De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school Xandra de Vroom Jeugd Onderwijs en Samenleving Januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school Xandra de Vroom Jeugd Onderwijs en Samenleving Januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school Xandra de Vroom Jeugd Onderwijs en Samenleving Januari 2008

2 Gemeente Rotterdam 2 Inhoud. Rotterdams beleid 2006-2010. Wijk- en dagarrangementen. Organisatie. Doelen. De praktijk. De echte vernieuwing. De Rotterdamse aanpak

3 Gemeente Rotterdam 3 Rotterdams beleid 2006 – 2010 ROB  10 actiepunten. Set van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en ROC’s Meer Leertijd voor Kinderen (Plan van Aanpak). In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van 6 uur langer per week. In 2010 gaan 80% van alle driejarig Rotterdammers naar een voorschool. In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de basisscholen één uur extra sport en bewegen. In 2010 bieden 25 VO scholen gedurende drie dagen in de week van 8.00 tot 17.00 uur extra programma’s aan voor kinderen en ll in de wijk

4 Gemeente Rotterdam 4 Wijkarrangement. Wijkarrangement - Keuze uit wijkbreed programma aanbod aan activiteiten - Na schooltijd en facultatief - Samenwerking op wijkniveau - Toegankelijk voor alle kinderen - Al dan niet gecombineerd met BSO - Vindt plaats op school of elders in de wijk - Een speciaal aangesteld medewerker vangt de kinderen op

5 Gemeente Rotterdam 5 Dagarrangement. Volledig Dagarrangement - School is 2-3 dagen in de week in totaal 6 uur langer open - Geen regulier lesrooster op deze dagen - Verlengde schooldagactiviteiten en rust- en lunchmomenten verweven in het curriculum - Voor leerlingen vanaf groep 3 verplicht - Oog op bioritme - Nauwe samenwerking tussen partners

6 Gemeente Rotterdam 6 Subsidiekader Het Wijkarrangement Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod + brede schoolmedewerker + buurtmakelaar Subsidiehoogte: 5000,- en 60,- per leerling. Het Dagarrangement Brede School 6 uur activiteitenaanbod dat roosterdoorbrekend is voor ll gr 3 t/m 8. Subsidiehoogte: 30.000, - en 12.500,- per klas

7 Gemeente Rotterdam 7 Organisatie: partners Betrokken organisaties in de wijk- en dagarrangementen. JOS: aansturing van onderstaande organisaties.. Meeuw: uitvoering geven aan de wijk- en dagarrangementen. OOG: deskundigheidsbevordering van o.a. vakkrachten. WGI: salarisadministratie, selectie van personeel. Stedelijke aanbieders: invulling van het activiteitenaanbod. Schoolbesturen

8 Gemeente Rotterdam 8 Doelen: outcome. Ontwikkelkansen kinderen vergroten. Talenten ontwikkelen. Voorkomen uitval en achterstanden. Versterken sociale cohesie in de wijk. Bevorderen van actieve deelname van ouders aan de samenleving

9 Gemeente Rotterdam 9 Doelen: output. Eenduidig pedagogisch klimaat. Verbinden binnen en buitenschools leren. Effectieve leertijd vergroten. Meer verlengde schooldag activiteiten. Verbetering inhoudelijke en organisatorische samenhang. Verbetering tussenschoolse opvang

10 Gemeente Rotterdam 10 De praktijk: knelpunten Randvoorwaardelijke problemen:. Kwaliteit vakkrachten. Vervanging vakkrachten. Huisvesting. Aansprakelijkheid. Aanpak zorgleerlingen. Continuering subsidie

11 Gemeente Rotterdam 11 De praktijk: successen. Kinderen enthousiast. Ouders opgetogen. Leertijd verlengd. Enthousiaste nieuwe medewerkers

12 Gemeente Rotterdam 12 De echte vernieuwing. Ontwikkelen eenduidig pedagogisch klimaat. Verbinden binnen- en buitenschools leren. Verbeteren inhoudelijke en organisatorisch samenhang

13 Gemeente Rotterdam 13 De Rotterdamse aanpak: in ontwikkeling Ontwikkeling methodiek:. Ontwikkelen visie. Vanuit visie deskundigheid bevorderen. Coachen en begeleiden. Vastleggen good practices


Download ppt "Gemeente Rotterdam De Rotterdamse aanpak Wijk- en dagarrangementen brede school Xandra de Vroom Jeugd Onderwijs en Samenleving Januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google