De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Andere tijden in onderwijs en opvang”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Andere tijden in onderwijs en opvang”"— Transcript van de presentatie:

1 “ Andere tijden in onderwijs en opvang”
Ouderavond RKBS De Vlieger 24 januari 2013 Adelien Buruma “ Andere tijden in onderwijs en opvang”

2 Er zijn 6995 basisscholen in Nederland.
23 % heeft nieuwe schooltijden. 11 % gaan dat de komende jaren doen. 55 % ziet daarvoor mogelijkheden op de langere termijn.

3 Waar komen de schooltijden vandaan ?

4

5 “ Traditionele” situatie in 2013
<koptekst> “ Traditionele” situatie in 2013 Tegenwoordig ziet het plaatje er heel anders uit. Veel moeders nemen ook deel aan het arbeidsproces. Ouders worstelen vaak met de combinatie van zorg en arbeid. Er zijn aanmerkelijk meer een- ouder gezinnen. We hebben te maken met de basisschool voor kinderen van jaar. Veel kinderen zijn voor die tijd naar een psz geweest of / en in de kinderopvang. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de VSO, TSO en BSO. Vanuit welzijn worden er vaak activiteiten aangeboden voor kinderen en/ of ouders. Minister heeft op e.e.a. ingespeeld door: -Vanaf 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen wettelijk verantwoordelijk gemaakt voor de TSO. Een school moet dat geregeld hebben. Scholen regelen dat zelf met vrijwilligers of besteden dat uit aan een kinderopvangorganisatie. De TSO valt niet onder de wet kinderopvang. -Vanaf 1 augustus 2007 moeten scholen ook bso geregeld hebben ( er moet opvang zijn van uur) . Veel besturen hebben een overeenkomst afgesloten met een kinderopvangorganisatie. <voettekst>

6 Gemiddelde dagindeling
<koptekst> Gemiddelde dagindeling De schooldag van de meeste kinderen in ons land ziet er zo uit. En voor “thuis” kun je ook lezen: vso- tso- bso. Daardoor is het een verknipt geheel geworden voor kinderen. Er nog heel vaak geen sprake van afstemming. Er is vaak geen samenhang. De roep om die samenhang en betere dagindeling wordt groter en op veel plekken in het land ontstaan initiatieven tot samenwerking en afstemming, om daardoor te zorgen voor continuïteit en rust; inhoudelijke en pedagogische verbinding. Het moet voordeel hebben voor kinderen en ouders. We moeten voorzieningen efficiënt gaan gebruiken. De organisaties hebben allemaal te maken met dezelfde kinderen. Dat was een eerste aanleiding om te gaan kijken naar andere mogelijkheden van dagindeling voor kinderen. <voettekst>

7 Tijden zijn veranderd. Schooltijden (nog) niet!

8 Aanleiding Andere Tijden/SER
<koptekst> Aanleiding Andere Tijden/SER Dat was een eerste aanleiding om te gaan kijken naar andere mogelijkheden van dagindeling voor kinderen. Knelpunten bij de TSO zijn vaak zijn: De tso groeit explosief; maandag, dinsdag en donderdag zijn vaak de piekdagen. Huisvesting is daar niet op berekend. TSO wordt duurder en valt niet onder de wet kinderopvang Lastig vrijwilligers te krijgen door groei van arbeidsparticipatie. Lastig goed gekwalificeerd personeel te vinden. TSO verloopt rommelig. Leerkrachten moeten brandjes blussen om uur. Veel wisseling in begeleiding en pedagogisch klimaat. Kinderen ervaren het als wachttijd. Geen uitdagend aanbod. TSO is niet meer kwalitatief verantwoord Kosten gaan omhoog ( tarief bso 6,00 euro per uur) TSO is een gedrocht. Knelpunten BSO zijn vaak: De kinderopvang zit met pieken op maandag, dinsdag en donderdag. Betrekkelijk korte tijd om op de bso iets te doen: goede nsa Kinderen zien veel verschillende gezichten op een dag. Er komt een roep om een betere dagindeling met meer rust, regelmaat en continuïteit. Een betere afstemming tussen onderwijs en opvang.; inhoudelijke en pedagogische verbinding. Kindgerichte motieven voeren de boventoon. Het moet voordeel hebben voor kinderen en ouders. We moeten voorzieningen efficiënt gaan gebruiken. Van daar uit zijn allerlei experimenten ontstaan. Er zijn zo’n 7000 scholen. Een kwart heeft op dit moment andere tijden ingevoerd of is daar mee bezig en nog eens 55 % ziet daarvoor mogelijkheden in de toekomst. Verplicht is: 940 lesuren per jaar en over 8 jaar minimaal 7520 uur. <voettekst>

