De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda "Horen" gemeente Ruimtelijke Ordening - Inpassingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda "Horen" gemeente Ruimtelijke Ordening - Inpassingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda "Horen" gemeente Ruimtelijke Ordening - Inpassingsplan

2 Definitief Ontwerp ZWR

3 Wat is een inpassingsplan? provinciaal bestemmingsplan legt bestemming en gebruik van gronden juridisch bindend vast gemeente blijft bevoegd gezag inzake vergunningen Provinciale Staten kunnen aangeven dat de gemeente het inpassingsplan gedurende een bepaalde periode niet mag wijzigen proceduretijd ca. 26 weken Provinciale Staten stellen inpassingsplan vast

4 Procedure - planning jul. 2008 Gedeputeerde Staten nemen principebesluit tot opstellen inpassingsplan dec. 2008 Provinciale Staten besluiten tot opstellen inpassingsplan en stellen Startnotitie vast feb. 2009 "horen" gemeenten ex art. 3.26 Wro jan. – mrt. 2009 vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro apr. – mei 2009 terinzagelegging ontwerp- inpassingsplan okt. 2009 vaststelling inpassingsplan Provinciale Staten tussentijds afstemming met betrokken gemeenten

5 Waarom een inpassingsplan ZWR? Provinciaal Belang N207 ZWR verbetert onstluiting Krimpenerwaard op regionaal / Provinciaal niveau Doelmatigheid proces gemeente Ouderkerk heeft zich medio 2008 uit het project ZWR teruggetrokken.

6 Historie RO ZWR 1997 – 2000 MER 2003 – 2004 aanvulling MER 2005 positief advies cie. m.e.r. 2005 – 2008 ontwerp ZWR & betrokkenheid omwonenden 2007 – 2008 voorbereiding intergemeentelijk bestemmingsplan 2008 – 2009 Inpassingsplan

7 Hoe ziet een Inpassingsplan eruit Plankaart bestemming van Provinciaal belang = ZWR (weg) bestemming van voor de ZWR noodzakelijke natuurcompensatie Planregels bepalen gebruik en bebouwing plangebied Toelichting

8 Definitief Ontwerp

9 Plankaart Inpassingsplan


Download ppt "N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda "Horen" gemeente Ruimtelijke Ordening - Inpassingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google