De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal 2017 20 mei 2014. Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Vragen tav Digitaal 2017 -ervaringen van anderen -Hoe ziet het digitale landschap er uit ? -Integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal 2017 20 mei 2014. Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Vragen tav Digitaal 2017 -ervaringen van anderen -Hoe ziet het digitale landschap er uit ? -Integratie."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal 2017 20 mei 2014

2 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Vragen tav Digitaal 2017 -ervaringen van anderen -Hoe ziet het digitale landschap er uit ? -Integratie van de verschillende shared service centra -Is digitaal leidend of gaat het om het werken 2

3 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 3 Regeerakkoord Rutte II De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen.

4 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 10011100101010110101000111 10011100100011010111

5 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Wat ? -Informatie moet on-line beschikbaar zijn. -Burgers en bedrijven kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen. 5

6 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 1. Informatie moet on-line beschikbaar zijn -Toegang tot “eigen informatie” -Toegang tot alle WOB informatie – open data 6

7 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 2. Digitaal (aan)vragen en communiceren -Vergunningen en diensten aanvragen -Digitaal bezwaar en beroep indienen -Digitaal kunnen communiceren met alle overheden Communiceren = twee richting verkeer 7

8 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Randvoorwaarden -Veilig !! -Niet vragen naar de bekende weg -Kostenefficiënt – hergebruik van bestaande middelen -In gezamenlijkheid 8

9 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 100111001010110000110110101000111 10011100100011010111 403 gemeenten 12 provincies 11 ministeries 24 waterschappen honderden grote en kleine uitvoerings organisaties

10 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 1001110010101100101000111 10011100100011010111

11 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Realisatie van... Eén Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur = e-ID stelsel + berichtenbox (en stelselvoorzieningen) + basisregistraties +... meer 11

12 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Wat gebeurt er nu ? -i-NUP – Nationaal uitvoeringsprogramma – Implementeren van de dienstverlening aan de burgers en bedrijven (=e-overheid voor burgers + PSB) -SGO-3 – versnelde effectieve inzet basisregistraties -SGO-9 – digitaal Rijk in 2017 – het digitaliseren van de dienstverlening van de Rijksdienst op een zodanige manier dat deze digitaliseringsslag kostenbesparing oplevert. -Programma eID – opvolger van DigID en e-herkenning - geef in overleg met het bedrijfsleven vorm aan het eID-stelsel -GDI – Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur 12

13 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 1. e-id stelsel Waar gaat het over ? -Aan wie lever je een dienst ??? -Wie ben je ? -Mag je dit ? -Associatie zekerheid van de transactie (de handtekening) -Zorgdragen voor een DigiD kaart 13

14 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 e-id stelsel

15 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 2. De berichtenbox Wat is het ? -Viertal business cases – - Berichtenbox burgers - Berichtenbox bedrijven - Ondernemersplein - Sharen fallback-voorzieningen grote uitvoeringsorganisaties. -Integratie van bovenstaande voorzieningen

16 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 3. Basisregistraties 16

17 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 3. Basisregistraties -Breder gebruik -Uitwisselen met private partijen (Registraties private sector gebruiken voor verbeteren kwaliteit) -Opschorten rechten bij verkeerde registratie in GBA/BRP -Virtueel datakluisje -Open data 17

18 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 4.... en meer -Richt een kleine onafhankelijke regie organisatie met Nationale coördinator Informatievoorziening -Geef deze doorzettingsmacht – elimineer vrijblijvendheid -Werk met een visie -Niet één algemeen geldend financieringsarrangement voor bekostiging GDI – hanteer het instrumente “homogene groep” -Regel wettelijke basis voor GDI

19 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Overall-visie

20 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 En nu de grote vraag... Wat betekent dit allemaal voor onze vreemdelingenketen ?

21 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Stelling 1. De vreemdeling is geen digibeet – digitaal 2017 is dus ook van toepassing op de vreemdeling 21

22 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Stelling 2. Elke vreemdeling moet een extra pas krijgen om digitaal te kunnen communiceren 22

23 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Stelling 3. Hergebruik van voorzieningen – inzage en correctierecht moeten we regelen met mijnoverheid.nl 23

24 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Stelling 4. De vreemdelingenketen zou meer met open data moeten doen – KMI+ gegevens zouden – mits volstrekt niet terugleidbaar naar personen – als open data gepubliceerd moeten worden. 24

25 Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Stelling 5. De vreemdelingenketen zou meer met basisregistraties doen – bijv. geo data voor het taakveld Toezicht 25


Download ppt "Digitaal 2017 20 mei 2014. Digitaal 2017 | 22 mei 2014 Vragen tav Digitaal 2017 -ervaringen van anderen -Hoe ziet het digitale landschap er uit ? -Integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google