De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op 12 juni 2016 Voorganger: ds. mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Deut.11: 18-28 (BGT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op 12 juni 2016 Voorganger: ds. mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Deut.11: 18-28 (BGT)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op 12 juni 2016 Voorganger: ds. mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Deut.11: 18-28 (BGT) Matt. 7 : 15-27 (NBV)

2

3 Lied bij aanvang van de dienst: “Hoe groot zijt Gij”

4 Opwekking 407

5

6

7

8

9

10 Welkom

11 Intochtslied: NLB 27: 1 en 7

12 Psalm 27

13

14

15

16 Stilte-Bemoediging-Groet

17 Gebed om ontferming/kyriegebed

18 Glorialied NLB 8 a in wisselzang

19 Liedboek 8a allen

20 Liedboek 8a vrouwen

21 Liedboek 8a mannen

22 Liedboek 8a vrouwen

23 Liedboek 8a mannen

24 Liedboek 8a allen

25 Gebed bij de opening van de Bijbel

26 Deuteronomium 11: 18-28 Gelezen door Miranda Apperlo

27 18 Onthoud de woorden van de Heer goed, vergeet ze niet! Schrijf zijn regels op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. 19 Zorg ervoor dat jullie kinderen die regels goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. 20 Schrijf ze ook op de deurposten van je huis en op de poorten van de stad.

28 21 Volk van Israël, onthoud de regels van de Heer dus goed. Dan zullen jullie voor altijd wonen in het land dat hij aan jullie voorouders beloofd heeft. Net zo lang als de hemel boven de aarde blijft staan. 22 Houd je heel precies aan de regels die ik jullie geef. Jullie moeten de Heer, je God, liefhebben. Wees hem trouw en leef zoals hij het wil.

29 23 Dan zal de Heer jullie laten wonen in het land waar nu nog andere volken leven. Met zijn hulp zullen jullie hen verjagen. Ook al zijn zij groter en sterker dan jullie. 24 Jullie land zal heel groot zijn. Elke plek waar jullie komen, zal van jullie zijn. Van de woestijn in het zuiden tot de Libanon- bergen in het noorden. En van de rivier de Eufraat in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen.

30 25 Geen enkele vijand zal sterker zijn dan jullie. In het land waar jullie komen, zal iedereen bang voor jullie zijn. Jullie vijanden zullen beven van angst. Dat heeft de Heer beloofd. 26 Luister! Vandaag laat ik jullie kiezen tussen beloning en straf.

31 27 De Heer, jullie God, zal je belonen als je je houdt aan zijn regels. Dat zijn de regels die ik vandaag aan jullie geef. 28 Maar Hij zal je straffen als je je niet aan die regels houdt. Vereer dus geen andere goden, goden die je niet kent.

32 Kinderen gaan naar de nevendienst

33 NLB 310

34 Nieuw Liedboek 310

35

36

37

38

39 Matt. 7: 15-27

40 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

41 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

42 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 21 Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

43 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?" 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!"

44 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

45 Schriftlezing Mat. 7: 15 t/m 27 (NBV) 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.'

46 NLB 362

47 Liedboek 362

48

49

50

51

52

53 Overdenking

54 NLB 361

55

56

57

58

59

60

61

62 Kinderen komen terug in de kerk

63 Kinderlied: opw.kids 211

64 Onder, boven, voor en achter (OvK 211) t. E. Laninga; m. J. Laninga =

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

75 Collecte bestemd voor de kerk

76 Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor Stichting Brederwiede helpt Roemenie

77

78 NLB 418: 1, 2 en 3

79

80

81

82 Wegzending en zegen


Download ppt "Welkom op 12 juni 2016 Voorganger: ds. mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Deut.11: 18-28 (BGT)"

Verwante presentaties


Ads door Google