De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voordracht van mr. E. Loesberg ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK BESLAG- EN EXECUTIERECHT systematiek beslag- en executierecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voordracht van mr. E. Loesberg ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK BESLAG- EN EXECUTIERECHT systematiek beslag- en executierecht."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voordracht van mr. E. Loesberg ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK BESLAG- EN EXECUTIERECHT systematiek beslag- en executierecht

2 2 IOPZET 1EXECUTIE (II) 2BESLAG (III) 3DAGVAARDING IN EERSTE AANLEG (IV) 4OVERGANG CONSERVATOIR IN EXECUTORIAAL BESLAG (V) 5PRAKTIJK (VI) 6CASUS (VII)

3 3 EXECUTIE (=TENUITVOERLEGGING) INDIRECTDIRECT REËELVERHAAL PARAATBESLAG 585 en 611a Rv 3:248 en 3:268 BWBoek II Rv 3:299 en 300 BW 491 en 555 Rv

4 4 IIEXECUTIE (vervolg) 1DE ARTT. 430 T/M 438 b Rv GEVEN ALGEMENE REGELS 2VOORBEELDEN VAN EXECUTORIALE TITELS: ANEDERLANDSE RECHTERLIJKE UITSPRAKEN BBUITENLANDSE RECHTERLIJKE UITSPRAKEN CPROCES-VERBAAL VAN SCHIKKINGSCOMPARITIE DARBITRALE VONNISSEN EAUTHENTIEKE AKTEN FDWANGBEVEL VAN DE FISCUS

5 5 IIIBESLAG -BLOKKERING VAN DE BESCHIKKINGSMACHT -BEPAALDE RECHTSHANDELINGEN KUNNEN NIET TEGEN DE BESLAGLEGGER WORDEN INGEROEPEN (453a, 474e, 475h, 505, 566, 567, 584e Rv) -BESLAG LEIDT NIET TOT BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID

6 6 IIIBESLAG (vervolg) -BEPALINGEN UIT HET BW M.B.T. DERDENBESCHERMING NIET VAN TOEPASSING -BESLAG SCHEPT GEEN VOORRANG -CUMULATIE IS MOGELIJK (457 Rv)

7 7 IIIBESLAG (vervolg) -KARAKTER BESLAG (RELATIEVE NIETIGHEID OF ZAAKSGEVOLG)? B V+L C DEFA beslag

8 8 ONDERSCHEIDINGEN VAN BESLAGEN ACIVIELRECHTELIJK (Boeken II en III Rv) BFAILLISSEMENT (Faillissementswet) CSTRAFRECHTELIJK (Sv) DFISCAALRECHTELIJK (Invorderingswet) IIIBESLAG (vervolg)

9 9 aNATIONAAL EN INTERNATIONAAL ART. 47 EEX-Vo/39 EEX/39 EVEX bCONSERVATOIR (BEWAREND) EN EXECUTORIAAL (TENUITVOERLEGGEND) cVERHAALSBESLAG EN BESLAG TOT AFGIFTE OF LEVERING IIIBESLAG (vervolg) ACIVIELRECHTELIJK

10 10 dNIET VATBAAR VOOR BESLAG (zie ook art. 475a lid 1 Rv): -GOEDEREN BESTEMD VOOR OPENBARE DIENST (436 en 703 Rv) -GOEDEREN GENOEMD IN DE ARTT. 447 EN 448 Rv (OP DEZE GOEDEREN WEL BESLAG TOT AFGIFTE OF LEVERING MOGELIJK) -AAN DE POST TOEVERTROUWDE POSTZENDINGEN (ART. 11 POSTWET) IIIBESLAG (vervolg) ACIVIELRECHTELIJK

11 11 a BESLAG OP NAGENOEG HET HELE VERMOGEN VAN DE SCHULDENAAR b SCHULDENAAR BESCHIKKINGSONBEVOEGD (ART. 23 Fw) c INDIVIDUELE BESLAGEN VERVALLEN (ART. 33 Fw) M.U.V. BESLAGEN TOT AFGIFTE IIIBESLAG (vervolg) BFAILLISSEMENT

12 12 RISICO-AANSPRAKELIJKHEID VOOR BESLAG TEN ONRECHTE HR 13 JANUARI 1995, NJ 1997, 366 (Ontvanger/Bos) HR 24 NOVEMBER 1995, NJ 1996, 161 (Tromp/Residence) IIIBESLAG (vervolg) ONRECHTMATIG

13 13 aART. 702 Rv (SCHAKELBEPALING NAAR EXECUTORIALE BESLAGBEPALINGEN) bART. 700 Rv (VERLOF) LID 1BEVOEGDE VOORZIENINGENRECHTER LID 2INHOUDVERZOEKSCHRIFT ARTT. 261 E.V. Rv VAN TOEPASSING ART. 475 a LID 3 Rv LEDEN 2 EN 3 BESLISSING NA SUMMIER ONDERZOEK TERMIJN VOOR HOOFDZAAK CONSERVATOIR beslag IIIBESLAG (vervolg) AALG. BEPALINGEN (ARTT. 700 T/M 710a)

