De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dordtse agenda “VVE en verder!” Wat pakken partners en gemeente n.a.v. de bestandsopname in 2011 en 2012 aan? Presentatie t.b.v. G33/G4 6 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dordtse agenda “VVE en verder!” Wat pakken partners en gemeente n.a.v. de bestandsopname in 2011 en 2012 aan? Presentatie t.b.v. G33/G4 6 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Dordtse agenda “VVE en verder!” Wat pakken partners en gemeente n.a.v. de bestandsopname in 2011 en 2012 aan? Presentatie t.b.v. G33/G4 6 december 2011 Monique de Bos

2 “Dordt in het kort” (bijna) alle psz in/aan school gekoppeld Voorschools VVE aanbod op 27 loc. (van de 45) 10 VVE kinderdagverblijflocaties 4 schoolbesturen betrokken bij VVE 4 schoolbesturen voeren Schakelklassen uit 4 schoolbesturen streven naar gezamenlijke Zomerschool 1 pilot “0-groepen” Inzet bibliotheek met Boekenpret, Boekstart, etc. CJG betrokken bij werving, toeleiding, ZAT’s Mooi inspectie rapport om op voort te bouwen

3 Bereik VVE is afgelopen jaren sterk toegenomen door uitbreiding aanbod in de kinderopvang. Bereik in de peuterspeelzaal is afgenomen door daling geboortecijfer en beweging richting kinderopvang Ca. 1000 kinderen van 0-4 jaar worden en kinderopvang met VVE bereikt (aanbod varieert) Doorgaande lijn 0-12 en kwaliteitsbehoud (!) leidend principe Traject “Harmonisatie en integratie peuterspeelzalen en kinderopvang” 2012-2015 “Dordt in het kort”

4 “Na de bestandsopname” 1 e helft 2011 VVE clusters kiezen prioriteiten n.a.v. de inspecties VVE clusters maken concrete plannen en stemmen deze met gemeente af Aandacht voor: ouders en VVE, interne kwaliteitszorg, doorgaande lijn en VVE opbrengsten in beeld Sardes adviseert gemeente over prioriteiten (overzicht) Viering resultaat met dwarsdoorsnee partners Onderlinge uitwisseling van “Parels en puzzels” (films) “Relatiebeheer” op bestuurlijk én middenkaderniveau

5 Na de bestandsopname 2 e helft 2011 Ontwikkelingen elders volgen (‘trial and error”) Bestandsopname in de VVE kinderopvang voorbereiden Start stedelijke werkgroep “Resultaten VVE” (voorstel) Besturen en gemeente bereiden afspraken voor over o.a. inspanningen, resultaten en informatieoverdracht Verband brengen in aanbod VVE, Schakelklassen en Zomerschool (i.o.) Oriëntatie op inzet HBO’ers met partners en PABO’s Oriëntatie op kwaliteit PM’ers met ROC da Vinci

6 2011- 2015 Gemeente anticipeert op bestuursafspraken G33/G4 Partners stemmen bestuurlijk in met voorstel “Verder met VVE” Bestandsopname VVE kinderopvangpartners Partners en gemeente maken werk van: -Kwaliteitszorg en gericht ouderbeleid -Onderzoek non-bereik, inzet CJG partners -VVE thuis voor peuters én kleuters -Voorbereiding bestuurlijk convenant Dordrecht (juni ’12) -Inzet extra middelen voor o.a. dubbele bezetting, Zomerschool, uitbreiding Schakelklassen, opbrengsten Stedelijk Convenant “VVE, Schakelklassen, Zomerschool”, juni 2012 2012 – 2015 voortzetting proces ondersteund door Inspectie VVE en Sardes

7 Werk maken van VVE! “Hoe weet je de weg op zee? Hoe weet je waar je moet zijn kapitein? Daar is nergens een huis, daar is nergens een straat, daar is nergens een bord waar de naam op staat van de stad waar je morgen moet zijn. Hoe weet je de weg kapitein?” (Willem Wilmink)


Download ppt "Dordtse agenda “VVE en verder!” Wat pakken partners en gemeente n.a.v. de bestandsopname in 2011 en 2012 aan? Presentatie t.b.v. G33/G4 6 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google