De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? CoP Leefbaarheid & Mobiliteit Of weg naar Hemelse Vrede? Eric Sluimer 12-okt-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? CoP Leefbaarheid & Mobiliteit Of weg naar Hemelse Vrede? Eric Sluimer 12-okt-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? CoP Leefbaarheid & Mobiliteit Of weg naar Hemelse Vrede? Eric Sluimer 12-okt-2010

2 Agenda Introductie Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere Verbreding A10 Oost Impact op stadsdeel Partijen en rollen Organisatie Communicatie en participatie stakeholders Leefbaarheid en Duurzaamheid Resultaten en lessen

3 Introductie Stel bewoner van Onderlangs: Uitzicht op A10 Oost op hoog weglichaam Decennia lang geluidoverlast Dagelijks fijn stof op vensterbank en in longen Weinig keuzemogelijkheid voor verhuizen Minister van V&W: Verkeer zal groeien Noordvleugel Randstad bereikbaar houden corridor Schiphol – Amsterdam - Almere Snelwegen moet worden verbreed Ook A10 Oost-Watergraafsmeer en Diemen Minister van V&W: Verkeer zal groeien Noordvleugel Randstad bereikbaar houden corridor Schiphol – Amsterdam - Almere Snelwegen moet worden verbreed Ook A10 Oost-Watergraafsmeer en Diemen

4 Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere

5 Besluitvormingsproces: MER 1 e fase (afvallen aansluiting A9 – A6) MER 2 e fase Inspraak m.e.r., overeenkomsten stad-staat Minister: Voorkeurstracé Detailonderzoeken, o.a. lucht en geluid, EV, f&f Minister: Ontwerp Tracébesluit (OTB) Inspraak, overeenkomsten stad en staat Minister: Tracébesluit (TB) Contractering RWS - aannemer Uitvoering

6 Verbreding A10 Oost: situatie Betondorp Park de Meer Amsterdam Watergraafsmeer Diemen Park Onderlangs Voorlandpark Ouder-Amstel

7 Korrelgrootte onderzoeken

8 Van: 2 x 3 doorgaande rijstroken Strook tbv oprit & afrit Naar: 2 x 4 doorgaande rijstroken Strook tbv oprit & afrit Park Onderlangs tussen Betondorp en A10 Oost 2008: aparte parallelbaan met 2 stroken aan zijde Betondorp?!! Verbreding A10 Oost: situatie

9 Verbreding van de A10 ter hoogte van Betondorp? Betondorp Park Onderlangs

10 Verbreding van de A10 ter hoogte van Betondorp? Betondorp Park Onderlangs

11 Partijen en rollen

12 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde Ambtelijk adviseur Provincie Noord-Holland Gedeputeerde Ambtelijk adviseur Amsterdam CS B&W (wethouder) Ambtelijke adviseurs + diensten Amsterdam CS B&W (wethouder) Ambtelijke adviseurs + diensten Tweede Kamer Amsterdam SD SD Oost-Watergraafsmeer (A10) SD Zuid-Oost (A9) Beide: Dagelijks bestuur (portefeuillehouder) Ambtelijke adviseurs Amsterdam SD SD Oost-Watergraafsmeer (A10) SD Zuid-Oost (A9) Beide: Dagelijks bestuur (portefeuillehouder) Ambtelijke adviseurs Waternet Bewoners Belangengroeperingen Bijv. Stichting A1-A10 Beter opgelost Belangengroeperingen Bijv. Stichting A1-A10 Beter opgelost Min V&W: Minister Ministerie (Den Haag) Min V&W: Minister Ministerie (Den Haag) RWS Directie N-H (Haarlem) Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Overige gemeenten: Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere Overige gemeenten: Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere

13 Organisatie RPO (ambtelijk) RWS Directie N-H (Haarlem) Amsterdam CS + SDn Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere Waternet Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam PPO (bestuurlijk) Ministerie (Den Haag) Communicatie en Inspraak overige belanghebbenden Bestuurlijk overleg 3 bestuurders Ambtelijk overleg CS met 2 stadsdelen en diensten Verkeer, RO en Milieu Bewoners

14 Communicatie en participatie stakeholders Oost-Watergraafsmeer Dwars door de buurt: standpunt db is ‘wel meewerken maar geen instemming’ Bewonersbrief (gehele stadsdeel): kanttekeningen, zorg over effecten, eerst Trajectnota/MER en dan standpunt, onderzoek naar overkapping om effecten weg te nemen, info over aanstaande thema-avond RWS Thema-avond lucht en geluid (door RWS) Artikel Stadsdeelkrant: Laat uw stem horen (o.a. overkapping), oproep aanwezigheid inspraakavond TN/MER 3 juni. Inspraakavond door RWS, aanwezigheid SD Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer) met oproep informatie-avond Informatieavond : A10, P+R en Science-Parkweg (aanwezigheid SD) Stuk stadsdeelkrant ten behoeve van informatieavond RWS op 25 maart 2010 Informatieavond door RWS, aanwezigheid SD Bewonersbrief uitnodiging Betondorp voor participatie Stadsdeelkrant Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer) mei 2007 10 maart 2008 18 maart 2008 29 mei 2008 3 juni 2008 4 maart 2009 26 maart 2009 18 maart 2010 25 maart 2010 8 april 2010 15 april 2010 16 april 2010

