De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 november 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 november 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage."— Transcript van de presentatie:

1 26 november 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage

2 2 Programma opening en welkom; doel van deze bijeenkomst; presentatie voorlopige resultaten TN/MER; discussie.

3 3 Doel van deze bijeenkomst informeren over voorlopige uitkomsten TN/MER; resumé afspraken overeenkomst: verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Badhoevedorp; A9 wordt sober en doelmatig aangelegd; taakstellend budget 300 miljoen euro; de omlegging A9 en de herontwikkeling van het oude wegtracé en Badhoevedorp-Zuid, bestaan uit deelproject weg en deelproject ontwikkelingslocaties; deelproject ontwikkelingslocaties onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer; 2 x 3 rijstroken met reservering 4de strook.

4 4 Deelproject ontwikkelingslocaties

5 5 Alternatieven T106 binnenring bogen

6 6 Gebiedsontsluiting 2 opties knip omlegging

7 7 Gebiedsontsluiting met knip Schipholweg krijgt knip; verbinding naar Aalsmeer en Amstelveen voor langzaam verkeer nagenoeg onveranderd; Schipholweg is geen doorgaande weg voor autoverkeer, Aalsmeer en Amstelveen via A9.

8 8 Gebiedsontsluiting met omlegging Schipholweg 50 km/u; Schipholweg deels omgelegd; langzaam verkeer Aalsmeer en Amstelveen via omlegging; omlegging kan dienen als route naar Aalsmeer en Amstelveen; bestemmingsverkeer Badhoevedorp via Schipholweg.

9 9 Scenario’s

10 10 Scenario’s scenario’s t.b.v. robuustheid; gebiedsinvulling niet verder uitgewerkt; ‘Airport Corridor Schittert’ vraagt om goed OV netwerk; geen relevant verschil in autokilometers.

11 11 Verkeer en vervoer

12 12 Beoordeling lucht

13 13 Lucht bij Autonome Ontwikkeling en bogen in 2020 Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.

14 14 Lucht bij Autonome Ontwikkeling en bogen verschil 2016

15 15 Luchtkwaliteit bij bogen 2016

16 16 Opmerkingen lucht grote afname aantal belaste adressen; NSL moet verlegging naar Schiphol mogelijk maken, sec is sprake van overschrijding waarde.

17 17 Beoordeling geluid

18 18 Geluid bij Autonome Ontwikkeling en bogen in 2025 Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.

19 19 Geluid bij Autonome Ontwikkeling 2025

20 20 Geluid bij bogen 2025

21 21 Beoordeling integraal

22 22 Voorlopige conclusie alle drie de alternatieven scoren nagenoeg gelijk; bogenalternatief heeft voorkeur.

23 23 Vervolgstappen Tracéwet: t.b.v. de planologische voorbereiding aanpassing hoofdinfrastructuur; fase momenteel in de tracéwet: TN/MER; vervolg na de TN/MER: standpunt van de minister(s) -> keuze voor één van de A9-alternatieven; uitwerking van het standpunt in een (Ontwerp) Tracébesluit. startnotitie en richtlijnen Trajectnota/ MER ontwerptracé besluit en tracébesluit uitvoering en evaluatie

24 24 Planning


Download ppt "26 november 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google