De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANDERE TIJDEN St. Bernardus, Bergeijk, 21/6/2016 Rein van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANDERE TIJDEN St. Bernardus, Bergeijk, 21/6/2016 Rein van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 ANDERE TIJDEN St. Bernardus, Bergeijk, 21/6/2016 Rein van Dijk

2 PROGRAMMA  Waarom andere schooltijden?  Verschillende modellen  Voor- en nadelen (N.B.: “Ieder nadeel hep ze voordeel”)  Wet- en regelgeving  Onderwijstijd leerlingen, werktijden personeel  Fasen en besluiten (MR)  Vragen?  Afsluiting Cursussen, advisering, maatwerk Doel: aan het eind van de bijeenkomst weet ik meer over de verschillende modellen voor andere schooltijden en hoe ik daar tegenaan kijk. Ook weet ik welke procedures gevolgd moeten worden.

3 WAAROM ANDERE SCHOOLTIJDEN? Waarom doen we het eigenlijk zoals we het doen? Trends:  75% ouders behoefte aan opvang i.v.m. werk  Steeds meer eenoudergezinnen  Andere werktijden voor leerkrachten  TSO moeilijker te organiseren  Aansluiting BSO belangrijker  Efficiënter gebruik van locaties  Krimp en samenwerking Cursussen, advisering, maatwerk

4 VERSCHILLENDE MODELLEN Naar mate van populariteit:  Klassiek model: gemiddeld 880 uur onderbouw, 1000 uur bovenbouw  5 gelijke dagen-model: meest gekozen alternatief  Continurooster: korte pauze, vroeger uit  Hoorns model: gelijke tijden voor OB en BB: 2 vrije middagen  7 tot 7 model: integraal kindcentrum (IKC)  Bioritme-model: late start, lange pauze  N.B.: deze modellen vertonen ook overlap: ze kunnen in combinatie met elkaar bestaan. Cursussen, advisering, maatwerk

5 KLASSIEK MODEL Voordelen:  Leerlingen: ruime middagpauze  Ouders: tussen de middag tijd met kinderen  Leerkrachten: tussen de middag tijd voor voorbereiding e.d.  Organisatie: medewerkers zijn een groot deel van de dag aanspreekbaar Nadelen:  Leerlingen: weer ‘opstarten’ in de middag  Ouders: extra heen en weer naar school  Leerkrachten: werkdruk, werkzaamheden voornamelijk na 15:30  Organisatie: aandacht voor verkeersveiligheid Cursussen, advisering, maatwerk

6 VIJF GELIJKE DAGEN-MODEL  Begin- en eindtijden 8.00-14.00 / 8.30-14.00 / 8.30-14.30  Pauze leerlingenkorte middagpauze  Pauze leerkrachtenlunch vaak met de klas  Vrije middagen geen vrije middagen, vijf identieke schooldagen, meer tijd na schooltijd  Vakanties reguliere vakanties  BSOgeen aparte tussenschoolse opvang, langere naschoolse opvang Cursussen, advisering, maatwerk

7 VIJF GELIJKE DAGEN-MODEL Voordelen:  Leerlingen: meer regelmaat  Ouders: kinderen zijn tussen de middag altijd op school  Leerkrachten: meer tijd na schooltijd voor voorbereiding e.d.  Organisatie: effectievere inzet personele middelen; alle dagen dezelfde werktijdfactor; betere aansluiting deeltijdaanstellingen Nadelen:  Leerlingen: geen vrije woensdagmiddag, geen lange pauze  Ouders: langere BSO  Leerkrachten: geen vrije woensdagmiddag, geen lange pauze  Organisatie: TSO kan moeilijk te organiseren zijn Cursussen, advisering, maatwerk

8 HET CONTINUROOSTER  Begin- en eindtijden eindtijd vaak iets eerder, veelal 14.45  Pauze leerlingenvier dagen met een korte middagpauze  Pauze leerkrachtenlunch vaak met de klas  Vrije middagen woensdagmiddag (en de onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag) vrij  Vakanties reguliere vakanties  BSO geen aparte TSO, iets langere NSO Cursussen, advisering, maatwerk

9 HET CONTINUROOSTER Voordelen:  Leerlingen: geen grote onderbreking  Ouders: kinderen zijn tussen de middag altijd op school; verkeersveiligheid (minder verplaatsingen)  Leerkrachten: meer continuïteit en rust in de klas  Organisatie: meer gezamenlijke tijd voor professionalisering en bijeenkomsten; Nadelen:  Leerlingen: geen lange pauze  Ouders: langere BSO  Leerkrachten: geen lange pauze  Organisatie: TSO kan moeilijk te organiseren zijn Cursussen, advisering, maatwerk

10 HET HOORNS MODEL (uw huidige model) Cursussen, advisering, maatwerk Alle groepen 940 lesuren per jaar: de onderbouw krijgt dus meer les, en de bovenbouw iets minder.  Begin- en eindtijden traditionele schooltijden Bij u: 08.30-12.00 en 13.15-15.15  Pauze traditionele schooltijden  Vrije middagen alle kinderen woensdagmiddag én (eventueel) vrijdagmiddag vrij Bij u: woensdag- en vrijdagmiddag vrij  Vakanties reguliere vakanties  Buitenschoolse opvang op woensdag- en evt. vrijdagmiddag langere naschoolse opvang  Leerkrachten meer mogelijkheden voor compensatieverlof voor leerkrachten