14 14 cKORT GEDING KAN HOOFDZAAK ZIJN HOGE RAAD 26 FEBRUARI 1999, NJ 1999, 715 (AJAX/REULE) dVAN VERLOF GEEN APPEL VAN WEIGERING WEL APPEL eZWARTE EN GRIJZE BESLAGEN SCHULDENAAR WORDT IN PRINCIPE NIET GEHOORD ART. 279 Rv CONSERVATOIR beslag IIIBESLAG (vervolg) AALG. BEPALINGEN (vervolg)

15 15 fOVERSCHRIJDING VAN DE TERMIJN VAN ART. 700 LID 3: VERVAL VAN HET BESLAG gSOMS: VREES VOOR VERDUISTERING CIVIELRECHTELIJK BEGRIP: NIET MEER BESCHIKBAAR ZIJN ALS VERHAALSOBJECT hOP VERZOEK BESCHIKKING UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD EN OP DE MINUUT EN OP ALLE DAGEN EN UREN CONSERVATOIR beslag IIIBESLAG (vervolg) AALG. BEPALINGEN (vervolg)

16 16 aLID 1 VOORZIENINGENRECHTER DIE VERLOF GAF BEVOEGD bLID 2 OPHEFFING: -BIJ VERZUIM VAN BEP. VORMEN -SUMMIERLIJK ONDEUGDELIJKHEID VAN VORDERING -SUMMIERLIJK ONNODIGE VAN HET BESLAG -VOLDOENDE ZEKERHEID (BIJ GELDVORDERING) OPHEFFING van het beslag (art. 705 Rv) IIIBESLAG (vervolg)

17 17 cWIE MOET WAT AANNEMELIJK MAKEN? HOGE RAAD 14 JUNI 1996, NJ 1997, 481 (DE RUIJTERIJ/MBO) dVOORZIENINGENRECHTER KAN ZELF OPHEFFEN: INDIEN VONNIS UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD IS VERKLAARD, IS BESLAG MET HET VONNIS OPGEHEVEN HR 18 OKTOBER 1991, NJ 1992, 4 (TELEGRAAF/RANZIJN) HR 20 JANUARI 1995, NJ 1995, 413 (SMOKEHOUSE/CULIMER) HR 23 FEBRUARI 1996, NJ 1996, 434 (DKHB/KIVO) OPHEFFING van het beslag (art. 705 Rv) (vervolg) IIIBESLAG (vervolg)

18 18 aVORDERING HOEFT NIET OPEISBAAR TE ZIJN OP HET MOMENT VAN BESLAG, MITS VASTSTAAT DAT ZIJ DAT WEL IS WANNEER IN HOOFDZAAK VONNIS WORDT AFGEWEZEN HOF DEN HAAG 9 JUNI 1982, NJ 1984, 407 (GROENEN/DE GIER) BVERHAALSBESLAGEN IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING)

19 19 bBESLAGEN OP ROERENDE ZAKEN ARTT. 711 T/M 713 Rv 1.VREES VOOR VERDUISTERING 2.ART. 453a Rv BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING)

20 20 cDERDENBESLAG (ARTT. 718-723 Rv) 1.GEEN VREES VOOR VERDUISTERING BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING)

21 21 2.OP DE IN ART. 475 Rv GENOEMDE GOEDEREN -TEGENWOORDIGE EN TOEKOMISTIGE VORDERINGEN UIT BESTAANDE RECHTSVERHOUDING -IN ART. 475a LID 3 Rv GENOEMDE VORDERINGEN UITDRUKKELIJK NOEMEN -NIET OP GOEDEREN GENOEMD IN ART. 475a LEDEN 1 EN 2 Rv BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING) cDERDENBESLAG (ARTT. 718-723 Rv) (vervolg)

22 22 2.OP DE IN ART. 475 Rv GENOEMDE GOEDEREN (vervolg) BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING) cDERDENBESLAG (ARTT. 718-723 Rv) (vervolg) -BEPERKT OP GOEDEREN GENOEMD IN ART. 475b Rv -DERDENBESLAG ONDER DE STAAT OF OPENBARE LICHAMEN SLECHTS OP OMSCHREVEN GOEDEREN (ART. 720 J O 479 Rv)

23 23 3.SCHULDENAAR GELEGENHEID GEVEN TE WORDEN TE GEHOORD IN HET GEVAL VAN ART. 475c Rv (ART. 720 Rv) BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING) cDERDENBESLAG (ARTT. 718-723 Rv) (vervolg) 4.BESLAG BINNEN 8 DAGEN OVERBETEKEN AAN DEBITEUR (ART. 720 J O 475i Rv) ANDERS BESLAG OP VORDERING BESLAGDEBITEUR OP TE HEFFEN DOOR DE VOORZIENINGENRECHTER 5.OP STRAFFE VAN NIETIGHEID BINNEN 8 DAGEN DAGVAARDING AAN DERDE OVERBETEKEN (ART. 721 Rv)

