De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHAKELKLASSEN LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 12 JANUARI 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHAKELKLASSEN LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 12 JANUARI 2010."— Transcript van de presentatie:

1 SCHAKELKLASSEN LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 12 JANUARI 2010

2 Gemeente Roermond als regisseur Ontstaan van VVE peuterspeelzalen Gemeente Roermond kiest doelgroep wijken 2 jarigen 2 dagdelen en 3 jarigen 4 dagdelen Vaste lage ouderbijdrage van € 8,- per maand Koppels bao en PSZ geformeerd VAN GOA VIA OAB NAAR …. OKÉ (1)

3 Inhoudelijke afstemming (startblokken/basisontwikkeling) Gezamenlijke scholing op locatie Afspraken over inzet tutoring Gezamenlijke ouderparticipatie Werkplannen in overleg VVE-werkgroep ontstaat VAN GOA VIA OAB NAAR …. OKÉ (2)

4 PZS en Bao samen vier thema’s per jaar In thema vergadering samen voorbereid; Puk en Co en Kleuterplein Taalaanbod staat centraal Vaak met een gezamenlijke opening of afsluiting INHOUDELIJKE AFSTEMMING (1)

5 Losse gezamenlijke activiteiten door het jaar heen (voorleesontbijt o.i.d.) Ouderinfo-ochtenden Evaluatie vergadering einde schooljaar INHOUDELIJKE AFSTEMMING (2)

6 IN DE PRAKTIJK

7 SFEER IMPRESSIE

8 Ontwikkelingsvolgmodel “KIJK” Tutoring op PSZ en BAO Screening door logopediste nu ook op PSZ Cito-peutertoets Warme overdracht DOORGAANDE ZORG-LIJN

9 Schakelen tussen groep 2 en 3 (12 leerlingen; 7 nationaliteiten) Ouders worden individueel benaderd Intensief taalbod ( in samenspraak met onderwijs en onderwijsbegeleidingsdienst) Huisbezoeken 1 maal per 6 weken ouderbijeenkomsten op school Jaarafsluiting ( leerlingen,ouders,school) PILOT SCHAKELKLAS (schooljaar 2005-2006)

10 Met aansluiting bij het VVE beleid wordt bewerkstelligd dat er geconcentreerd beleid gevoerd wordt en versnippering van middelen en expertise wordt voorkomen Ondanks het succes van het VVE beleid geeft dit geen garantie dat leerlingen een succesvolle overstap naar groep 3 maken Aansluiting VVE garandeert dat 85% van de risicokinderen bereikt worden VAN VVE NAAR SCHAKELKLASSEN

11 Taalachterstand van 1 jaar of meer (Cito,LVS,DLE score) Geen achterstand t.g.v. gedragsproblemen Groepsgrootte minimaal 8 maximaal 16 Ouders stemmen schriftelijk in met deelname van hun kind aan de schakelklas en zijn bereid deel te nemen aan de ouderbijeenkomsten CRITERIA SCHAKELKLASSEN (1)

12 Deeltijdschakelklas voor scholen tot 130 leerlingen voltijdse schakelklas voor scholen met 130 leerlingen of meer Huisvesting; apart lokaal dat een rijke en prikkelende leeromgeving uitstraalt De schakelklas dient bij voorkeur aan te sluiten op VVE ( na groep 2 ) CRITERIA SCHAKELKLASSEN (2)

13 De school ontwikkelt een taalschakel programma met het accent op woordenschatontwikkeling De leerkracht van de schakelklas is enthousiast en inhoudelijk bekend met de lesstof van het betreffende jaar De schakelklas is ingebed in het beleid van de hele school en bij voorkeur in een taalbeleidsplan VERVOLG

14 8 schakelklassen, waarvan 1 deeltijd Coördinator schakelklassen Gezamenlijke 4 tot 6 intervisie bijeenkomsten per schooljaar Taalachterstand is ingelopen met tenminste ½ jaar Betere start in groep 3 en het doorlopen van de basisschool 3 JAAR LATER


Download ppt "SCHAKELKLASSEN LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 12 JANUARI 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google