De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014

2 Ambitie digitalisering Omgevingswet Streefbeeld Initiatiefnemer –Krijgt informatie die past bij het soort activiteit en de plaats en de tijd van realisatie. –Eenvoudig: in een moeite naar melding / aanvraag. –Bijzonderheden: inzicht in wat is nodig. –Complex: overzicht regelgeving en gegevens fysieke leefomgeving, inzicht factoren kans van slagen, inzicht in wat is nodig. Belanghebbende –Gelijke informatiepositie. Bevoegd gezag –Maakt informatie actief openbaar, minder spraak- verwarring over onderliggende gegevens, daardoor meer aandacht op afweging en besluitvorming. 2

3 Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (1) Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van (gegevens)voorzieningen voor de fysieke leefomgeving. Een Laan met één ingang voor gebruikers centrale regie en goede afspraken over financiering centrale voorzieningen (stelselcatalogus etc.) één taal Initiatiefnemer Info INSPIRE / Basisregistraties OLO 3

4 Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (2) Op de Laan zijn aangesloten Informatiehuizen (water, natuur, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, cultuurhistorie, bouwen, RO, etc). Hiervoor gelden en aansluitvoorwaarden t.a.v. bestendigheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid. Voorzieningen voor gebruikers als –Omgevingsloket online –Ruimtelijkeplannen.nl –Activiteitenbesluit Internet Module –etc. Initiatiefnemer Info OLO 4

5 Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet 5

6 De ICT (front-end) voorzieningen Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014

7 2 1.Lucht 2.Bodem 3.Water 4.Geluid 5.Externe Veiligheid 6.Natuur 7.Ruimte 8.Bouwen 9.Cultureel Erfgoed 10.Nutsvoorziening 11.Informatieproducten Stelselbrede thema’s: 1.Ontkoppelen 2.Geo-coderen 3.Beslisbomen 4.Standaarden Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet

8 3

9 4 ICT Voorzieningen Oriënteren en informeren

10 Voorwasstraat Doel: initiatiefnemer kan eenvoudig vaststellen of zijn initiatief kans van slagen heeft. Input: door invoer van gegevens over de omvang en locatie. –Gegevens naar aanvraagformulier –Zowel voor impact op leefomgeving als impact initiatief Output: per domein of de opgegeven activiteit past op de vermelde locatie. 5

11 6 ICT Voorzieningen Indienen

12 7 ICT Voorzieningen Besluiten

13 De Laaninfrastructuur Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014

14 2 1.Lucht 2.Bodem 3.Water 4.Geluid 5.Externe Veiligheid 6.Natuur 7.Ruimte 8.Bouwen 9.Cultureel Erfgoed 10.Nutsvoorziening 11.Informatieproducten Stelselbrede thema’s: 1.Ontkoppelen 2.Geo-coderen 3.Beslisbomen 4.Standaarden Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet

15 3 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Routeren via 1 knooppunt Beperk complexiteit Toegevoegde waarde Governance afdwingen

16 4 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Register Vindbaarheid informatie waarborgen Semantisch: welke informatie is er Technisch: waar, onder welke voorwaarden & hoe

17 5 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Autorisatie & Authenticatie Voorzien in toegang gesloten en open data –Passende middelen Eenduidige wijze omgaan met identiteit Autorisatie kan centraal afgedwongen worden

18 6 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Beveiliging Gesloten data (focus overheid onderling) –Beveiliging: afgeschermd, integriteit authentieke bron –E-overheidsstandaarden Digikoppeling, zaakgericht werken Open data (focus ontsluiten naar burger en bedrijf) –Beveiliging: integriteit, authentieke bron –Standaarden van het web, REST, linked open data

19 7 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Beveiliging Gebeurtenissen in basisregistraties en informatiehuizen doorgeven Afnemers zijn Burgers, bedrijven en overheden Afnemers sluiten abonnement af

20 8 Globaal ontwerp Laaninfrastructuur Service portfoliomanagement Bij elkaar brengen vraag en aanbod Sturen bij (door)ontwikkeling Register als instrument Portfoliomanager

21 9 1.Lucht 2.Bodem 3.Water 4.Geluid 5.Externe Veiligheid 6.Natuur 7.Ruimte 8.Bouwen 9.Cultureel Erfgoed 10.Nutsvoorziening 11.Informatieproducten Stelselbrede thema’s: 1.Ontkoppelen 2.Geo-coderen 3.Beslisbomen 4.Standaarden Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet

22 Semantiek Groslijst van alle begrippen uit het Omgevingswetdomein die terug (moeten) komen in een registratie. 10 punten selecteren Proces met beleid en juristen om te harmoniseren Uit ervaringen methode ontwikkelen voor –Oplossen bestaande semantische problemen –Voorkomen nieuwe semantische problemen (sluitend krijgen van de driehoek wet- en regelgeving / begrippen / registraties) Tijdig voor uitvoeringsregels Globaal ontwerp benodigde tooling Roadmap 10

23 Rotonde 11

24 12 1.Lucht 2.Bodem 3.Water 4.Geluid 5.Externe Veiligheid 6.Natuur 7.Ruimte 8.Bouwen 9.Cultureel Erfgoed 10.Nutsvoorziening 11.Informatieproducten Stelselbrede thema’s: 1.Ontkoppelen 2.Geo-coderen 3.Beslisbomen 4.Standaarden Globale architectuur Digitaal stelsel Omgevingswet


Download ppt "1 Wat is het digitaal stelsel Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL DCI Brown Bag 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google