De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CoP Leefbaarheid & Mobiliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "CoP Leefbaarheid & Mobiliteit"— Transcript van de presentatie:

1 CoP Leefbaarheid & Mobiliteit
Eric Sluimer 12-okt-2010 CoP Leefbaarheid & Mobiliteit Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? Of weg naar Hemelse Vrede?

2 Agenda Introductie Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere Verbreding A10 Oost Impact op stadsdeel Partijen en rollen Organisatie Communicatie en participatie stakeholders Leefbaarheid en Duurzaamheid Resultaten en lessen

3 Introductie Minister van V&W: Verkeer zal groeien Noordvleugel Randstad bereikbaar houden corridor Schiphol – Amsterdam - Almere Snelwegen moet worden verbreed Ook A10 Oost-Watergraafsmeer en Diemen Stel bewoner van Onderlangs: Uitzicht op A10 Oost op hoog weglichaam Decennia lang geluidoverlast Dagelijks fijn stof op vensterbank en in longen Weinig keuzemogelijkheid voor verhuizen

4 Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere

5 Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere
Besluitvormingsproces: MER 1e fase (afvallen aansluiting A9 – A6) MER 2e fase Inspraak m.e.r., overeenkomsten stad-staat Minister: Voorkeurstracé Detailonderzoeken, o.a. lucht en geluid, EV, f&f Minister: Ontwerp Tracébesluit (OTB) Inspraak, overeenkomsten stad en staat Minister: Tracébesluit (TB) Contractering RWS - aannemer Uitvoering

6 Verbreding A10 Oost: situatie
Amsterdam Watergraafsmeer Voorlandpark Park de Meer Betondorp Diemen Park Onderlangs Ouder-Amstel

7 Korrelgrootte onderzoeken

8 Verbreding A10 Oost: situatie
Van: 2 x 3 doorgaande rijstroken Strook tbv oprit & afrit Naar: 2 x 4 doorgaande rijstroken 2008: aparte parallelbaan met 2 stroken aan zijde Betondorp?!! Park Onderlangs tussen Betondorp en A10 Oost

9 Verbreding van de A10 ter hoogte van Betondorp?
Park Onderlangs Betondorp

10 Verbreding van de A10 ter hoogte van Betondorp?
Park Onderlangs Betondorp

11 Partijen en rollen

12 Tweede Kamer Partijen en rollen Min V&W: Minister Ministerie (Den Haag) Provincie Noord-Holland Gedeputeerde Ambtelijk adviseur RWS Directie N-H (Haarlem) Amsterdam CS B&W (wethouder) Ambtelijke adviseurs + diensten Overige gemeenten: Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere Waternet Stadsregio Amsterdam Amsterdam SD SD Oost-Watergraafsmeer (A10) SD Zuid-Oost (A9) Beide: Dagelijks bestuur (portefeuillehouder) Ambtelijke adviseurs Bewoners Belangengroeperingen Bijv. Stichting A1-A10 Beter opgelost

13 Communicatie en Inspraak overige belanghebbenden PPO (bestuurlijk)
Organisatie Communicatie en Inspraak overige belanghebbenden PPO (bestuurlijk) RPO (ambtelijk) Bewoners RWS Directie N-H (Haarlem) Ministerie (Den Haag) Bestuurlijk overleg 3 bestuurders Ambtelijk overleg CS met 2 stadsdelen en diensten Verkeer, RO en Milieu Amsterdam CS + SDn Diemen Ouder-Amstel Amstelveen Muiden Weesp Almere Stadsregio Amsterdam Waternet

14 Communicatie en participatie stakeholders Oost-Watergraafsmeer
mei 2007 Dwars door de buurt: standpunt db is ‘wel meewerken maar geen instemming’ Bewonersbrief (gehele stadsdeel): kanttekeningen, zorg over effecten, eerst Trajectnota/MER en dan standpunt, onderzoek naar overkapping om effecten weg te nemen, info over aanstaande thema-avond RWS Thema-avond lucht en geluid (door RWS) Artikel Stadsdeelkrant: Laat uw stem horen (o.a. overkapping), oproep aanwezigheid inspraakavond TN/MER 3 juni. Inspraakavond door RWS, aanwezigheid SD Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer) met oproep informatie-avond Informatieavond : A10, P+R en Science-Parkweg (aanwezigheid SD) Stuk stadsdeelkrant ten behoeve van informatieavond RWS op 25 maart 2010 Informatieavond door RWS, aanwezigheid SD Bewonersbrief uitnodiging Betondorp voor participatie Stadsdeelkrant Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer) 10 maart 2008 18 maart 2008 29 mei 2008 3 juni 2008 4 maart 2009 26 maart 2009 18 maart 2010 25 maart 2010 8 april 2010 15 april 2010 16 april 2010

