De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel Resultaten tussenevaluatie Resultaten bestandsopname VVE Landelijke ontwikkelingen Voor welke opgaven staan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel Resultaten tussenevaluatie Resultaten bestandsopname VVE Landelijke ontwikkelingen Voor welke opgaven staan."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel Resultaten tussenevaluatie Resultaten bestandsopname VVE Landelijke ontwikkelingen Voor welke opgaven staan we: lokale (door)ontwikkeling

2 Resultaten tussenevaluatie Vaststelling notitie ‘Goed voorbereid aan de start …”: 17 nov 2010: VVE-beleid: bereik, toeleiding, deelname, doorgaande lijn, ouders, resultaatafspraken Aanvullende projecten: Logopedie in de voorschoolse periode (GGD) Leescorso (bibliotheek) Boekstart (bibliotheek/ CB) TaalPlusklassen Miv 2013-2014 aangevuld met: Brede School Academie Tiel Oost Bibliotheek op School (dBos)

3 2011: 106 huisbezoeken door schoolcontactwerkers (gepland: 139, 76%) 92 van de 466 kinderen van 1,5 jaar een VVE-verklaring in Tiel (20%) 97 aanmeldingen voor een VVE-peuterplaats bij de KRBV 74 kinderen geplaatst op een VVE-peuterplaats 2012: 146 huisbezoeken door schoolcontactwerkers (gepland: 200, 73%) 99 van de 469 kinderen van 1,5 jaar een VVE-verklaring in Tiel (21%) 110 aanmeldingen voor een VVE-peuterplaats bij de KRBV 71 kinderen geplaatst op een VVE-peuterplaats Let op: het gaat niet steeds om dezelfde kinderen Bereik – toeleiding – deelname voorschools

4 Doorgaande lijn: voldoende aanbod en doorstroom Bezetting voorschools: WoonwijkVVE- peuterspeelzaal 201120122013 (jan-juni) CentrumMinoes99%90%99% WestKizzebiz99%101%111% Lispeltuut122%124%114% NoordKrullevaar81%76%87% OostFlattekat80%96%100% PassewaaijWiplala85%80%71% Doorstroom naar VVE-basisschool: Naar VVE- basisschool Naar reguliere basisschool 2011-201273%27% 2012-201381%19%

5 Vervolg doorgaande lijn Wachtlijst VVE-peuterspeelzalen 1 oktober 2011 1 oktober 2012 1 oktober 2013 Aantal kinderen met een VVE-verklaring vanaf 2 jaar op wachtlijst 281740 Waarvan plaatsbare peuters (dwz vanaf 2,5 jaar) op wachtlijst 12 12* WoonwijkPszaalVVE* CentrumMinoes0 WestKizzebiz2 Lispeltuut6 NoordKrullevaar1 OostFlattekat3 PassewaaijWiplala0

6 Aanvullende projecten Logopedie in de voorschoolse periode VVE-peuters: 3 observatiemomenten per jaar Reguliere peuters: 2 observatiemomenten per jaar Constatering: veel aandachtspunten (taalverwerving, articulatie, afw mondgewoonte, auditief, etc) Hoge ouderbetrokkenheid Eerste effectonderzoek (2013): daling doorverwijzing bij 5-jarigen screening (15% tov 20%) Leescorso Jan 2011 t/m juni 2013: 184 kinderen, 122 gezinnen voorgelezen. Boekstart 2012: 53% (230 gezinnen) hebben hun Boekstartpakket opgehaald.

7 Vervolg aanvullende projecten TaalPlusklassen: Deelname aan TaalPlusklassen periode 2010-2011 t/m 2012-2013: 95 ll. Miv 2011-2012: start vervolggroepen TPK 2/3 deel van de TaalPlusleerlingen behaalt op één of beide toetsen (Woordenschat/ Begrijpend Lezen) een meer dan gemiddeld/ gemiddelde leerwinst. De TaalPlusleerlingen worden gesterkt in hun prestatiemotivatie en zelfbeeld.

8 Bestandsopname VVE gemeente Tiel Gemeentelijk VVE-beleid TielBeoordeling* Definitie doelgroepkind4 Bereik2 Toeleiding2 Ouders2 Integraal VVE-programma4 Externe zorg3 Interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen3 Doorgaande lijn3 Resultaten4 VVE-coördinatie en evaluatie op gemeentelijk niveau3 Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau 3 4: voorbeeld voor anderen, 3: voldoende, 2: verbetering wenselijk

9 Landelijke ontwikkelingen Verlenging OAB met een jaar t/m 2015 Verplichte taaltoets alle pedagogisch medewerkers VVE (voor 31-12 2015): Mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren): 3F Leesvaardigheden (tekstbegrip): 3F Schriftelijke vaardigheden (schrijven en taalverzorging): 2F Twee en half jarigen maatregel (plan Asscher): Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang van 1 januari 2016 geintegreerd in een stelsel.Peuterspeelzaalwerk komt volledig onder Wet kinderopvang te vallen Doelgroepkinderen recht op een plek in de kinderopvang (ook als ouders niet werken). Gefinancierd vanuit VVE-gelden. Gemeente regie over verdelen VVE-gelden

10 Voor welke opgaven staan we: (door-)ontwikkeling VVE: Bereik Toeleiding Ouders Doorgaande lijn Continuering na 2015


Download ppt "Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel Resultaten tussenevaluatie Resultaten bestandsopname VVE Landelijke ontwikkelingen Voor welke opgaven staan."

Verwante presentaties


Ads door Google