De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruud Kathmann Gedeelde kennis verbindt meer. WAARDERINGSKAMER Landelijke Voorziening WOZ 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ •Weer een landelijke voorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruud Kathmann Gedeelde kennis verbindt meer. WAARDERINGSKAMER Landelijke Voorziening WOZ 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ •Weer een landelijke voorziening."— Transcript van de presentatie:

1 Ruud Kathmann Gedeelde kennis verbindt meer

2 WAARDERINGSKAMER Landelijke Voorziening WOZ 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ •Weer een landelijke voorziening •Waarom dan zoveel aandacht? •Ruud Kathmann –Waarderingskamer

3 WAARDERINGSKAMER Landelijke voorzieningen 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ3 •Centrale basisregistraties –Kadaster –Handelsregister •Decentrale Basisregistraties met LV –GBA met uiteindelijk bevraging –WKPB –BGT –BAG

4 WAARDERINGSKAMER Landelijke voorziening WOZ 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ4 •Basisregistratie Waarde onroerende zaken –WOZ-gegevens met meervoudig gebruik –Eén authentiek gegeven: waarde –met relaties naar •personen/bedrijven, •Kadaster •BAG

5 WAARDERINGSKAMER Bijzonderheid 1: 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ5 •LV WOZ sluit driehoeksrelaties: –Perceel - Verblijfsobject - WOZ –Verblijfsobject - WOZ - Pand –Gerechtigde - Belanghebbende - natuurlijk persoon –Gerechtigde/gebruiker - Belang- hebbende - niet-natuurlijk persoon •Versterkt samenhangend stelsel

6 WAARDERINGSKAMER 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ6

7 WAARDERINGSKAMER Loket voor afnemers •WOZ-gegevens niet openbaar •Klassiek afnemers –Belastingdienst, waterschap, CBS •Groeiende groep andere afnemers –notariaat, banken, Staatsbosbeheer –BZK, huurcommissie 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ7

8 WAARDERINGSKAMER Bijzonderheid 2: •(Financiële) belangen afnemers –€ 6 miljard belastinginkomsten –Voor-ingevulde aangifte –Gemeentefondsuitkering 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ8

9 WAARDERINGSKAMER Hoge mutatiegraad • Jaarlijks: –8 miljoen nieuwe waarden –1 miljoen overige mutaties •Volledig gebeurtenisgeoriënteerd –26 gebeurtenissen 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ9

10 WAARDERINGSKAMER Bijzonderheid 3: •Volledig gebaseerd op NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) –gebeurtenis als leidraad in keten –mutaties uitsluitend via gebeurtenis –gebeurtenissen ook naar afnemers 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ10

11 WAARDERINGSKAMER Gebruik standaarden 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ11 •Stelselstandaarden: –digikoppeling •Stelselvoorzieningen: –digilevering –digimelding •Open berichtenstandaard: –StUF (niet alleen voor gemeenten)

12 WAARDERINGSKAMER Bijzonderheid 4: 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ12 •Standaardisatie leidt tot lagere kosten •LV WOZ kiest daarom voor standaarden •LV WOZ is eerste verplichte toepassing –digikoppeling lastiger dan LV WOZ

13 WAARDERINGSKAMER WOZ-waarde voor iedereen 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ13 •WOZ-waarde interesseert burger –aandacht in media –bezwaarprocedures –(financieel) belang

14 WAARDERINGSKAMER Bijzonderheid 5: 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ14 •WOZ-waarde woningen openbaar –ingangsdatum nog vast te stellen •LV WOZ ook basis voor dit loket •Burger is kritisch op WOZ-waarde •Burger zal massaal gebruik maken

15 WAARDERINGSKAMER 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ15

16 WAARDERINGSKAMER LV WOZ een beetje bijzonder 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ16 •Als we (aansluiten op) de LV WOZ tot een succes maken, •bewijzen we dat de uitgangspunten van het stelsel werken, en •bewijzen we dat gemeenten terecht belangrijkste bronhouder zijn.


Download ppt "Ruud Kathmann Gedeelde kennis verbindt meer. WAARDERINGSKAMER Landelijke Voorziening WOZ 13 juni 2013Uw aandacht voor de LV WOZ •Weer een landelijke voorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google