15 Leefbaarheid en Duurzaamheid Lucht, geluid en ruimte: Mitigeren van negatieve effecten van snelweg A10 (sinds 1981) Beperken van negatieve effecten wegverbreding A10 (2012 - 2013) Bedreiging: verdere teruggang in kwaliteit leefomgeving Kans: luchtkwaliteit verbeteren en geluidsbelasting reduceren Kans: duurzame en innovatieve wegverbreding: materiaalgebruik, energieopwekking functionaliteiten voor mens, flora en fauna

16 ABT 2008 ABT 2008 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

17 idee gemeente Diemen, concept Vákár, Movares overgenomen door Oost-Wgm,uitwerking door Movares Extra: koude- en warmteopslag. 900 m A10-Oost onderzoek door Rijk en Stadsregio, ABT en W+B Gedeeltelijk open overkapping A10-Oost en A1 Second opinion Movares, eveneens deels open niet meegenomen in Trajectnota/MER, in standpunt Min V&W afgewezen. Wel: hoge schermen en goede inpassing, innovatieve opgave geluidschermen in OTB-fase 2006 2007 2008

18 Luchtkwaliteit: nog beter langs kap, probleem monden? Geluidsbelasting: reductie groter dan 20 dB Energieopwekking: zonne-energie en koude-/warmteopslag Warmtebehoefte 2.200 woningen, 1.500 ton/jaar CO 2 reductie Beperkte voordelen wegbeheer (asfalt, gladheidsbestrijding) Hoge investering in vergelijking met geluidsschermen € 230 miljoen (Movares) - € 310 miljoen (ABT) voor 3,4 km Ruimtelijke impact, visuele effecten (zichtlijnen en spiegelen) Veiligheid bij calamiteiten Beheer en onderhoud Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

19 Geen lichte overkapping: Relatief dure constructie Geen noodzaak: met hoge geluidsschermen (5-6 m) wordt voldaan aan wettelijke eisen tav luchtkwaliteit en geluid RWS wel bereid tot innovatie tav geluidschermen: Duurzaam en innovatief Energieopwekking dmv zonnecellen? Invulling in OTB-fase juni 2008 – januari 2009: nul Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

20 Leefbaarheid en Duurzaamheid: overige oplossingen Wat dan wel? Initiatief Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer: verkenning 2009: Onderzoek in opdracht van RWS. Resultaat?OnderzoekResultaat? kansen energieopwekking, luchtkwaliteit, geluidsbelasting C2C nauwelijks aandacht 2010: zonnepanelen (RWS biedt plaats) proef innovatief scherm

21

22 Resultaten Ruimtelijk: Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit Beperkte ruimtelijke impact wegverbreding t.p.v. wegtalud (groen)

23 Betondorp

24 Resultaten: ja Ruimtelijke inpassing: Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit Beperkte ruimtelijke impact wegverbreding t.p.v. wegtalud Proces: nieuwe berekeningen luchtkwaliteit na vaststelling NSL Geen effect: geen overschrijding van normen. Bovenwettelijke geluidsmaatregelen: Stand Still 2008 i.p.v. Stand Still 2016, hogere schermen Geluidsscherm ter hoogte van Park de Meer (180 x 6 m) Garantie onderhoud dubbellaags ZOAB Functionaliteit: fiets-/wandelpad langs A10 zijde Diemen

25 Resultaten: nee Verdere verhoging geluidsschermen (boven-wettelijk) met 2 m Innovatieve en duurzame inpassing: Overkapping Energie uit asfalt Zonnepanelen op schermen? Betere bescherming leefomgeving bewoners. Gunstige prognoses luchtkwaliteit? Onduidelijke effecten op gezondheid? Veilig terugvallen op wettelijke normen GEEN VERTROUWEN BEWONERS

26 Lessons learned Grote projecten – grote borden – grote stukken - grote spelers Op alle niveaus verbinden Druk op bestuurders Massa telt Geld maakt gelukkig De kracht van timing

27 Opnieuw beginnen? Meer bewoners actief betrekken Minder energie in Rijkwaterstaat verduurzamen Beter netwerk bouwen en gebruiken

28


Download ppt "Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? CoP Leefbaarheid & Mobiliteit Of weg naar Hemelse Vrede? Eric Sluimer 12-okt-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google