisatie. Eenvoudig: in een moeite naar melding / aanvraag. Bijzonderheden: inzicht in wat is nodig. Complex: overzicht regelgeving en gegevens fysieke leefomgeving, inzicht factoren kans van slagen, inzicht in wat is nodig. Belanghebbende Gelijke informatiepositie. Bevoegd gezag Maakt informatie actief openbaar, minder spraak- verwarring over onderliggende gegevens, daardoor meer aandacht op afweging en besluitvorming. Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 2

3 Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (1)
Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van (gegevens)voorzieningen voor de fysieke leefomgeving. Een Laan met één ingang voor gebruikers centrale regie en goede afspraken over financiering centrale voorzieningen (stelselcatalogus etc.) één taal OLO Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk Info Info Initiatiefnemer INSPIRE / Basisregistraties 3

4 Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (2)
Op de Laan zijn aangesloten Informatiehuizen (water, natuur, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, cultuurhistorie, bouwen, RO, etc). Hiervoor gelden en aansluitvoorwaarden t.a.v. bestendigheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid. Voorzieningen voor gebruikers als Omgevingsloket online Ruimtelijkeplannen.nl Activiteitenbesluit Internet Module etc. OLO Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk Info Info Initiatiefnemer 4

5 Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet
Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 5 5

6 De ICT (front-end) voorzieningen Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL
DCI Brown Bag 17 juni 2014 6

7 Globale architectuur Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen
Digitaal stelsel Omgevingswet Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen Beslisbomen Standaarden Lucht Bodem Water Geluid Externe Veiligheid Natuur Ruimte Bouwen Cultureel Erfgoed Nutsvoorziening Informatieproducten Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 7

8

9 ICT Voorzieningen Oriënteren en informeren
Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 9

10 Voorwasstraat Doel: initiatiefnemer kan eenvoudig vaststellen of zijn initiatief kans van slagen heeft. Input: door invoer van gegevens over de omvang en locatie. Gegevens naar aanvraagformulier Zowel voor impact op leefomgeving als impact initiatief Output: per domein of de opgegeven activiteit past op de vermelde locatie. Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 10

11 ICT Voorzieningen Indienen
Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 11

12 ICT Voorzieningen Besluiten
Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 12

13 De Laaninfrastructuur Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL
DCI Brown Bag 17 juni 2014 13

14 Globale architectuur Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen
Digitaal stelsel Omgevingswet Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen Beslisbomen Standaarden Lucht Bodem Water Geluid Externe Veiligheid Natuur Ruimte Bouwen Cultureel Erfgoed Nutsvoorziening Informatieproducten Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 14

15 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Routeren via 1 knooppunt Beperk complexiteit Toegevoegde waarde Governance afdwingen Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 15

16 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Register Vindbaarheid informatie waarborgen Semantisch: welke informatie is er Technisch: waar, onder welke voorwaarden & hoe Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 16

17 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Autorisatie & Authenticatie Voorzien in toegang gesloten en open data Passende middelen Eenduidige wijze omgaan met identiteit Autorisatie kan centraal afgedwongen worden Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 17

18 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging Gesloten data (focus overheid onderling) Beveiliging: afgeschermd, integriteit authentieke bron E-overheidsstandaarden Digikoppeling, zaakgericht werken Open data (focus ontsluiten naar burger en bedrijf) Beveiliging: integriteit, authentieke bron Standaarden van het web, REST, linked open data Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 18

19 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging Gebeurtenissen in basisregistraties en informatiehuizen doorgeven Afnemers zijn Burgers, bedrijven en overheden Afnemers sluiten abonnement af Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 19

20 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Service portfoliomanagement Bij elkaar brengen vraag en aanbod Sturen bij (door)ontwikkeling Register als instrument Portfoliomanager Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 20

21 Globale architectuur Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen
Digitaal stelsel Omgevingswet Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen Beslisbomen Standaarden Lucht Bodem Water Geluid Externe Veiligheid Natuur Ruimte Bouwen Cultureel Erfgoed Nutsvoorziening Informatieproducten Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 21

22 Semantiek Groslijst van alle begrippen uit het Omgevingswetdomein die terug (moeten) komen in een registratie. 10 punten selecteren Proces met beleid en juristen om te harmoniseren Uit ervaringen methode ontwikkelen voor Oplossen bestaande semantische problemen Voorkomen nieuwe semantische problemen (sluitend krijgen van de driehoek wet- en regelgeving / begrippen / registraties) Tijdig voor uitvoeringsregels Globaal ontwerp benodigde tooling Roadmap Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 22

23 Rotonde Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 23

24 Globale architectuur Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen
Digitaal stelsel Omgevingswet Stelselbrede thema’s: Ontkoppelen Geo-coderen Beslisbomen Standaarden Lucht Bodem Water Geluid Externe Veiligheid Natuur Ruimte Bouwen Cultureel Erfgoed Nutsvoorziening Informatieproducten Vertrouwen !! Basis van het stelsel alleen dan lastendrukverlaging Gelijkwaardige bescherming en bestaande bevoegheidsverdeling ….. Veel hangt af van wat we regelen in AMVB spoor Open deur “behoud het goede” Europa bestendig  maakt het systeem meer toekomst vast Ruimte voor maatwerk = roep vanuit de uitvoeringspraktijk 24


Download ppt "Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL"

Verwante presentaties


Ads door Google