De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond Robert Jan van Leeuwen (TNO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond Robert Jan van Leeuwen (TNO)"— Transcript van de presentatie:

1 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond Robert Jan van Leeuwen (TNO)

2 2 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Wouts vragen Wat is de BRO? Wie is de opdrachtgever/nemer? Wat beoogt de BRO? Wat is het concrete doel? Wat zijn de werkzaamheden/aandachtpunten? Wat is de planning?

3 3 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst BRO? Basis Registratie Ondergrond Een landelijke database met gegevens onder bodem en ondergrond Voortbouwend op de registraties DINO (TNO) en BIS (Alterra) Vrij raadpleegbaar voor iedereen Maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties Verplichte aanlevering en verplicht gebruik voor overheden

4 4 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Opdrachtgever …..? De ministerraad heeft op 12 december 2008 besloten tot de instelling van de basisregistratie ondergrond (BRO) Opdrachtnemer= Ministerie van VROM Projectleiding wetgeving VROM Projectleiding inhoud en ICT is TNO (DINO) Stuurgroep Begeleidingsgroep

5 5 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Wat beoogt de BRO? Bodem- en ondergrondgegevens zijn van toenemend belang voor de Nederlandse samenleving Informatie over de ondergrond is versnipperd en slecht toegankelijk Ontsluiting van de gegevens van de ondergrond voor alle sectoren

6 6 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst De sectoren

7 7 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Concreet doel? Bron- houders BRO ININ UITUIT Gebruikers

8 8 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Wie is wie? Registerhouder (VROM) Registerbeheerder (TNO) Bronhouders Bestuursorganen TNO, nl. DINO-data Alterra nl voor BIS-data Gebruikers Bestuursorganen Bedrijfsleven Overige organisaties Burgers

9 9 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Uitgangspunten Verwerking volledig automatisch via webservices Het uitwisselingsformaat is conform IMBRO Er is 1 uitwisselingsformaat per gegevenstype

10 10 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Ideaal beeld BRO webservices geïntegreerd in clientprocessen Iedere wijziging bij de bron wordt real-time verwerkt (atomaire gegevensuitwisseling i.p.v. bulk) De inhoud van bestanden wordt in alle details voor de buitenwereld ontsloten (volledige extractie) Alle gemandateerde leveranciers zijn aangesloten

11 11 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Wat valt er nu wel/niet onder de BRO? WEL de gegevenstypen die per 1 januari 2009 in de bestaande systemen van Alterra (BIS) en TNO (DINO) zitten en betrekking hebben op de ondergrond de gegevenstypen die genoemd zijn in de MKBA (2006) NIET de gegevenstypen uit het domein archeologie, muv van boringen de gegevenstypen uit het domein milieukwaliteit, mogelijk muv boringen

12 12 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Objecttypen BRO Verkenning Een locatie in Nederland of het Nederlandse deel van het continentale plat, waar de opbouw van de ondergrond verkend is door middel van een waarneming op een punt, langs een lijn of in een vlak. Model Schematisatie van de opbouw van de ondergrond. Infrastructuur Door de mens in de ondergrond aangebrachte (hulp)constructie (géén nutsleidingen e.d. op land) (soms virtueel) Gebruiksrecht Een recht dat door het bevoegde gezag is verleend voor het op een bepaalde wijze gebruiken van de ondergrond (hieronder vallen ook de voorkomens).

13 13 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Werkzaamheden: 5 clusters dataprojecten BIS Alterra Grondwater en Bodem Ondiepe geologie Mijnbouwwet Modellen

14 14 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Aandachtpunten Intern Ontwerpen van de organisatie = reorganisatie Ontwerpen van het ICT-systeem Extern Communicatie Standaardisatie

15 15 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Globale planning 01/0907/09 01/11 01/1201/13 DetailleringsfaseInvoeringsfase RealisatiefaseAfrondingsfase

16 16 2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Prioriteiten voor 2010 BIS Alterra Bodemkundige boringen Bodemkundige profielopnamen Grondwater en Bodem Monitoring grondwaterkwantiteit Monitoring grondwaterkwaliteit Ondiepe geologie Geomechanische sonderingen Mijnbouwwet Putten en productiecijfers


Download ppt "2009.12.03 Landelijke LIB bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond Robert Jan van Leeuwen (TNO)"

Verwante presentaties


Ads door Google