De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie Hugo Beersmans – Wonen-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie Hugo Beersmans – Wonen-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie Hugo Beersmans – Wonen-Vlaanderen

2 1. Regiefunctie en 3 opdrachten Vlaamse wooncode, art. 28 Gemeenten krijgen regisseursrol lokaal woonbeleid 3 belangrijke taken voor gemeenten: 1.stimuleren en afstemmen woningaanbod – coördineren sociale woonprojecten 2.dienstverlening aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden (< de burger) 3.verbeteren kwaliteit woonpatrimonium en woonomgeving

3 2. Lokale woonactoren WIE ? SHM’s OCMW Huurdersbond SVK Vlaams Woningfonds andere

4 3. Woonplan Opdracht gemeente cfr decreet GPB Realiseren woonaanbod op een meer planmatige manier Hoe? Kaderen (sociale) woonprojecten in lokaal woonbeleid Via lokaal woonoverleg NODIG: beleidsvisie < woonplan proces: van GRS en LSB naar woonplan

5 4. Woonoverleg Vlaamse Wooncode art. 28 §2: gemeente heeft regisseursrol inzake lokaal woonoverleg UP-besluit: bespreking van geplande sociale woonprojecten op lokaal woonoverleg noodzakelijk voor Vlaamse subsidie Sociaal huurbesluit: uitwerking van gemeentelijk toewijzingsreglement via lokaal woonoverleg noodzakelijk voor goedkeuring minister Lokaal woonoverleg ook relevant en nodig in andere gevallen

6 5. Recente wijzigingen regelgeving Kaderbesluit sociale huur: toewijzing van sociale huurwoningen Vlaamse Wooncode en UP-besluit: planning van sociale woonprojecten Decreet grond- en pandenbeleid: bindend sociaal objectief inzake sociaal woonaanbod Codex Ruimtelijke Ordening: vergunningen voor sociale woonprojecten BVR 21/09/2007: subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

7 6. Rol Wonen-Vlaanderen Begeleiding en ondersteuning gemeenten Deelname aan woonoverleg (evt. ook inhoudelijke en procesmatige ondersteuning) Aanbod gegevens en informatie Vormingsaanbod Vlaams Regeerakkoord 2009-2014: evaluatie toepasselijke regelgeving stimuleren en uitbouwen van intergemeentelijke projecten grotere focus op ondersteuning lokaal woonbeleid

8


Download ppt "Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie Hugo Beersmans – Wonen-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google