De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Denktank 12 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Denktank 12 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Denktank 12 februari 2014

2 Onderwerpen Kort iWmo en stand van zaken We hebben standaarden, hoe zorgen we dat die gebruikt worden? Samenwerking gemeenten en verzekeraars kan niet zonder de juiste informatievoorziening. Waar ligt de eerste behoefte?

3 Geplande resultaten Standaarden voor toewijzing en declaratie (gemeenten – zorgaanbieders). Daarvoor tevens regelen:  PIA, beheer, implementatie en communicatie  Via project GuStan: infrastructuur voor gegevensuitwisseling met hergebruik bestaande infrastructuur Gemeenschappelijke taal gemeenten – zorgaanbieders (ook te gebruiken door iWmo standaarden, CAK, CBS, KIZ) Nieuwe versie HV standaard CAK (gemeenten – CAK) voor oplossen huidige knelpunten Advies standaard voor uitwisseling medisch advies bij beoordeling gemeente Inzicht informatievoorziening samenwerking gem - vz

4 Roep om standaarden NBA

5 Uitwisseling medisch advies Onderzoek naar nut en noodzaak van landelijke afspraken Met: branche (PLIAD), gemeenten, softwareleveranciers Huidige situatie: administratieve last, niet beveiligd, privacywetgeving in het geding (medisch dossier opbouw gemeente) Advies daarom: een standaard definiëren voor uitwisseling, tevens van belang voor samenhangend advies sociaal domein en voorkomen ‘lock-in’ Neutraal faciliteren vanwege uiteenlopende belangen Gemeente Indicatie-orgaan

6 Discussie Wat is uw idee over het belang van een standaard bericht voor medisch advies tussen gemeente en adviseur? Is er (meer) belang bij hergebruik van het huidige indicatiebericht uit de AWBZ (bijvoorbeeld bij uitbesteding door gemeenten)? Welke rol heeft VWS hierin? En wat moeten anderen doen? Wat zijn aandachtspunten en randvoorwaarden hierbij?

7 Planning iWmo toewijzing en declaratie Eerste conceptversie getoetst in pilotgroepen Tweede conceptversie februari 2014 in consultatie Streven: 1 april pre-finale versie vastgesteld Zomer 2014 bevriezen 1.0 versie Operationeel beheer en ondersteuning bij CVZ en Vektis Strategisch en tactisch beheer betrokkenheid VNG/ KING Leveranciersmanagement en implementatieondersteuning KING in 2014 Februari vooronderzoek KING naar uniformering zorgtype Gemeente Zorgaanbieder / leverancier

8 En nu de implementatie…. iWmo standaarden hebben impact op gemeenten, zorgaanbieders en hun informatievoorziening, waarbij tevens de blijvende verbinding tussen gemeenten en het zorgdomein belangrijk is. Van belang om door gemeenten, zorgaanbieders (en hun softwareleveranciers) gedragen producten en standaarden op te leveren, zoveel mogelijk passend bij hun processen en applicaties. Gemeenten en zorgaanbieders moeten voorbereid zijn op en worden ondersteund bij het gebruik daarvan.

9 Standaard implementatieondersteuning KING Leveranciersmanagement en convenanten Standaardisatie Compliancy standaardisatie Aanvulling softwarecatalogus Versterken collectief opdrachtgeverschap ICT & Opdrachtgeverschap Impactanalyse(s) Vraag-aanbod sturing Praktijkbeproeving(en) Herijking impactanalyse Kwaliteit van Aanbod Basisondersteuning Projectensite Academy Versneller Buitendienst Ondersteuning gemeenten Gemeenten Leveranciers Rijk

10 Discussie Welke behoeften zijn er volgens de deelnemers binnen de opgegeven 3 pijlers voor ondersteuning aan gemeenten/ zorgaanbieders? Wie is waarvoor verantwoordelijk in dit implementatievraagstuk? Hoe kunnen we (snel) gebruik na implementatie bevorderen? 10

11 Uitwisseling gemeenten - verzekeraars Informatiebehoefte drieledig: 1. Weten dat iemand zorg of ondersteuning elders ontvangt 2. Samenwerking op gemeenschappelijk zorgaanbod 3. ‘Warme’ overdracht van personen Daarvoor in ontwikkeling:  Bij CIZ voorziening om te bepalen indicatie ja/ nee  Gemeenschappelijke taal en uniform beoordelingskader  Afgestemde administratieve standaarden (declaraties o.a.)  Gekoppelde beveiligde infrastructuur Ander perspectief: de burger als informatiedrager?  www.pip-demo.nl/zorg www.pip-demo.nl/zorg Gemeente Zorgverzekeraar

12 Discussie Welke samenwerking is van belang in de toekomst? Welke informatiebehoefte bestaat daarbij? Wie zou daarvoor welke informatie op welke manier tot zijn beschikking moeten hebben? Wat zijn de randvoorwaarden om dit voor elkaar te krijgen?


Download ppt "Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Denktank 12 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google