De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst NL Schakeldag 2016 Waar houdt Omgevingsdienst NL zich de komende periode mee bezig? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst NL Schakeldag 2016 Waar houdt Omgevingsdienst NL zich de komende periode mee bezig? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst NL Schakeldag 2016 Waar houdt Omgevingsdienst NL zich de komende periode mee bezig? 1

2 2

3 Algemeen Omgevingsdienst NL Samenwerking van de 29 omgevingsdiensten in Nederland Opgericht 21 december 2012 Netwerkorganisatie Ledenvergadering: alle 29 directeuren, 4 x per jaar Bestuur: 6 directeuren 3

4 Bestuursleden Voorzitter: dhr. Schuurmans (OFGV) Secretaris: dhr. Vogelaar (RUD Drenthe) Penningmeester: dhr. Mutter (ODMH) Lid namens BRZO: dhr. Bouman (ODRN) Lid: dhr. Strebus (OVIJ) Lid: mw. Tolsma (ODZOB) 4

5 Uitgangspunten Vereniging is faciliterend en ondersteunend aan leden – Gezamenlijke focus op versterken uitvoering van “het vak” – Kennisdelen, gezamenlijk optrekken, efficiënte en effectieve samenwerking – Vertegenwoordiging in externe overleggen en aanspreekpunt voor derden 5

6 Programmaraden Kennisdelen (o.a. Kennisnet) Deskundigheid (o.a. opleidingen, certificering) Benchmark (fin + proces-vergelijking) Big 8 (o.a. opdrachtgever / -nemer) Asbest Omgevingswet Programmaraden bestaan uit directeuren 6

7 Activiteiten Waar houdt Omgevingsdienst NL zich de komende periode mee bezig? 7

8 Kennisplatforms Kennisplatforms bedoeld voor: Ontmoeting: digitaal én fysiek Kennis en vaardigheden opdoen en uitwisselen Organisatie: Kennisplatforms zijn netwerken van deskundigen Ieder platform heeft een trekker Platforms zelf verantwoordelijk voor inhoud

9 Ruimtelijk ordening 9 Vuurwerk Tankstations Afval Metaalrecyclingbedrijven Informatiegestuurd handhaven Handhaven in Brabant Standaardvoorschriften omgevingsvergunningen Externe veiligheid Gelderland & Overijssel Noordelijk overleg ketentoezicht Vakberaad toezicht en handhaving Bestuurlijke strafbeschikking milieu Natuur en groene wetten BRZO

10

11 Expertplatform: kennisdelen tussen de deelnemers staat centraal; Branche/doelgroep gericht: waaronder voormalige IPO-brancheteams; Scope breed: meerdere doelgroepen / onderwerpen Gekoppeld aan primair werkproces Soorten platforms

12 Natuur en groene wetten (gerealiseerd) Geluid (gesprek I&M en NSG) Omgevingsveiligheid (BRZO-RUD’s aangekoppeld) Energie (in opbouw) Lucht Bodem Omgevingswet Grote platforms

13 Kennisnet landelijkKennisnet BRZO BRZO-plus (multi- diciplinair) RUD Limburg- noord 1 gebruikersprofiel, 1 login, 1 look and feel Aankoppelen regionale netwerken Zuid- Holland Brabantnet Geldernet

14 Omgevingswet Samenwerking met programma-organisatie Pilot samenwerking Infopunt / Kennisnet

15 Vertegenwoordiging Vertegenwoordigd in Landelijke stuurgroepen / platforms (onder andere) – Landelijk Meldpunt Afval – Bestuur inspectieviews – Programmaraad Kennisinfrastructuur – Milieukamer (binnenkort) – Diverse andere overleggen, werkgroepen enz. 15

16 (recente) verzoeken / samenwerking Verzoek van I&M m.b.t. extra inzet toezicht energie Omgevingswet, o.a. informatiehuizen, VNG- werkgroepen, Infopunt Verzoek samenwerking m.b.t. onder andere basisregistraties, ondernemingsdossier, Digitaal stelsel, beheer kwaliteitscriteria, opleidingen Betrokken bij “Dag van de Omgevingsdiensten” (najaar 2016) 16

17 Verzoeken om informatie door Omgevingsdiensten – inventarisatie zaaksystemen, functieboeken, geweldsprotocol, zaakcatalogi – Verzoeken om best-practises (BRP, HRM- bureau’s, piketregelingen) – “stand van zaken vragen” m.b.t. landelijke ontwikkelingen – Samenwerking Vennootschapsbelasting 17

18 Informatieverzoeken van derden Verschillende ministeries / IPO / VNG, VNO-NCW, KvK, Kadaster, Veiligheidsregio(s), RIVM, Rijkswaterstaat e.d. Verzoek aan Omgevingsdienst NL om te fungeren als coördinator / tussenpersoon voor diverse vragen – Inventarisaties “welke OD doet bepaalde taak?” – Wat vinden OD’s van… Gemeenten, bedrijven en particulieren (algemene inbox) 18

19 EINDE 19


Download ppt "Omgevingsdienst NL Schakeldag 2016 Waar houdt Omgevingsdienst NL zich de komende periode mee bezig? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google