De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie"— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie
Hugo Beersmans – Wonen-Vlaanderen

2 1. Regiefunctie en 3 opdrachten
Vlaamse wooncode, art. 28 Gemeenten krijgen regisseursrol lokaal woonbeleid 3 belangrijke taken voor gemeenten: stimuleren en afstemmen woningaanbod – coördineren sociale woonprojecten dienstverlening aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden (< de burger) verbeteren kwaliteit woonpatrimonium en woonomgeving Op de eerste overlegtafel in februari 2009 stelden de experimentele projecten hun registratiesysteem voor. Sedert dan werd een werkgroep samengesteld die zich moest buigen over de wijze waarop activiteiten best kunnen ingepast worden in een registratieprogramma, welke gegevens best in een registratieprogramma worden opgenomen in het licht van het BVR van 21/09/2007. Dus eigenlijk op welke wijze kunnen de 3 verplichte activiteiten alsook de facultatieve activiteiten geregistreerd worden. Bedoeling van goede registratie is evalueren en eventueel bijsturen vergemakkelijken en verwerken van gegegevens en rapportage eenvoudiger maken

3 WIE ? 2. Lokale woonactoren SHM’s OCMW Huurdersbond SVK
Vlaams Woningfonds andere

4 3. Woonplan Opdracht gemeente cfr decreet GPB
Realiseren woonaanbod op een meer planmatige manier Hoe? Kaderen (sociale) woonprojecten in lokaal woonbeleid Via lokaal woonoverleg NODIG: beleidsvisie < woonplan proces: van GRS en LSB naar woonplan

5 4. Woonoverleg Vlaamse Wooncode art. 28 §2: UP-besluit:
gemeente heeft regisseursrol inzake lokaal woonoverleg UP-besluit: bespreking van geplande sociale woonprojecten op lokaal woonoverleg noodzakelijk voor Vlaamse subsidie Sociaal huurbesluit: uitwerking van gemeentelijk toewijzingsreglement via lokaal woonoverleg noodzakelijk voor goedkeuring minister Lokaal woonoverleg ook relevant en nodig in andere gevallen

6 5. Recente wijzigingen regelgeving
Kaderbesluit sociale huur: toewijzing van sociale huurwoningen Vlaamse Wooncode en UP-besluit: planning van sociale woonprojecten Decreet grond- en pandenbeleid: bindend sociaal objectief inzake sociaal woonaanbod Codex Ruimtelijke Ordening: vergunningen voor sociale woonprojecten BVR 21/09/2007: subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

7 6. Rol Wonen-Vlaanderen Begeleiding en ondersteuning gemeenten
Deelname aan woonoverleg (evt. ook inhoudelijke en procesmatige ondersteuning) Aanbod gegevens en informatie Vormingsaanbod Vlaams Regeerakkoord : evaluatie toepasselijke regelgeving stimuleren en uitbouwen van intergemeentelijke projecten grotere focus op ondersteuning lokaal woonbeleid

8


Download ppt "Lokaal woonbeleid Woonoverleg-woonvisie"

Verwante presentaties


Ads door Google