De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DuurzaamDoor Regionale netwerken en Duurzaamheidknooppunten Ad Bijma, programmacoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DuurzaamDoor Regionale netwerken en Duurzaamheidknooppunten Ad Bijma, programmacoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 DuurzaamDoor Regionale netwerken en Duurzaamheidknooppunten Ad Bijma, programmacoördinator

2 Regionale Netwerken In 2013 wordt de focus sterk gericht op de versterking en verbreding van regionale netwerken. Er zijn vele soorten netwerken in regio’s: lokaal en regionaal, groot en klein. breed en thematisch en binnen diverse sectoren van de samenleving. Niet alle netwerken komen echter in aanmerking voor ondersteuning. Daartoe zijn in het kader van het programma DuurzaamDoor vooralsnog de volgende criteria ontwikkeld. Regionale netwerken: Maken gebruik van sociale instrumenten/CEPA (als contramal van juridische, financiele en technologische instrumenten). Zijn actief gericht op ondersteuning van maatschappelijk initiatief (bottom-based, energieke samenleving). Hebben al een basis gelegd waarop voortgebouwd kan worden. Werken op het snijvlak van landelijk en regionaal (provinciaal/lokaal) beleid. Verbinden de 5 0’s (overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties) of hebben tenminste de potentie daartoe. Werken met meerdere duurzaamheidthema’s en haken aan dwarsdoorsnijdende processen van het programma Hebben een natuurlijke geografische begrenzing.

3 Duurzaamheidknooppunten Duurzaamheidknooppunten zijn organisaties of een hecht netwerk van organisaties die in staat zijn om op basis van kennis van de duurzaamheidinitiatieven en – potentie in een bepaalde regio, deze initiatieven aan elkaar te verbinden rond de belangrijke (regionale) maatschappelijke opgaven, op een zodanige wijze dat sterke regionale netwerken ontstaan die voldoen aan de daarvoor geldende criteria en die in staat zijn concrete duurzaamheidresultaten te boeken. Beeld: rotonde met duurzaamheidknooppunt als kern Het initiatief om een duurzaamheidknoopunt te realiseren kan afkomstig zijn vanuit elke willekeurige partij in de 5 O’s.

4 Voorbeelden Landelijk Duurzaamheidknooppunt: programmabureau Duurzaam Door Lokaal: gemeente als duurzaamheidknooppunt in voorbeeld Lochem (Gelderland): de regisserende gemeente Aanzetten tot duurzaamheidknooppunten: Codin (Noord- Nederland), NMO (Overijssel) Zie ook voorbeelden in rapport Platform NME: ‘Duurzaamheidknoopunten, verkenning, modellen, learning history en tools’ (zie nu nog www.nme.nl en www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nlwww.nme.nl www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl Vanaf 18 februari: www.duurzaamdoor.nlwww.duurzaamdoor.nl


Download ppt "DuurzaamDoor Regionale netwerken en Duurzaamheidknooppunten Ad Bijma, programmacoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google