De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijnen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Informatiemarkt 6 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijnen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Informatiemarkt 6 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdlijnen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Informatiemarkt 6 oktober 2011

2 Inhoud Wettelijke wijzigingen in de afgelopen paar jaar, in het kort Reguliere procedure (Wabo) Uitgebreide procedure (Wabo) Afwijkingsbesluit Verklaring van geen bedenkingen Voorstel Van licht naar zwaar…terugblik

3 Wettelijke wijzigingen in de afgelopen paar jaar, in het kort Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) O.a. procedure ex artikel 19 lid 1 / 19 lid 2 met verklaring van geen bezwaar Gedeputeerde Staten. Terminologie voor procedures: vrijstelling.

4 Wettelijke wijzigingen in de afgelopen paar jaar, in het kort (2) Wet ruimtelijke ordening (Wro) - 2008 Opvolger WRO. Nieuw instrument: projectbesluit. Verplichting wijziging bestemmingsplan binnen 1 jaar na projectbesluit. Terminologie voor procedures: ontheffing. Crisis- en herstelwet (Chw) - 2010 Vervallen verplichting wijziging bestemmingsplan binnen 1 jaar na projectbesluit/ afwijkingsbesluit.

5 Wettelijke wijzigingen in de afgelopen paar jaar, in het kort (3) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - 2010 Integraal stelsel - één omgevingsvergunning. Projectbesluit vervallen. Invoering afwijkingsbesluit. Terminologie voor procedures: afwijking. Wijzigingen in terminologie en vergunningsvrije activiteiten.

6 Reguliere procedure (Wabo) o.a. gebonden beschikking, binnenplanse en buitenplanse afwijking Voorbeelden: –aan-huis-gebonden beroep –bijbehorende bouwwerken bij woningen Kruimelgevallen: geen grote planologische gevolgen. Termijn procedure 8 weken, anders omgevingsvergunning van rechtswege. Bezwaar / beroep / hoger beroep.

7 Uitgebreide procedure (Wabo) o.a. tijdelijke afwijking, afwijkingsbesluit, monumenten en bepaalde milieuactiviteiten Voorbeelden: tijdelijk noodlokaal, aardgasvulpunt Termijn procedure 26 weken (termijn van orde) Zienswijzen / beroep / hoger beroep.

8 Afwijkingsbesluit Uitgebreide procedure. Zwaarste planologische afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan. Geen strijd met een goede ruimtelijke ordening. Uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. College van b&w bevoegd gezag. Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad vereist. Wettelijk vooroverleg diensten.

9 Verklaring van geen bedenkingen Alleen bij afwijkingsbesluit vereist. Verklaring afgeven in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring niet is vereist. In plaats van delegatie.

10 Voorstel De gemeenteraad kan categorieën gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, –tenzij tenminste één vijfde deel van het totaal aantal raadsleden het nemen van de verklaring aan zich wil houden en onder voorwaarde dat daartoe ieder voorgenomen afwijkingsbesluit gedurende twee weken ter inzage voor de raad wordt gelegd. Conform gebruikelijke wijze. Tevens een aantal categorieën gevallen bij voorbaat uit te sluiten van de lijst. De gemeenteraad blijft altijd bevoegd. Sneller doorlopen procedure. Passend bij kaderstellende rol raad.

11 Van licht naar zwaar…terugblik Passend binnen bestemmingsplan? –Gebonden beschikking, verlenen (regulier). Afwijking is geen recht, maar een bevoegdheid. –Binnenplanse afwijking (regulier). –Buitenplanse afwijking (regulier). –Tijdelijke afwijking (uitgebreid). –Afwijkingsbesluit (uitgebreid). –(Postzegel)bestemmingsplan.

12 Vragen?


Download ppt "Hoofdlijnen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Informatiemarkt 6 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google