24 24 1.VREES VOOR VERDUISTERING 2.OMSCHRIJVING ONROERENDE ZAKEN (ZIE ART. 504 Rv) 3.ART. 726 J O 505 Rv 4.ART. 726 LID 2 J O ART. 508 Rv 5.ART. 727 Rv BVERHAALSBESLAGEN (vervolg) IIIBESLAG (vervolg) (BESLAGEN GELEGD TOT ZEKERHEID VOOR VOLDOENING VAN EEN GELDVORDERING) dBESLAG OP ONROERENDE ZAKEN ARTT. 725 T/M 727 Rv

25 25 1.GEEN VREES VOOR VERDUISTERING (ART. 734 LID 4 Rv) 2.BEPALINGEN M.B.T. VERHAALSBESLAG VAN OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING (ART. 734 LID 1 Rv) 3.OMSCHRIJVING GOEDEREN IN BESLAG REKEST (ART. 734 LID 4 Rv) C BESLAG TOT AFGIFTE VAN ZAKEN EN LEVERING VAN GOEDEREN (ARTT. 730 T/M 737 Rv) IIIBESLAG (vervolg)

26 26 4.ART. 736 Rv (SAMENLOOP) 5.BESLAG TOT LEVERING VAN ONROERENDE ZAKEN: ART. 505 LID 3 Rv GELDT NIET (ART. 734 LID 1 Rv) 6.ART. 3:298 BW IIIBESLAG (vervolg) C BESLAG TOT AFGIFTE VAN ZAKEN EN LEVERING VAN GOEDEREN (ARTT. 730 T/M 737 Rv)

27 27 1.TIJDIG DAGVAARDEN (ART. 700 LID 3) 2.BESLAGKOSTEN VORDEREN (ART. 706 Rv) 3.OP STRAFFE VAN NIETIGHEID BINNEN 8 DAGEN OVERBETEKENING DAGVAARDING AAN DERDE (ART. 721 Rv) 4.VERKLARING DOOR DERDE NA 4 WEKEN (ARTT. 720 EN 476a) AFSCHRIFT VERKLARING BINNEN 3 DAGEN NA BESLAG DEBITEUR (ART. 476b LID 3 Rv) VDAGVAARDING IN EERSTE AANLEG

28 28 1.BETEKENING VOOR TENUITVOERLEGGING VATBARE TITEL AAN BESLAGENE (EN DERDE) 2.BETEKENING VOOR TENUITVOERLEGGING VATBARE TITEL BINNEN EEN MAAND AAN DERDE (ART. 722 Rv) 3.AFGIFTE DOOR DERDE BINNEN 4 WEKEN NA BETEKENING (ART. 723 J O 477 LID 1 Rv) VIOVERGANG CONSERVATOIR BESLAG IN EXECUTORIAAL BESLAG (ART. 704 Rv)

29 29 1.ANALYSE MATERIËLE VERHOUDINGEN 2.N.A.V. ANALYSE MATERIËLE VERHOUDINGEN ANALYSE BESLAGMOGELIJKHEDEN (ZIE ART. 3:276 BW, ART. 475g Rv EN HR 20 SEPTEMBER 1991, NJ 1992, 552 (TRIPELS/MASSON) 3.KEUZE SOORT(EN) BESLAG(EN) 4.FORMALITEITEN (UITWERKING) VIIPRAKTIJK (ZIE OOK: PRESIDENT RECHTBANK LEEUWARDEN 19 NOVEMBER 1998, KG 1999, 5 (NATUDIS/POSTMA))

30 30 3.5.’05 TE 9.00 UUR VERHAALSBESLAG LEVERINGSBESLAG 2.5.’05 TE 15.00 UUR VIIICASUS HEWIG KRUSE EMMERIG BRANDSMA SCHOLL OVEREENKOMST € 100.000 VERHAALSBESLAG 2-5-’05 TE 15.00 UUR TRANSPORT 2.5 TE 11.00 UUR INSCHRIJVING 3.5 TE 11.00 UUR € 250.000 OVEREENKOMST 12.4.’05

31 31 3.5.’05 TE 9.00 UUR VERHAALSBESLAG LEVERINGSBESLAG 2.5.’05 TE 15.00 UUR VIIICASUS HEWIG KRUSE EMMERIG BRANDSMA SCHOLL OVEREENKOMST € 100.000 VERHAALSBESLAG 2-5-’05 TE 15.00 UUR € 250.000 OVEREENKOMST 12.4.’05 OVEREENKOMST 28.4.’05 LEVERINGSBESLAG 3.5.’05 TE 10.00 UUR

32 32 EINDE


Download ppt "1 Voordracht van mr. E. Loesberg ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK BESLAG- EN EXECUTIERECHT systematiek beslag- en executierecht."

Verwante presentaties


Ads door Google