15 Overkapping?! Leefbaarheid en Duurzaamheid Lucht, geluid en ruimte:
Mitigeren van negatieve effecten van snelweg A10 (sinds 1981) Beperken van negatieve effecten wegverbreding A10 ( ) Bedreiging: verdere teruggang in kwaliteit leefomgeving Kans: luchtkwaliteit verbeteren en geluidsbelasting reduceren Kans: duurzame en innovatieve wegverbreding: materiaalgebruik, energieopwekking functionaliteiten voor mens, flora en fauna Overkapping?!

16 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping
ABT 2008

17 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping
2006 idee gemeente Diemen, concept Vákár, Movares overgenomen door Oost-Wgm,uitwerking door Movares Extra: koude- en warmteopslag. 900 m A10-Oost onderzoek door Rijk en Stadsregio, ABT en W+B Gedeeltelijk open overkapping A10-Oost en A1 Second opinion Movares, eveneens deels open niet meegenomen in Trajectnota/MER, in standpunt Min V&W afgewezen. Wel: hoge schermen en goede inpassing, innovatieve opgave geluidschermen in OTB-fase 2007 2008

18 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping
Titel presentatie 1 januari 2003 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping Luchtkwaliteit: nog beter langs kap, probleem monden? Geluidsbelasting: reductie groter dan 20 dB Energieopwekking: zonne-energie en koude-/warmteopslag Warmtebehoefte woningen, ton/jaar CO2 reductie Beperkte voordelen wegbeheer (asfalt, gladheidsbestrijding) Hoge investering in vergelijking met geluidsschermen € 230 miljoen (Movares) - € 310 miljoen (ABT) voor 3,4 km Ruimtelijke impact, visuele effecten (zichtlijnen en spiegelen) Veiligheid bij calamiteiten Beheer en onderhoud Gemeente Amsterdam

19 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping
Titel presentatie 1 januari 2003 Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping Geen lichte overkapping: Relatief dure constructie Geen noodzaak: met hoge geluidsschermen (5-6 m) wordt voldaan aan wettelijke eisen tav luchtkwaliteit en geluid RWS wel bereid tot innovatie tav geluidschermen: Duurzaam en innovatief Energieopwekking dmv zonnecellen? Invulling in OTB-fase juni 2008 – januari 2009: nul Gemeente Amsterdam

20 Leefbaarheid en Duurzaamheid: overige oplossingen
Wat dan wel? Initiatief Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer: verkenning 2009: Onderzoek in opdracht van RWS. Resultaat? kansen energieopwekking, luchtkwaliteit, geluidsbelasting C2C nauwelijks aandacht 2010: zonnepanelen (RWS biedt plaats) proef innovatief scherm

21

22 Resultaten Ruimtelijk: Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit Beperkte ruimtelijke impact wegverbreding t.p.v. wegtalud (groen)

23 Betondorp Betondorp

24 Resultaten: ja Ruimtelijke inpassing: Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit Beperkte ruimtelijke impact wegverbreding t.p.v. wegtalud Proces: nieuwe berekeningen luchtkwaliteit na vaststelling NSL Geen effect: geen overschrijding van normen. Bovenwettelijke geluidsmaatregelen: Stand Still 2008 i.p.v. Stand Still 2016, hogere schermen Geluidsscherm ter hoogte van Park de Meer (180 x 6 m) Garantie onderhoud dubbellaags ZOAB Functionaliteit: fiets-/wandelpad langs A10 zijde Diemen

25 Resultaten: nee Verdere verhoging geluidsschermen (boven-wettelijk) met 2 m Innovatieve en duurzame inpassing: Overkapping Energie uit asfalt Zonnepanelen op schermen? Betere bescherming leefomgeving bewoners. Gunstige prognoses luchtkwaliteit? Onduidelijke effecten op gezondheid? Veilig terugvallen op wettelijke normen GEEN VERTROUWEN BEWONERS

26 Lessons learned Grote projecten – grote borden – grote stukken - grote spelers Op alle niveaus verbinden Druk op bestuurders Massa telt Geld maakt gelukkig De kracht van timing

27 Opnieuw beginnen? Meer bewoners actief betrekken Minder energie in Rijkwaterstaat verduurzamen Beter netwerk bouwen en gebruiken

28


Download ppt "CoP Leefbaarheid & Mobiliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google