De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Playing the Game Maatschappelijk Innoveren voor Symposium Veens-Welzijn 10 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Playing the Game Maatschappelijk Innoveren voor Symposium Veens-Welzijn 10 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Playing the Game Maatschappelijk Innoveren voor Symposium Veens-Welzijn 10 juni 2016

2 Uw trainers Bestuurder Stichting Participe & Participe Advies Filosoof & docent aan TU Delft

3

4 Maatschappelijke Business Case Bij Stichting Participe Alphen

5 De 3 decentralisaties

6 Maak kennis met Participe Participe maakt meedoen mogelijk: combineert zorg en welzijn bij de uitvoering van maatschappelijke opgaven; is actief in Alphen aan den Rijn en 7 andere gemeenten; staat bekend als vernieuwer in het sociale domein.

7 Maatschappelijke Business Case Analyse van kansen en uitdagingen Vijf perspectieven Participe als uitvoerder Ook voor onszelf laten opstellen Uitgangspunt voor presentatie

8 Opbouw van de MBC Business model: Hoe creëert Participe waarde voor klant en maatschappij? Meerwaarde beschreven in gehanteerde methodieken en cultuur. Maatschappelijke Case: Gekwantificeerde effecten voor stakeholders zoals huisarts, gemeente. Maatschappelijke Business Case: Het totaalplaatje van Participe Klantperspectief: Betekenis van Participe voor de burger en voor de maatschappij? In 12 verhalen zijn burgers aan het woord. Organisatorische Case: De kerngegevens en de productopbouw van Participe.

9 Hier doen we het voor Bewoners zijn onze klanten. Hun vraag staat centraal en daarop passen wij ons aanbod aan: Aansluiten bij hun werkelijke vraag Wederkerigheid: wie vraagt, kan ook geven Van afhankelijkheid naar verantwoordelijkheid Ombuigen naar eigen kracht en eigen netwerk Participe: vinden, verbinden en versterken

10 Ervaringen “Participe heeft mijn zenuwen omgebogen naar een positief gevoel. Met therapie heb ik die rolstoel misschien helemaal niet nodig.” “Zonder Participe was mijn jaar in de WW nog veel zwaarder geweest. De vrijwilligersactiviteiten gaven mij structuur en zelfvertrouwen.” “Hoe zorgen we ervoor dat we onze vrijwilligers goed benutten, maar niet overvragen? Participe gaf waardevolle adviezen!” “Ik wil niet een verplichting worden voor mijn omgeving. Het gaat niet alleen om de praktische hulp, maar ook om wat afleiding en een praatje.’’

11 Het gesprek Eerste contact Vraag- verheldering Oplossingen afspreken Arrangement Toewijzing voorzieningen Gezamenlijke analyse: 1.Wat kan/wil je zelf 2.Netwerk 3.Collectieve voorzieningen 4.Individuele voorzieningen

12 Kritieke succesfactoren 1.Sterke visie: Welzijn voorkomt zorg 2.Ondernemerschap: proactief inspelen op (maatschappelijke) veranderingen 3.Samenwerking met (vrijwilligers)organisaties 4.Methode: Het Gesprek

13 Kop boven het maaiveld Onze werkwijze leidt tot bovengemiddelde resultaten: Klanttevredenheid individuele Wmo: 7,4 t.o.v. 7,3 Vrijwilligerstevredenheid gestegen (tussen 7 en 8) Aanbod en toegankelijkheid collectieve Wmo: 65% t.o.v. 62% Benchmarks: Uitvoeringskosten Indicaties 20% lager dan in andere gemeenten Kosten verstrekkingen 11% lager dan in andere gemeenten Bedrijfsvoering gezond

14 Individuele voorzieningen Door de werkwijze van Het Gesprek neemt de druk op individuele voorzieningen af: Klant Tevredener, voelt zich beter gehoord Maatwerk Stakeholder Lagere kosten individuele voorzieningen Meer sociale cohesie Financieel …

