De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ongelooflijk, maar waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ongelooflijk, maar waar."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ongelooflijk, maar waar

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen (1) D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. H.H. de Haan in de middagdienst.

4 Mededelingen (2) Woensdag 6 april gemeenteavond

5 Goede vrijdag

6 Buxus takken, palmzondag Hosanna de Koning komt Doorntakken, een doornkroon voor de Koning der Joden Rode Anthurium blad(hart)Gods liefde voor de wereld. Jezus liefde om de zonden der wereld te dragen Judas penning, verraad en verloochening Rode kleine Anjers, zonde en lijden Stenen, voor de dood en afsluiting van het graf

7 Pasen de Heer is waarlijk opgestaan

8 Witte roosjes, overwinning van de dood, de doornkroon wordt een overwinningskroon Rode Anthurium(hart), Gods liefde voor ons Witte primula’s, gewassen in het bloed van Jezus worden zonden wit als witte wol De stenen zijn weggerold een open graf

9 Liturgie zondag 27 maart Mededelingen JdH. 25 Opw. 47 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 21: 3 NB Wetslezing LvK. 477: 1 Gebed Schriftlezing: Marcus 16: 1 - 14 Ps. 95: 4 Preek UAM. 88 Collecte Dankgebed * Ps. 68 : 6a-7b NPB * Zegen * Staande

10 Mededelingen

11 JdH. 25 Opw. 47

12 JdH. 25: 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

13 JdH. 25: 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

14 JdH. 25: 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

15 JdH. 25: 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.

16 Opw. 47: 1 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

17 Stil gebed Votum en groet * Staande

18 Ps. 21: 3 NB

19 Al wat de koning had begeerd van U, o God, was leven; en Gij hebt hem gegeven een leven dat de tijd trotseert, een leven voor altijd in onvergank'lijkheid.

20 Wetslezing

21 LvK. 477: 1

22 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

23 Gebed

24 Schriftlezing: Marcus 16: 1-14

25 Ps. 95: 4

26 Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

27 Preek

28 Schriftlezing: Marcus 16: 1-14 Ongelooflijk, maar waar Zingen na de preek UAM. 88

29 Schriftlezing: Marcus 16: 1-14 Ongelooflijk, maar waar 1)Ongelooflijk ongeloof Zingen na de preek UAM. 88

30 Schriftlezing: Marcus 16: 1-14 Ongelooflijk, maar waar 1)Ongelooflijk ongeloof 2)Ongelooflijk geloofwaardig Zingen na de preek UAM. 88

31

32 UAM. 88: 1 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer! Vol van licht en luister daalt de engel af en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

33 UAM. 88: 2 Zie Hem verschijnen,Jezus, onze Heer, Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon, laat uw lied weerklinken: Christus overwon! U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

34 UAM. 88: 3 Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, die met heel mijn wezen ik beminnen moet. Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

35 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Zending Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

36 Dankgebed

37 Ps. 68: 6a-7b NPB * Staande

38 Ps. 68: 6a-7b NPB Dank Hem, de HERE, elke dag. Bij voorspoed en bij tegenslag zal deze God ons dragen. Hij is een God die ons bevrijdt, die zegenend Zijn handen spreidt; Hij heeft de dood verslagen. Prijs, klein en groot, bij snarenspel de HEER, de God van Israël, de Bron van al het leven. Het land loopt uit van zuid tot noord, tot welke stam men ook behoort, om God de eer te geven. * Staande

39 Zegen * Staande

40 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ongelooflijk, maar waar."

Verwante presentaties


Ads door Google