9 Bioritme of verlengde pauzemodel
<koptekst> Bioritme of verlengde pauzemodel Karakteristieken: -het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10-12 uur voor leren en presteren en voor repeteren). -extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties -leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing -voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang Is gebaseerd op 1 Frans onderzoek. Lastig te realiseren, omdat de middagpauze niet valt onder de wet kinderopvang. Bekostiging lastig. Vaak met subsidies en daardoor afhankelijk. Ik weet dat er nagedacht wordt op het ministerie om ook de TSO onder de wet kinderopvang te laten vallen, maar dat zal nog wel even tijd in beslag nemen. Zandvoort <voettekst>

10 De 7.00 tot 19.00 uur school <koptekst> <voettekst>
Sterrenschool. Nieuwste, 3.0 , is in ontwikkeling in Almere. Ouders kopen arrangementen in. School is 50 weken in het jaar open. Er zijn dus geen vaste vakanties. Zandvoort, Apeldoorn Karakteristieken: -aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning -het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties -één loket voor ouders en kinderen -geïndividualiseerd onderwijs; moet bij het onderwijsconcept passen -eenduidig pedagogisch beleid -één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines -concentratie van voorzieningen in één gebouw Grenzen zoeken t.a.v. vakanties. Experiment. <voettekst>

11 5 gelijke dagen model/continurooster
<koptekst> 5 gelijke dagen model/continurooster    Karakteristieken: -vijf identieke schooldagen, van 8 tot 14 uur of van 8.30 tot uur of van uur -geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag -korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) -naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen -gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag - Leerkrachten gebruiken de lange middag voor overleg, lesvoorbereiding en bijscholing Je kan spelen met de tijden. Vaak een katalysator voor goede nsa. Er is meer tijd. Tilburg; de Boemerang Hilversum Continurooster maken naar wens ( bijv. ook met vrije woensdagmiddag) Dit rooster is het meest populair. <voettekst>

12 Continurooster met vrije woensdagmiddag

13 Hoornse model 940 uur voor alle groepen

14 Andere scholen Effectieve besteding van de lestijd op school;
Effectievere “vrije tijd”; Veel kansen voor goede NSA; TSO vervalt; Betere aansluiting bij pedagogische visie; Extra aandacht voor talentontwikkeling van kinderen door NSA Minder verschillende gezichten voor kinderen; Betere dagindeling voor kinderen; Prettig voor leerkrachten; Prettig voor directie.

15 NSA

16 Samenwerkende teams <koptekst> <voettekst>
Team van mensen rondom de kinderen, ieder vanuit zijn/ haar expertise. Ervaringen van scholen die werken met continurooster zijn positief. Scholen die ingevoerd hebben: gewenningsperiode , ook voor team qua organisatie, voor ouders privésituatie erop afstemmen, kinderen: gaat snel. Kind zei: “Mama, op school zijn ze de middag vergeten”. “Hoe vaak moeten we vandaag naar school”? Nu altijd 1 keer. <voettekst>

17 Drie samenwerkingsmodellen brede scholen

18 MR Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel:
Artikel 12 f: vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel Instemmingsbevoegdheid ouders: Artikel 13 h: vaststelling van de onderwijstijd, na raadpleging van de ouders Wettelijke procedure

19 Vragen www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl


Download ppt "“ Andere tijden in onderwijs en opvang”"

Verwante presentaties


Ads door Google