11 7 TOT 7-MODEL (IKC)  Begin- en eindtijden openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur  Pauze aaneengesloten programma zonder vaste pauzes  Vrije middagen geen vaste vrije middagen  Vakanties het gehele jaar open*  BSOonderwijs en opvang worden afgewisseld in een integraal programma  Leerkrachten één multidisciplinair team van medewerkers (let op aansturing en afstemming: team werkt functioneel samen, maar valt formeel onder 2 werkgevers/CAO's) * Geldt alleen voor pilot-scholen Cursussen, advisering, maatwerk

12 7 TOT 7-MODEL (IKC) Voordelen:  Leerlingen: alles op één locatie  Ouders: geen opvang meer nodig  Leerkrachten: samenwerking met andere branches  Organisatie: duidelijke profilering Nadelen:  Leerlingen: lange dagen  Ouders: langere BSO (op IKC)  Leerkrachten: veel afstemmen met partners  Organisatie: team werkt samen, maar valt onder 2 werkgevers/cao’s Cursussen, advisering, maatwerk

13 BIORITME-MODEL  Begin- en eindtijden leren volgt bioritme: 10.00-12.00 leren & presteren; 14.30-16.30 repeteren & verwerken  Pauze leerlingenlange middagpauze van 12.00 tot 14.30 met opvang, inclusief lunch en ontspanning  Pauze leerkrachten leerkrachten gebruiken middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing  Vrije middagen woensdagmiddag (en onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag) vrij  Vakanties reguliere vakanties  BSOlanger opvangaanbod tussen de middag, kortere naschoolse opvang Cursussen, advisering, maatwerk

14 BIORITME-MODEL Voordelen:  Leerlingen: late start  Ouders: geen/weinig NSO nodig  Leerkrachten: lange middagpauze  Organisatie: duidelijke profilering Nadelen:  Leerlingen: lange dagen  Ouders: late start  Leerkrachten: late start, lang doorwerken  Organisatie: sluit niet goed aan bij omgeving (sportclubs e.d.) Cursussen, advisering, maatwerk

15 WET- EN REGELGEVING Over welke tijden hebben we het? Er zijn drie soorten tijden met elk eigen regels:  Onderwijstijd leerlingen  Arbeidstijd leerkrachten  Openingstijden gebouwen Ook de procedure van de wijziging van schooltijden kent een wettelijk vastgelegde kant. Cursussen, advisering, maatwerk

16 WET:ONDERWIJSTIJD (MINIMAAL)  Evenwichtig verdelen over het schooljaar en over de dag  In principe 5 dagen per week les  Eten met kinderen is geen onderwijstijd  Ong. 38-40 lesweken en 12 vakantieweken is gebruikelijk  Verandering schooltijden: instemming oudergeleding MR  Verplichte achterbanraadpleging: wijze zelf bepalen Cursussen, advisering, maatwerk aantalurenwekenuren per urenjarenmin.38-40week OB3520488039,222,30 BB3760494039,224,00 vrij24083039,20,45 school7520894039,224,00

17 WET: WERKTIJDEN PERSONEEL  Aantal uren werken in vakantie  30 min. pauze bij meer dan 5,5 uur werk  Werktijdfactor kan veranderen: in overleg!  Is lunchtijd ook lestijd?  *Nieuwe CAO! Daarin o.a.: 40-urige werkweek Cursussen, advisering, maatwerk aanstelling1 fte urenwekenuren per jaar38-40per week les 93039,223,45 niet-lesgebonden taken 649*39,214,15 scholing 8039,22,05 TOTAAL 165939,242,15*

18 WET: BEVOEGDHEDEN MR  Artikel 15.3 WMS verplicht raadpleging alle ouders bij wijziging van de schooltijden. Deze raadpleging is vormvrij. De raadpleging gaat vooraf aan de instemmingsbevoegdheid van de OMR.  De oudergeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid  bij wijziging van onderwijstijd (artikel 13h)  bij het beleid TSO (13f)  De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid  bij vaststellen of wijzigen arbeids- en rusttijden (artikel 12f)  bij taakverdeling en taakbelasting (12h)  De volledige MR heeft adviesbevoegdheid  over de organisatie van de school (artikel 11f)  over samenwerking met andere organisaties (BSO) (11d) Cursussen, advisering, maatwerk

19 WET: VERPLICHTE ACHTERBANRAADPLEGING  Oudergeleding MR kan zich volgens de WMS (art. 15 lid 3) pas uitspreken over wijziging van onderwijstijd “na raadpleging van de ouders”.  De WMS zegt niet wie (bestuur, directie of MR) de achterban moet raadplegen, of hoe dat moet. Dit kan bijvoorbeeld middels:  een enquête  informatieavond  Geen last, wel ruggespraak Proces (gemiddeld 1,5 jaar):  Informatie ► meningsvorming ► raadpleging ► besluitvorming Cursussen, advisering, maatwerk

20 VRAGEN? Cursussen, advisering, maatwerk

21 AFSLUITING Belangrijke websites: www.voo.nl www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl Verder advies of ondersteuning nodig?  Neem contact op met de Vereniging Openbaar Onderwijs: 036 – 533 15 00 of r.vandijk@voo.nl Cursussen, advisering, maatwerk Doel: aan het eind van de bijeenkomst weet ik meer over de verschillende modellen voor andere schooltijden en hoe ik daar tegenaan kijk. Ook weet ik welke procedures gevolgd moeten worden.


Download ppt "ANDERE TIJDEN St. Bernardus, Bergeijk, 21/6/2016 Rein van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google