De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting A9 Heiloo De Nieuwe Strandwal Informatieavond de Cultuurkoepel Heiloo Adrie van Hoekelen, projectmanager 30 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting A9 Heiloo De Nieuwe Strandwal Informatieavond de Cultuurkoepel Heiloo Adrie van Hoekelen, projectmanager 30 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting A9 Heiloo De Nieuwe Strandwal Informatieavond de Cultuurkoepel Heiloo Adrie van Hoekelen, projectmanager 30 november 2015

2

3 Inhoudsopgave Programma De Nieuwe Strandwal Terugblik Ontwerp Onderzoeken Financiën Planning en vooruitblik

4 Programma De Nieuwe Strandwal Woningbouw Zandzoom & Zuiderloo Bedrijventerrein Boekelermeer Aansluiting op A9 Heiloo Groenprojecten Nieuwe Strandwal Ruimtelijk programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het gebied

5 Terugblik 2005: Bestuursovereenkomst Wonen in het Groen 2012: toestemming Ministerie I&M voor aansluiting A9 2014: Overeenkomst Nieuwe Strandwal

6 Ontwerp Voorlopig Ontwerp+ Heiloo Limmen Alkmaar N203 A9 Boekelermeer

7 Visualisatie Aansluiting A9 Heiloo

8 Onderzoeken Flora & Fauna: eilandjes en aangepaste duiker voor Noordse woelmuis en vleermuizen Archeologie: (middel)hoge archeologische waarde, nader veldonderzoek Milieu: geen (plan)m.e.r. vanwege afname stikstof Water: bergingsvijver rotonde Kanaalweg voor compensatie Cultuurhistorie: brug over de Die Geluid: maatregelen Lagelaan Natuur: 16 ha natuurcompensatie Verkeersonderzoeken

9 Financiën Overeenkomst Nieuwe Strandwal: Voor Aansluiting op A9 totaalbudget € 33 miljoen –Provincie Noord-Holland: € 6,9 miljoen + € 5,2 miljoen risicoreserve in TWIN-H (onder voorbehoud van besluitvorming in PS) –Gemeente Alkmaar: € 9,5 miljoen –Gemeente Castricum: € 2,9 miljoen –Gemeente Heiloo: € 8,5 miljoen Exclusief BTW en indexering

10 Planning en vooruitblik Besluitvorming –Gemeenteraad Heiloo: 7 december 2015 –Provinciale Staten: 14 december 2015 Uitwerken ontwerp en aanbesteding: 2016 Bestemmingsplanprocedure: 2016 Grondverwerving: 2016-2017 Verleggen WRK leidingen: 2016-2017 Start uitvoering: 2017 Uitvoering gereed: 2019

11 Vragen kunt u stellen bij de deskundigen bij de panelen

12 Welke panelen zijn er? Nut en Noodzaak Tracé Aansluiting A9 Onderzoeken Verkeer Planning en Financiën Wonen en Werken Groen


Download ppt "Aansluiting A9 Heiloo De Nieuwe Strandwal Informatieavond de Cultuurkoepel Heiloo Adrie van Hoekelen, projectmanager 30 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google