De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte rond de A2 Discussiestuk gemeentelijke nota

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte rond de A2 Discussiestuk gemeentelijke nota"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte rond de A2 Discussiestuk gemeentelijke nota
Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondertunneling A2-Traverse Maastricht 6 december 2004

2 Wat ging vooraf? >> juli 2002 Maastricht raakt de weg kwijt
>> januari 2003 Bestuursovereenkomst >> november 2003 cie SMM 1e versie >> december Buurtverkenning A2 >> mei 2004 cie. SMM/ nieuwe inzichten >> november 2004 presentatie aan Buurtplatform A2 >> december 2004 cie. SMM / discussienota

3 Ruimte rond de A2 Doel nota ‘Ruimte rond de A2’:
>> visie: optimale oplossingen infra & gebied >> basis: programma van eisen/wensen >> voorportaal: planologische procedures Nota ‘Ruimte rond de A2’ bevat: >> Voorlopige inzet van de gemeente bij het A2-Project >> Bij oplossing via ondertunneling A2-Traverse >> Binnen budget (€ 360 miljoen) Waarom nu? >> Om bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken >> Om eventueel tijdwinst te boeken in totaaltraject Richtlijnen >> Advies MER-commissie wordt gevolgd >> Alle alternatieven worden onderzocht

4

5 Doel A2-project >> doorstroming >> bereikbaarheid
>> leefbaarheid Inhoud: >> Verknoping A2/A79 >> Verbinding Beatrixhaven >> Ondertunneling A2-Stadstraverse >> Stadsboulevard op maaiveld >> Aanpassing Viaductweg >> Vastgoedontwikkeling

6 1924: de A2 is aangelegd in een oude overlaat van de Maas

7 1963: vroeger was er bij De Geusselt een grote rotonde

8 Gewenst verkeerssysteem

9 Gewenst verkeerssysteem; nieuwe inzichten (1)
Afslag Bunde: >> Afslag / toerit Bunde handhaven >> Huidige situatie Vliegveldweg handhaven >> (Vracht)verkeer Beatrixhaven via nieuwe verbinding Verknoping A2/A79: >> A2 wordt hoofdroute >> A79 ondergeschikt aan A2 >> Aansluiten lokaal wegennet Verbinding Beatrixhaven: >> Drie alternatieven >> Onderzoek voor- en nadelen >> Inspraakreacties worden meegenomen bij bepaling voorkeurstracé

10

11 Gewenste verkeerssysteem; nieuwste inzichten (2)
A2-Tunnel: >> Drie rijstroken per richting >> Twee doorgaande rijstroken >> Eén doorlopende in- en uitvoerstrook Knooppunt Geusselt: >> Blijft zeer druk kruispunt >> Waarschijnlijk oplossing in 3 (verkeers)lagen

12

13 Gewenst verkeerssysteem; nieuwste inzichten (3)
Stadsboulevard: >> Twee rijstroken per richting >> Brede middenberm Knooppunt Europaplein: >> Lussen aan noordzijde verdwijnen >> Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

14

15 Effecten >> worden onderzocht in Tracé/MER-studie
>> planning: gereed in 2006 Gestreefd wordt naar: Verbeteren doorstroming op A2 Verbeteren bereikbaarheid stad Verbeteren leefbaarheid buurten Opheffen filevorming voor Geusselt Opheffen barrièrewerking van A2-Stadstraverse Verbeteren oversteekbaarheid Verminderen sluipverkeer door woonbuurten Verbeteren verkeersveiligheid

16 Onderzoek leefbaarheid
Toekomstige Europese normen luchtkwaliteit Het is nog onzeker hoe die ingevoerd gaan worden Er komt een actieplan (voor alle knelpunten in de stad) Mogelijke maatregelen aan: >> wegen >> verkeersafwikkeling >> plannen voor de A2 Handhaving bestaande bebouwing is uitgangspunt

17 Visie op inpassing infrastructuur
Beboste omgeving knoop A2/A79 A2 door het groen naar de Geusselt Viaductweg brug over de stad Geusselt stadsentree noordzijde Europaplein stadsentree zuidzijde Ondertunneling A2-Traverse Nieuwe Stadsboulevard op maaiveld

18 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Algemene eisen en wensen op gebied van >> leefbaarheid en milieu >> bouwen en wonen >> water en natuurcompensatie Specifieke eisen en wensen per deelgebied

19 Landgoederenzone Handhaving groene karakter
‘Ontsnipperen’ door verbetering: >> watersysteem >> recreatief netwerk Hergebruik grond die vrijkomt bij graven tunnel

20 Aanlanding Beatrixhaven
Uitbreiding bedrijfsterrein tot aan spoor Rekening houden met Park & Ride-voorziening Ruimte voor een nieuw ‘landgoed’

21 Knooppunt Geusselt Vormgeving stadsentree
Afstemming met plannen rond MVV-stadion Hoogbouw toegestaan

22 Stadsboulevard ‘Ruggengraat’ voor Maastricht-Oost
Centrumgebied Wyckerpoort – Wittevrouwenveld

23 Knooppunt Europaplein
Vormgeving stadsentree Stedelijke ontwikkeling noordzijde Hoogbouw toegestaan

24 Totaalbeeld Mogelijk beeld van de toekomstige situatie rond de A2

25 Aandacht voor uitvoering
Eisen aan: Verkeersafwikkeling Bereikbaarheid Oversteekbaarheid Veiligheid Schade vermijden Overlast beperken

26 Samenvatting Vastgoedontwikkeling:
>> Vijf locaties voor woningen en kantoren Aankoopbeleid: >> Sloop wellicht noodzakelijk >> Passief aankoopbeleid gemeente Leefkwaliteit: >> Onderzoek maatregelen >> Handhaving bebouwing is uitgangspunt Extra ruimte om te bouwen: >> Optimalisatie infrastructuur - ruimte >> Vormgeving stadsentrees Hergebruik grond rond verknoping A2/A79: >> Geluidwerende voorzieningen >> ‘Ontsnippering’ en ‘landscaping’ Verbinding Beatrixhaven: >> Meerdere tracés mogelijk >> Onderzoek naar voorkeurstracé

27 Inspraak Geen formele inspraak
Gemeentebestuur vindt dat bevolking recht heeft op informatie Reageren voor 20 januari 2005 Besluitvorming gemeenteraad: planning voorjaar 2005


Download ppt "Ruimte rond de A2 Discussiestuk gemeentelijke nota"

Verwante presentaties


Ads door Google