De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 1 : Lokale vergunningscontext

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 1 : Lokale vergunningscontext"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 1 : Lokale vergunningscontext
Workshop 1 : Lokale vergunningscontext Provinciale studiedag Grond- en Pandenbeleid Limburg 13 september 2012 Kies 'Beeld > Koptekst en voettekst' om de voettekst in te voegen

2 Structuur van de workshop
A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen? C. (Voor)overleg noodzakelijk D. Last bescheiden woonaanbod E. Enkele praktijkproblemen

3 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last
Welke gemeenten hebben ervaring met het beoordelen van een vergunningsaanvraag met een sociale last? Bevindingen? Welke gemeenten hebben nog geen enkel vergunningsdossier met een sociale last behandeld? Oorzaken?

4 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last
1. Hulpmiddelen Regelgeving en veelgestelde vragen Handleiding en tabel berekening sociale last Aanstiplijst vergunningen met sociale last + formulier uitgebreide dossiersamenstelling

5 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last

6 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last
2. Dossiersamenstelling (1) Kan de vergunningverlener eisen dat stukken m.b.t. de uitvoering van de sociale last in het aanvraagdossier zitten? Kan het dossier onvolledig verklaard worden als bv. deelattest nummer 1 niet kan worden voorgelegd? Kan het dossier afgewezen worden als bv. deelattest nummer 1 niet kan worden voorgelegd?

7 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last
Dossiersamenstelling (2) Vergunningverlener kan extra dossierstukken of documenten opvragen  Gemeente houdt lijst bij van gevallen waar in de regel extra documenten of dossierstukken worden gevraagd Geen invloed op volledigheid van het dossier Wel van belang voor inhoudelijke behandeling M.b.t. deelattest nr. 1, administratieovereenkomst, overeenkomst ‘verkoop grond’, sociale bijdrage, (hoofdhuurcontract SVK)

8 A. Aanvragen voor vergunningen met een sociale last
3. Afgifte vergunning Vergeet module Vergund Sociaal Woonaanbod van RWO Data Manager niet in te vullen!  Is van belang voor de voortgangstoets Kan ontwikkelaar na afgifte vergunning nog van uitvoeringswijze v/d sociale last veranderen?

9 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
Omvang sociale last sturen Uitvoeringswijze sociale last sturen Uitvoering sociale last waarborgen

10 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
1. Omvang sociale last sturen Via gemeentelijk reglement Sociaal Wonen (GRSW) Hogere of lagere percentages opleggen op basis van geografisch criteria (bv. ligging in bepaalde deelgemeente/wijk, ligging in WUG, parkgebied) Percentages sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels opleggen Bijkomende mogelijkheden voor 10%-gemeenten (Genk, Maaseik, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem)

11 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
2. Uitvoeringswijze sociale last sturen Principe: aanvrager is vrij om te bepalen op welke manier hij sociale last uitvoert Uitzondering: gemeente kan in volgende gevallen wel sturen Storten sociale bijdrage aan gemeente Verleggen uitvoering sociale last naar andere terreinen Aanvragen hogere sociale last m.o.o. kredietopbouw

12 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
Storten sociale bijdrage aan gemeente Ervaringen van gemeenten? Instemming vergunningverlener vereist GRSW kan modaliteiten bepalen GRSW kan bepalen op welke manier opbrengst sociale bijdrage besteed zal worden Hoe dient de sociale bijdrage in de gemeente-boekhouding ingeschreven te worden?

