De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Afnemers De weg naar Modernisering GBA. mGBA en BRP  BPR 14-7-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Afnemers De weg naar Modernisering GBA. mGBA en BRP  BPR 14-7-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Afnemers De weg naar Modernisering GBA

2 mGBA en BRP  BPR 14-7-2014

3 De mGBA in vogelvlucht

4 Start GBA oktober 1994  Groot succes, meer dan 600 landelijke afnemers aangesloten  Basisgegevens worden geleverd aan tal van buiten- en binnengemeentelijke processen

5 Verbeterpunten GBA  GBA slaat sommige gegevens meervoudig op. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens van ouders  Lokale GBA’s communiceren via berichtenverkeer en mailboxen, een verhuizing van gemeente A naar gemeente B is in maximaal 4 werkdagen voltooid.  Online inzage van gegevens voor de afnemers  Mutatieberichten vanuit een centraal punt  Alleen ingezetenen worden ingeschreven (juridisch)  GBA-systemen moeizaam onderhoudbaar

6 Modernisering GBA In 2001 de eerste besprekingen over Modernisering GBA. Belangrijkste doelstellingen:  Realiseren online voorziening voor landelijke afnemers  Marktwerking: meer leveranciers zou moeten leiden tot een verlaging van de kosten (concurrentie) Pas in 2008 een doorbraak de nieuwe contouren van de GBA worden duidelijk:  Centrale gegevensopslag  Gemeenten maken gebruik van Burgerzaken modules

7 Programma mGBA Modernisering GBA  Programma kent een startpunt in 2008  Tot nu toe met name planvorming  Realisatie van GBA-V Full service  Programma heeft een doorlooptijd tot en met 2016  Wijzigingen komen in een aantal stappen  Alle gemeenten gaan over naar nieuwe GBA- systemen

8 Presentatie BRP Doelstellingen mGBA Gebruikers van BRP-gegevens kunnen altijd beschikken over actuele en betrouwbare gegevens Snelheid Toegankelijkheid Kwaliteit Het beheer en onderhoud van het GBA-stelsel (BRP- stelsel) moeten goedkoper worden Flexibele systeemopzet Centrale bijhouding en verstrekking Eenvoudiger bijhouding 8 14-7-2014

9 Presentatie BRP Doelstellingen mGBA De BRP ondersteunt gemeentelijke samenwerking en plaatsonafhankelijke dienstverlening De BRP past binnen de e-Overheid (stelsel van basisregistraties, Digi*.*) Bijhouding vindt plaats in een gecentraliseerde voorziening (tweede bestuurlijk akkoord) 9 14-7-2014

10 Basisregistratie Personen (BRP) Eén registratie voor ingezetenen en niet-ingezetenen Geen verschuiving van verantwoordelijkheden Centrale BRP-voorziening (“de” BRP) Faciliteiten voor samenwerking en plaatsonafhankelijke dienstverlening Faciliteiten voor verbetering kwaliteit ondersteuning gebruiker kwaliteitscontroles ondersteuning doelbinding 14-7-2014 Presentatie BRP10 There can be only one!

11 Diensten… Bevolkingsboekhouding en/of dienstverlening aan overheid? Nu sterk gegevensgericht Intentie om het aanbod beter af te stemmen op de vraag Mogelijk bijkomende voordelen in systeembelasting en bescherming privacy Presentatie BRP11 Hm… Ik wilde alleen maar weten of Jan getrouwd was of niet… 14-7-2014

12 Functies van de BRP 14-7-2014 Presentatie BRP12 Gemeente, registratiehouder BRP bijhouding Afnemer bevraging levering terugmelding beheer Beheerder beheer

13 Context van de BRP 13 BRP Gemeentelijke Burgerzaken- module BV BSN BAG Binnen- gemeentelijke afnemers DigiMelding Paraplu levering, bevraging ABO BZK (registratie houder) bijhouding, bevraging 13 BPR (beheerder) beheer IND levering, bevraging GBA-V FS Landelijke afnemers Burgers BRP

14 mGBA op korte termijn  Nieuwe wet Basis Registratie Personen (BRP) - voorzien begin 2014  Introductie van Register Niet Ingezetenen (RNI)  BRP = GBA + RNI RNI bevat:  Personen opnemen die niet ingeschreven worden in de GBA maar wel een relatie met de overheid hebben (seizoenswerk)  Personen die emigreren, dan wel geëmigreerd zijn.

15 mGBA langere termijn  Gemeenten moeten aanbesteden voor nieuw GBA- systeem  Gegevensopslag in eindfase centraal, een database voor alle gemeenten  Binnengemeentelijke afnemers ontvangen de gegevens (mutaties en inzage) vanuit een per gemeente opgesteld systeem

16 Wanneer speelt dit voor Amsterdam?  Nieuwe wet BRP begin 2014  Realisatie NRI begin 2014  Volledige invoering mGBA medio 2016  Amsterdam zet nu de eerste stappen met de G4

17 Wat merken afnemers iets van deze wijzigingen?  GBA-wijzigingen gaan via LO-wijzigingen  LO3.8 (m.b.t. RNI) heeft u al gemerkt  LO3.9 in voorbereiding (wijziging wet ivm registratie dubbele nationaliteit)  er zullen er nog meer volgen.  DBI zal afnemers benaderen met vraag over impact, samen kijken naar de transitie  Elke wijziging is een wijziging in de keten, per wijziging zal een ketentest (end to end) moeten plaatsvinden.

18 Vragen?

19 Het stelsel van basisinformatie simpeler 4

20 Eerste grove opdeling: -Personen -Geo en Overig


Download ppt "Platform Afnemers De weg naar Modernisering GBA. mGBA en BRP  BPR 14-7-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google