De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2011 CBS Bouwsymposium 1 27 oktober 2011. Inleiding  Kadaster (bron)  Cijfers bouw/ markttoepassingen  BAG en het Bouwproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2011 CBS Bouwsymposium 1 27 oktober 2011. Inleiding  Kadaster (bron)  Cijfers bouw/ markttoepassingen  BAG en het Bouwproces."— Transcript van de presentatie:

1 2011 CBS Bouwsymposium 1 27 oktober 2011

2 Inleiding  Kadaster (bron)  Cijfers bouw/ markttoepassingen  BAG en het Bouwproces

3 Basisregistratie Kadaster & Topografie •Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik (geen duplicatie) •Gebruik verplicht in publieke sector •Publieke gebruiker mag afgaan op juistheid gegevens •Kwaliteit kenbaar •Terugmeldplicht

4 Basisregistratie Kadaster => input Basis is akten registratie •Soort mutatie akte, o.a.; –Akte van Koop en Verkoop –Akte van Splitsing in Appartementsrechten –Akte van Vestiging zakelijk recht van Erfpacht –Akte van Vestiging zakelijk recht van Opstal –Hypotheek akten

5 De registratie •Bestaat uit kadastrale registratie en kadastrale kaart •Bevat: –authentieke gegevens uit eigen bron –authentieke gegevens uit andere registraties –andere gegevens

6 Basisregistratie Kadaster => output en samenhang Dienst voor het Kadaster en de openbare registers Toestandsdatum 8-6-2006 Kadastraal object Kadastrale aanduiding: ZWOLLE B 5587 Grootte: 3 a 6 ca Locatie: H. Roland Holststraat 11 8023 CG Zwolle Gerechtigde 1/2 Eigendom De heer Otto Pieter Zwaarder Geboren op 11-02-1959 te oldebroek H. Roland Holstraat 11 8023 CG Zwolle 1/2 Eigendom O.P.Zeker vastgoed BV H. Roland Holstraat 11 8023 CG Zwolle Adres en Gebouw BAG Persoon GBA Adres en Gebouw BAG Adres en Gebouw BAG Bedrijf Handelsregister

7 Context persoon perceel pand

8 Basisregistratie Kadaster Openbare registers (brondocumenten) Relazen en hulpkaarten Bijhouding Producten Kadastrale registratie (incl. Kaart) Terugmelding basisregistraties Distributie gegevens basisregistratie stelsel

9 Cijfers bouw/ markttoepassingen Basis is perceel (grond) registratie •Soort grond registratie (bebouwingscodes) –Wonen –Bedrijvigheid –Terrein (nieuwbouw/ agrarisch) Zie: www.kadaster.nl/codestelsel

10 Bebouwd/ onbebouwd

11 Cijfers bouw/ markttoepassingen Type rechthebbende(n): •Natuurlijk persoon •Niet natuurlijk persoon –(BV, NV, De Staat, Corporatie,etc.)

12 Eigenaren informatie (niet-natuurlijk)

13 Cijfers bouw/ markttoepassingen •Objectkenmerken woningen •Beperkingen •Woningtypering

14 Beperkingen, obv monumentenwet

15 Vastgoed Dashboard - Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) Het indexcijfer geeft aan met hoeveel procent de huizenprijzen zijn gestegen of gedaald ten opzichte van het basisjaar 1995. - Gemiddelde koopsom landelijk, - Aantal verkopen landelijk. - Aantal hypotheken, hypotheeksom - Aantal onvrijwillige veilingen. - Gemiddelde prijs van agrarische gronden en bouwkavels.

16 Verkochte woningen (per woningtype)

17 Informatieproducten Producten op maat gemaakt voor externe klanten Halffabricaten voor datakoppeling van externe klanten  Transactiegegevens  Woningtypering  Hypothekenscan

18 Diverse toepassingen NVB Regiobouwwijzer/ grondprijzen De Boerderij/ agrarische grondprijzen

19 BAG •Bag Web •Bag Extract •Bag Bevragingen

20 BAG Web

21 BAG Extract Verzameling xml berichten Per BAG-object-type (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding,openbare ruimte en\ woonplaats) worden de gegevens geleverd in een separaat XML-bestand.

22 BAG Viewer

23 Bedankt voor uw aandacht contact; erwin.willemsen@kadaster.nl 088 183 3754 / 06 15 05 52 31 henk.polet@kadaster.nl 088 183 3385/ 06 55 16 59 47


Download ppt "2011 CBS Bouwsymposium 1 27 oktober 2011. Inleiding  Kadaster (bron)  Cijfers bouw/ markttoepassingen  BAG en het Bouwproces."

Verwante presentaties


Ads door Google