13 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
Verleggen uitvoering sociale last naar andere terreinen Ervaringen van gemeenten? Instemming vergunningverlener vereist GRSW kan modaliteiten bepalen Uitvoering sociale last kan niet verlegd worden naar terreinen die reeds bestemd zijn voor realisatie van sociaal woonaanbod

14 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
Aanvragen hogere sociale last met het oog op kredietopbouw Ervaringen van gemeenten? Instemming vergunningverlener vereist GRSW kan modaliteiten bepalen Instemming vergunningverlener is NIET vereist voor het inzetten van kredieteenheden Besluit kredietregeling wordt aangepast

15 B. Op welke vlakken kan een gemeente sturen?
3. Uitvoering sociale last waarborgen Opleggen van een financiële waarborg Ervaringen van gemeenten? Hoeft niet gekoppeld te zijn aan bedrag sociale bijdrage Bankwaarborg kan ook Op ad hoc-basis of algemene regeling via stedenbouwkundige verordening Toepassen bestuursdwang (art , §4, VCRO)

16 C. (Voor)overleg noodzakelijk
Met alle betrokkenen aan tafel In een zo vroeg mogelijk stadium Driepartijenoverleg Projectvergadering Lokaal woonoverleg Vergunningsaanvraag als laatste stap

17 C. (Voor)overleg noodzakelijk
Rol van de VMSW Ondersteunt SHM’s en andere woonactoren Treedt op als intermediair voor de financiering van woonprojecten Belast met afgifte van deelattesten bij uitvoering sociale last in natura Is als laatste in de cascade verplicht om tot aankoop over te gaan van aangeboden gronden en sociale huurwoningen

18 D. Last bescheiden woonaanbod
Welke gemeenten hebben ervaring met het beoordelen van een vergunningsaanvraag met een last bescheiden woonaanbod? Bevindingen?

19 D. Last bescheiden woonaanbod
Aanvragen voor vergunningen met een last bescheiden woonaanbod (verwijzing) Hulpmiddelen Dossiersamenstelling Afgifte vergunning

20 D. Last bescheiden woonaanbod
Op welke vlakken kan een gemeente sturen? (verwijzing) Omvang last bescheiden woonaanbod sturen Uitvoeringswijze last bescheiden woonaanbod sturen Uitvoering last bescheiden woonaanbod waarborgen

21 E. Enkele praktijkproblemen
Kleinschalige projecten met een last Kleine bouwprojecten SHM’s niet geïnteresseerd in overname gronden en huurwoningen, VMSW verplicht tot aankoop VMSW lanceert offerteaanvraag (Design & Build) m.o.o. realisatie sociaal woonaanbod op aangekochte kleine en grote gronden van SHM’s en VMSW Kleine verkavelingen: decreetswijziging Sociale last van 1 eenheid, geen afronding nodig Halve kredieteenheid compensatie

22 E. Enkele praktijkproblemen
Serviceflats en assistentiewoningen Assistentiewoningen BVR Groepen van assistentiewoningen is in opmaak Voorlopig: geen vergunningen voor de realisatie van assistentiewoningen (regelgeving niet van kracht) Serviceflats Regelgeving m.b.t serviceflats wordt opgeheven Voorlopig: bouw van erkende serviceflats vrijgesteld, bouw van niet-erkende serviceflats valt onder DGPB Vanaf goedkeuring BVR assistentiewoningen: (Serviceflats en) Assistentiewoningen vallen onder DGPB

23 E. Enkele praktijkproblemen
Oprichting van studentenhuisvesting Vrijgesteld in volgende gevallen: In eigendom of beheer van universiteit of hogeschool Samenwerkingsovereenkomst met universiteit of hogeschool (minstens 27 jaar, prijsafspraken voor een deel van de studentenkamers) In andere gevallen: toepassing DGPB Geen realisatie van ‘sociale’ studentenkamers Als uitvoering in natura niet mogelijk is, dient een andere uitvoeringswijze gekozen te worden

24 Contact Team Grond- en Pandenbeleid en Programmatie
Afdeling Woonbeleid Wonen-Vlaanderen Phoenixgebouw, 3de verdieping Koning Albert II laan 19 bus 21 1210 Brussel T F


Download ppt "Workshop 1 : Lokale vergunningscontext"

Verwante presentaties


Ads door Google