De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school"— Transcript van de presentatie:

1 De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school
Xandra de Vroom Jeugd Onderwijs en Samenleving Januari 2008

2 Inhoud Rotterdams beleid 2006-2010 Wijk- en dagarrangementen
Organisatie Doelen De praktijk De echte vernieuwing De Rotterdamse aanpak

3 Rotterdams beleid 2006 – 2010 ROB  10 actiepunten
Set van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en ROC’s Meer Leertijd voor Kinderen (Plan van Aanpak) In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van 6 uur langer per week In 2010 gaan 80% van alle driejarig Rotterdammers naar een voorschool In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de basisscholen één uur extra sport en bewegen In 2010 bieden 25 VO scholen gedurende drie dagen in de week van 8.00 tot uur extra programma’s aan voor kinderen en ll in de wijk

4 Wijkarrangement Wijkarrangement
- Keuze uit wijkbreed programma aanbod aan activiteiten - Na schooltijd en facultatief - Samenwerking op wijkniveau - Toegankelijk voor alle kinderen - Al dan niet gecombineerd met BSO - Vindt plaats op school of elders in de wijk - Een speciaal aangesteld medewerker vangt de kinderen op

5 Dagarrangement Volledig Dagarrangement
- School is 2-3 dagen in de week in totaal 6 uur langer open - Geen regulier lesrooster op deze dagen - Verlengde schooldagactiviteiten en rust- en lunchmomenten verweven in het curriculum - Voor leerlingen vanaf groep 3 verplicht - Oog op bioritme - Nauwe samenwerking tussen partners

6 Subsidiekader Het Wijkarrangement Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod + brede schoolmedewerker + buurtmakelaar Subsidiehoogte: 5000,- en 60,- per leerling. Het Dagarrangement Brede School 6 uur activiteitenaanbod dat roosterdoorbrekend is voor ll gr 3 t/m 8. Subsidiehoogte: , - en ,- per klas

7 Organisatie: partners
Betrokken organisaties in de wijk- en dagarrangementen JOS: aansturing van onderstaande organisaties. Meeuw: uitvoering geven aan de wijk- en dagarrangementen OOG: deskundigheidsbevordering van o.a. vakkrachten WGI: salarisadministratie, selectie van personeel Stedelijke aanbieders: invulling van het activiteitenaanbod Schoolbesturen

8 Doelen: outcome Ontwikkelkansen kinderen vergroten
Talenten ontwikkelen Voorkomen uitval en achterstanden Versterken sociale cohesie in de wijk Bevorderen van actieve deelname van ouders aan de samenleving

9 Doelen: output Eenduidig pedagogisch klimaat
Verbinden binnen en buitenschools leren Effectieve leertijd vergroten Meer verlengde schooldag activiteiten Verbetering inhoudelijke en organisatorische samenhang Verbetering tussenschoolse opvang

10 De praktijk: knelpunten
Randvoorwaardelijke problemen: Kwaliteit vakkrachten Vervanging vakkrachten Huisvesting Aansprakelijkheid Aanpak zorgleerlingen Continuering subsidie

11 De praktijk: successen
Kinderen enthousiast Ouders opgetogen Leertijd verlengd Enthousiaste nieuwe medewerkers

12 De echte vernieuwing Ontwikkelen eenduidig pedagogisch klimaat
Verbinden binnen- en buitenschools leren Verbeteren inhoudelijke en organisatorisch samenhang

13 De Rotterdamse aanpak: in ontwikkeling
Ontwikkeling methodiek: Ontwikkelen visie Vanuit visie deskundigheid bevorderen Coachen en begeleiden Vastleggen good practices


Download ppt "De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school"

Verwante presentaties


Ads door Google