15 Voelbare financiële effecten

16 Welzijn op recept Door de introductie van Welzijn op Recept zijn er minder medische behandelingen van psychosociale problemen nodig. Klant Gelukkiger, doet mee Niet alleen op ziekte aangesproken Stakeholder Huisarts: minder bezoeken, POH, GGZ e.d. Financieel …

17 Voelbare financiële effecten Oude werkwijze: Kosten voor 24 klanten: € 46.532 Welzijn op recept: (bij 24 cliënten een geslaagde inzet) € 37.426 Besparing: € 9.106 besparing per huisarts; totaal Alphen 450.000

18 Buurtbemiddeling Door de tijdige inzet van buurtbemiddeling wordt de inzet van dure professionals voorkomen: Klant Prettig woon- en leefklimaat Wederzijds begrip tussen buren Stakeholder Gemeente: sociale samenhang Politie: minder inzet wijkagent Woningcorporatie: minder overlast Financieel € 20.000 minder uren inzet professionals bij 77 klanten (politie/gemeente/woningcorporatie)

19 Maatschappelijke Business Case

20 Inhoudelijke conclusie Vier invalshoeken sluiten op elkaar aan: een sterke visie is doorgevoerd in alle domeinen en hierdoor versterken zij elkaar. Welzijn zorgt voor minder: Zorg Professionele hulpverlening Overlast en vernielingen Politie-inzet Schuldhulp Bijstand Etc.

21 Conclusie methode MBC Het gaat om de resultaten + de discussie erover: waarom doen we wat we doen Meer inzicht in de toegevoegde waarde van methodes en resultaten Effecten zichtbaar maken voor stakeholders Blijven doen: nu ook in relatie tot AWBZ-zorg Aanbevelingen en leerpunten ter verbetering

22 Playing the Game: Speltheorie Jelle de Boer

23 23 Workshop Speltheorie – wat gaan we doen? Korte inleiding wat speltheorie is adhv 2 prototypes. Prototype uitleg Praktijkvoorbeelden

24 24 Speltheorie: analyseert interactie-structuur tussen individuen (mensen, organisaties) en oplossingsconcepten Mijn achtergrond: economie, filosofie Doe onderzoek naar hoe sociale en morele normen werken -Theoretische en empirische studies -Filosofische studie: onderzoek naar rationaliteit: wat zijn goede redenen? Logica van interactie.

25 25 Prisoner’s Dilemma - in jaren straf Twee verdachten van een misdrijf in aparte cellen. De officier van justitie stelt voor: OntkennenBekennen Ontkennen1, 110, 0 Bekennen0, 109, 9

26 26 PD in positieve uitkomsten, bv. geld Up Down Up2, 20, 3 Down3, 01, 1 Herhaald spelen, min of meer gerandomiseerd Streven: Maximaliseren uitkomst

27 27 Voorbeelden Landen in OPEC Kartel: wel / niet aan prijsafspraken houden? Bedrijven die concurreren om relatief marktaandeel: wel / niet advertentiekosten maken? Voorziening collectieve goederen zoals nationale defensie, dijken: wel / niet belasting betalen?

28 28 Stag Hunt game Twee jagers: samen op een hert jagen of ieder voor zich op hazen jagen Stag Hare Stag3, 30, 2 Hare2, 01, 1 Wat te doen?

29 29 Twee rationele overwegingen: 1.Maximaliseren pay off 2.Risico vermijden Voor 1. is vertrouwen nodig → meerlagig verschijnsel Ook bekend als Assurance Game

30 30 Voorbeelden Gemeentelijke overheden en gekke koeien: wel / niet vaccinatie programma volgen? Natie staten en terrorisme: wel / niet investeren in extra beveiliging? Herhaald PD met daarin mogelijkheid voor tit-for-tat → Stag Hunt PD in gelduitkomsten + sancties → Stag Hunt PD in gelduitkomsten + sociale preferenties → Stag Hunt


Download ppt "Playing the Game Maatschappelijk Innoveren voor Symposium Veens-Welzijn 10 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google