De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal 2017 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal 2017 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal 2017 20 mei 2014

2 Vragen tav Digitaal 2017 -ervaringen van anderen
Hoe ziet het digitale landschap er uit ? Integratie van de verschillende shared service centra Is digitaal leidend of gaat het om het werken

3 Regeerakkoord Rutte II
De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen.

4 Burger Bedrijf Overheid 10011100101010110101000111
Overheid

5 Wat ? Informatie moet on-line beschikbaar zijn.
Burgers en bedrijven kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen.

6 1. Informatie moet on-line beschikbaar zijn
Toegang tot “eigen informatie” Toegang tot alle WOB informatie – open data

7 2. Digitaal (aan)vragen en communiceren
Vergunningen en diensten aanvragen Digitaal bezwaar en beroep indienen Digitaal kunnen communiceren met alle overheden Communiceren = twee richting verkeer

8 Randvoorwaarden Veilig !! Niet vragen naar de bekende weg
Kostenefficiënt – hergebruik van bestaande middelen In gezamenlijkheid

9 Burger Bedrijf 403 gemeenten 11 ministeries 12 provincies honderden
403 gemeenten 11 ministeries 12 provincies honderden grote en kleine uitvoerings organisaties 24 waterschappen

10 Burger Bedrijf ?

11 Realisatie van ... Eén Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur = e-ID stelsel + berichtenbox (en stelselvoorzieningen) basisregistraties ... meer

12 Wat gebeurt er nu ? i-NUP – Nationaal uitvoeringsprogramma – Implementeren van de dienstverlening aan de burgers en bedrijven (=e-overheid voor burgers + PSB) SGO-3 – versnelde effectieve inzet basisregistraties SGO-9 – digitaal Rijk in 2017 – het digitaliseren van de dienstverlening van de Rijksdienst op een zodanige manier dat deze digitaliseringsslag kostenbesparing oplevert. Programma eID – opvolger van DigID en e-herkenning - geef in overleg met het bedrijfsleven vorm aan het eID-stelsel GDI – Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur

13 1. e-id stelsel Waar gaat het over ? Aan wie lever je een dienst ???
Wie ben je ? Mag je dit ? Associatie zekerheid van de transactie (de handtekening) Zorgdragen voor een DigiD kaart

14 e-id stelsel

15 2. De berichtenbox Wat is het ? Viertal business cases –
Berichtenbox burgers Berichtenbox bedrijven Ondernemersplein Sharen fallback-voorzieningen grote uitvoeringsorganisaties. Integratie van bovenstaande voorzieningen

16 3. Basisregistraties

17 3. Basisregistraties Breder gebruik
Uitwisselen met private partijen (Registraties private sector gebruiken voor verbeteren kwaliteit) Opschorten rechten bij verkeerde registratie in GBA/BRP Virtueel datakluisje Open data

18 en meer Richt een kleine onafhankelijke regie organisatie met Nationale coördinator Informatievoorziening Geef deze doorzettingsmacht – elimineer vrijblijvendheid Werk met een visie Niet één algemeen geldend financieringsarrangement voor bekostiging GDI – hanteer het instrumente “homogene groep” Regel wettelijke basis voor GDI

19 Overall-visie

20 En nu de grote vraag ... Wat betekent dit allemaal voor onze vreemdelingenketen ?

21 Stelling 1. De vreemdeling is geen digibeet – digitaal 2017 is dus ook van toepassing op de vreemdeling

22 Stelling 2. Elke vreemdeling moet een extra pas krijgen om digitaal te kunnen communiceren

23 Stelling 3. Hergebruik van voorzieningen – inzage en correctierecht moeten we regelen met mijnoverheid.nl

24 Stelling 4. De vreemdelingenketen zou meer met open data moeten doen – KMI+ gegevens zouden – mits volstrekt niet terugleidbaar naar personen – als open data gepubliceerd moeten worden.

25 Stelling 5. De vreemdelingenketen zou meer met basisregistraties doen – bijv. geo data voor het taakveld Toezicht


Download ppt "Digitaal 2017 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google