De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG"— Transcript van de presentatie:

1 WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG
KERK 2025 WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG

2 INDELING VAN DE NOTA - DE KERN VAN ONS KERKELIJK BESTAAN
- WAARTOE ZIJN WE KERK - INRICHTING EN ORGANISATIE

3 I) DE KERN VAN ONS KERKELIJK BESTAAN
TERUG NAAR DE BASIS

4 WAAROM IS DE KERK BELANGRIJK?
- IN DE KERK HOOR IK WOORDEN DIE IK NERGENS ANDERS HOOR, NL. HET EVANGELIE - DE KERK IS EEN GEMEENSCHAP VAN MENSEN DIE ELKAAR WILLEN AANVAARDEN IN JEZUS NAAM - DE KERK HELPT ME BEGRIJPEN WAT ‘GOED LEVEN’ IS

5 II) WAARTOE ZIJN WE KERK?
HOE KUNNEN WE ERTOE BIJDRAGEN DAT HET EVANGELIE OOK NOG KLINKT VOOR DE KOMENDE GENERATIES?

6 1. DE GELOOFSOVERDRACHT AANBEVELING: OUDEREN, JONGERENWERKERS EN
CATECHETEN OP DIT GEBIED STEUNEN EN COACHEN

7 RUIM AANDACHT BESTEDEN AAN DE MISSIONAIRE TAAK VAN DE KERK
2. HET GELOOFSGESPREK AANBEVELING: RUIM AANDACHT BESTEDEN AAN DE MISSIONAIRE TAAK VAN DE KERK

8 3. DE GELOOFSGEMEENSCHAP
AANBEVELING: TOERUSTING EN BEGELEIDING VOOR KERKKRINGEN EN HUISGEMEENTEN EN OPEN STAAN VOOR NIEUWE VORMEN VAN KERK-ZIJN

9 4. DE KERKELIJKE STRUCTUUR
AANBEVELING: DE MINIMALE STRUCTUUR ZOEKEN DIE NODIG IS OM ONS KERK-ZIJN IN PRAKTIJK TE BRENGEN

10 5. DIACONALE EN MAATSCHAPPELIJKE PRESENTIE
AANBEVELING: HET GESPREK HIEROVER DUIDELIJK OPNEMEN IN DE AGENDA VAN DE KERK

11 6. DE PROTESTANSE KERK ALS VOLKSKERK
AANBEVELING: ACCEPTEER DAT ER WITTE VLEKKEN ZIJN

12 III) DE INRICHTING VAN ONZE PROTESTANTSE KERK
- A) DE PLAATSELIJKE GEMEENTE - B) DE CLASSIS - C) PREDIKANT EN MOBILITEIT

13 A) DE PLAATSELIJKE GEMEENTE
- ZO MIN MOGELIJK REGELGEVING - ZELF VORM GEVEN AAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE (BINNEN KADERS KERKORDE) - BEVOEGDHEID TOT SAMENWERKINGSVERBAND MET ANDERE GEMEENTEN

14 EN VERDER…. - TOESTEMMING RCBB BLIJFT IN VEEL GEVALLEN NODIG
- DE GEMEENTEADVISEUR VERDWIJNT - KWALITEITEN IN DE REGIO WORDEN OPGENOMEN IN REGIONALE DATABANKEN

15 B) DE CLASSIS - VORMING VAN REGIONALE CLASSES
- STIMULEREN VAN KLEINERE VERBANDEN BINNEN HET CLASSIS GEBIED - TAKEN: ONTMOETING EN TOEZICHT - NAUWE SAMENWERKING MET VISITATIE/RCBB

16 DE VOORZITTER VAN DE REGIONALE CLASSIS
- EEN VRIJGESTELD PREDIKANT - SIGNALEERT WAT ER LEEFT BINNEN DE CLASSIS - WORDT GEKOZEN VOOR VIJF JAAR MET EENMAAL DE MOGELIJKHEID TOT HERVERKIEZING

17 DE INRICHTING VAN DE REGIONALE CLASSIS
- TELT 20 AMBTSDRAGERS VOLGENS EEN EVENWICHTIGE VERDELING - HEEFT EEN MODERAMEN VAN 5 LEDEN - DE VOORZITTER VAN DE REGIONALE VISITATIE IS ADVISEREND LID - STELT AFVAARDIGING NAAR SYNODE SAMEN

18 EN VERDER…….. - HET DOMICILIE VAN DE VOORZITTER
- DE NAAM VAN DE VOORZITTER - DE ROL VAN DE VISITATIE

19 C) PREDIKANT EN MOBILITEIT
- BINDING AAN EEN GEMEENTE IS TIJDELIJK - ALS RICHTTERMIJN WORDT 12 JAAR AANGEHOUDEN - PREDIKANT EN GEMEENTE KUNNEN IN ONDERLING OVERLEG HIERVAN AFWIJKEN

20 TOT SLOT: WAAR HET TEN DIEPSTE OM GAAT
HET EVANGELIE HOREN HET EVANGELIE DELEN EEN GELOOFSGEMEENSCHAP ZIJN GETUIGEN VAN GOD IN DEZE WERELD


Download ppt "WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG"

Verwante presentaties


Ads door Google